Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vulnerable customers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2014 nr 3 28--35
PL Nowelizacją z 11 września 2013 r. do ustawy − Prawo energetyczne wprowadzono rozwiązania, które łącznie składają się na system wsparcia odbiorców wrażliwych. Sama idea systemu wsparcia odbiorców wrażliwych nie jest nowa, w niektórych państwach Unii Europejskiej tego typu systemy powstały znacznie wc[...]
2
84%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 257--268
PL W świetle danych statystycznych od 50–125 mln odbiorców energii elektrycznej w Europie dotknięte jest ubóstwem energetycznym. Problem ten został dostrzeżony na poziomie Unii Europejskiej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postanowieniach m.in. dyrektywy 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [...]
EN Recent statistics indicate that about 50 million electricity customers in Europe are affected by energy poverty. The problem has been recognized at the EU level, resulting in Directive 2009/72/EC of the European Parliament and the Council from 13 July 2009 concerning common rules for the internal ma[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last