Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 269
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  visualization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
2000 T. 12, z. 4 301-322
PL W artykule przedstawiono ogólne zasady wizualizacji przebiegu wykonania programów, w tym - wizualizacji przepływu sterowania. Jako model programu w trakcie wykonania wykorzystano tzw. grafy wykonania programu. Przypomniano pojęcie śladu wykonania i sformułowano podstawowe postulaty poprawnej wizuali[...]
2
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 25-34
EN Track-Before-Detect (TBD) algorithms are very important signal processing and estimation algorithms used for detection signals at very low signal to noise ratio (SNR). Using TBD algorithms signals below noise floor can be successfully detected. In this paper are considered visualization method of TB[...]
3
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
2015 Vol. 9, nr 26 143--147
EN The article presents how Wolfram Demonstrations Project platform can support teaching of a great variety of subjects from very basic up to university level. The Wolfram Demonstrations Project is part of the family of free online services from Wolfram Research. General overview of the platform will b[...]
4
51%
Architectus
2010 Nr 2(28) 145--148
PL Przedmiotem artykułu jest zjawisko "fotografowania" architektury. Nowoczesne metody, takie jak modele 3D i wizualizacje, mogą być pomocne w prezentacji architektury oraz komunikacji pomiędzy architektem a odbiorcą na poziomie pomysłu. Pozostaje jednak pytanie, jak na dwuwymiarowym zdjęciu przekazać [...]
EN The history of photography goes back to the first half of the 19th century. The first known permanent rendition of reality is "View from the Window at Le Gras" made by a pioneer of photography, French inventor Joseph N. Niépce in 1826. The quality of that photograph was, however, very poor and that [...]
5
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z opracowaniem i implementacją algorytmu renderingu objętościowego, który umożliwia uzyskanie obrazów trójwymiarowych pól skalarnych w czasie rzeczywistym. Zbudowany system komputerowy wyposażony został w interaktywny interfejs użytkownika oraz narzęd[...]
EN The paper deals with development and implementation of volume rendering algorithm that allows the creation of images of three-dimensional scalar fields in real time. The developed computer system is equipped with an interactive user interface and tools allowing for the free manipulation of displayed[...]
6
51%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 5 42-42
7
51%
Computational Methods in Science and Technology
EN The output of discrete element simulations includes thousands of time-frames and millions of interacting particles (bodies) in each frame. A single simulation can include terabytes of results, which may lead to very large, very complex data sets. Visualizing them is coupled with difficulties caused [...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 18 67-74
PL W artykule przedstawiono i omówiono realizowany przez autora temat badawczy pod tytułem „Wirtualny trójwymiarowy obraz rozwoju historycznego miasta Poznania od czasów przedlokacyjnych do dnia dzisiejszego", który może być wykorzystany jako materiał promocyjny Poznania. Podano przykłady innych projek[...]
EN The article describes the research project entitled "The virtual, 3D picture of historical development of Poznań, since pre-location times 'till present day", leaded by author. It is shown in aspect of using it as promotional material for the City of Poznań. Also other examples of visualization and [...]
9
51%
Computer Methods in Materials Science
PL Niniejsza praca przedstawia projekt oraz implementację framework'u programistycznego dedykowanego do wspomagania rozwoju algorytmów opartych o technologie automatów komórkowych. Główny cel pracy skupia się na optymalizacji architektury framework'u tak, aby osiągnąć jednocześnie wysoką efektywność ob[...]
EN Computer simulation programs based on fundamental physics laws become more and more sophisticated and accurate in description of material behaviour under deformation conditions. That contributes to the general knowledge about the microstuctural phenomena that occur during metal processing, e.g. hard[...]
10
51%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 12 100-105
PL Proficy HMI/SCADA iFIX w wersji 4.5 to nowoczesne narzędzie, umożliwiające wizualizację nawet najbardziej skomplikowanych procesów. Elastyczność oprogramowania pozwala dopasować rozwiązanie do wymagań stawianych nawet przez najbardziej zaawansowane projekty, co w pełni zostało potwierdzone przy prac[...]
11
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 235-246
12
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 119-126
PL W artykule przedstawiono jeden z najpopularniejszych programów do wizualizacji procesów przemysłowych oraz jego zastosowanie do wizualizacji procesu mieszania dwóch cieczy.
EN In the article is shown one of the most popular program for the industrial processes' visualization and its application to the visualization of the mixing of two liquids process.
13
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 56 69-79
EN In this paper the visualization of commutator motor construction has been presented. Special attention has been paid to present detailed features e.g. dimensions, surface and material structure as real as possible.
14
51%
Fundamenta Informaticae
EN One of the most important problems with rule induction methods is that it is very difficult for domain experts to check millions of rules generated from large datasets, although the discovery from these rules requires deep interpretation from domain knowledge. Although several solutions have been pr[...]
15
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Pakiety oprogramowania służące do wizualizacji procesów znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w elektroenergetyce. Umożliwiają one szybszą i dokładniejszą interpretację danych zebranych z systemów pomiarowych. Ten rodzaj oprogramowania stanie się jeszcze bardziej przydatny, wręcz nieodzowny, w[...]
EN Program instruments for visualization of the conditions of electric power networks. Comparison of the traditional two-dimensional visualization with the three-dimensional visualization of the operation conditions of an electric power system.
16
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 4 18-22
17
51%
Studia Informatica
PL Artykuł jest podsumowaniem końcowego etapu prac nad wykorzystaniem wizualizacji algorytmów w kryptoanalizie [2-5]. Zaproponowana w nim metoda jest mechanizmem uzupełniającym dla klasycznych technik oceny jakości algorytmów kryptograficznych. Na potrzeby tej publikacji wykorzystano algorytm DES (Data[...]
EN This article is a summary of the finał stage of the research on the appli-cation of software visualization in cryptanalysis [2-5]. The method proposed in the pa-per is supplemental to the classical techniąues of cipher ąuality estimating. For the needs of this publication the DES algorithm (Data Enc[...]
18
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedstawiono koncepcję wieloagentowego systemu sterowania wytwarzaniem, opartą na integracji sieciowej jednolitych, konfigurowalnych, inteligentnych i kooperatywnych obiektów (agentów). Omówiono problematykę wyboru platformy systemowej i integracyjnej do budowy wieloagentowego systemu sterowania. Z[...]
EN The paper presents the concept of multiagent manufacturing control system, based on integration of unified, easy to re-configure, intelligent and co-operative objects (agents). Selection of operating system and integrating platform is shown.
19
51%
Advances in Science and Technology Research Journal
2014 Vol. 8, nr 24 111--118
EN The article includes an analysis of the results of research on the influence of visualization on the effectiveness of training. It analyzes the application of visualization in engineering education with a particular focus on visual design principles. Examples of the use static and dynamic visualizat[...]
20
51%
Machine Graphics and Vision
EN We report in this paper an original experience of a collaboration between a computer scientist, G. Hutzler, and a painter, B. Gortais, This experience started with the development of the computer-art work called " the Garden of Chances", which consists in a visual and sonorous representation of the [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last