Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vitrified bond
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN The results of physicochemical and mechanical investigations into the properties of bubble alumina (BA) and magnesium aluminosilicate (MA) addition to abrasive masses designed for cubic boron nitride (cBN) tools have been presented. Two kinds of addition were investigated by the following experiment[...]
2
86%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Porównano wyniki szlifowania narzędziowej stali szybkotnącej ściernicami supertwardymi ze spoiwem ceramicznym i żywicznym. Stosowano różne warunki kondycjonowania ściernic. Wyniki szlifowania określano na podstawie osiąganej wydajności obróbki, wartości siły szlifowania oraz chropowatości powierzchn[...]
EN The paper deals with the comparison of grinding results achieved with vitrified and resin-bonded-superhard wheels during the grinding of high-speed steel. Several dressing conditions were applied. Grinding results were determined on the basis of the measurements of grinding efficiency, grinding forc[...]
3
72%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 2 25--27
4
58%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2002 Z. 302 3-103
PL W pracy przedstawiono szczegółową analizę dotychczas stosowanych metod określania właściwości wytrzymałościowych ściernic ze spoiwem ceramicznym. Wykazano, ze wyniki uzyskiwane tymi metodami nie są zadawalające. Uzasadniono konieczność doskonalenia metod badania właściwości wytrzymałościowych ściern[...]
EN In the paper a detail analysis of strength properties evaluation methods of abrasive material with vitrified bond is described. It was demonstrated that results achieved with these methods are unsatisfactory. A necessity of further research in this field was debated, as strength property knowledge i[...]
5
58%
Mechanik
2013 R. 86, nr 11 950--952
PL Przedstawiono wpływ domieszek modyfikujących wprowadzanych do spoiw metalowych, żywicznych i ceramicznych na efektywność obróbki, trwałość ściernicy i uzyskanie powierzchni o jak najmniejszej chropowatości. Omówiono proces szlifowania wewnętrznych powierzchni walcowych stali żaroodpornej i żarowytrz[...]
EN Modifying extenders to metal, as well as resinous or vitrified bonds are all of material influence on the machining effectiveness, grinding wheel lifespan and desired minimum of surface roughness. Described is the internal grinding operation of the heat-resisting H23N18 steel grade by means of 1A1 s[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last