Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vinyl chloride
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Effect of MgAl2O4 on the structure, acidity as well as catalytic activity of CuCl2-KCl-LaCl3/gamma-Al2O3 catalyst in ethane oxychlorination was studied. Impregnation of gamma-Al2O3 with Mg and Al nitrates formed magnesium aluminate spinel on the support. TPR results showed that Cu species were locat[...]
2
86%
Przemysł Chemiczny
3
86%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 6 418--426
EN The article presents the results of groundwater chemistry studies in the area around the “Lipce” and “Grodza Kamienna” intakes in Gdańsk. In the northern part of the “Lipce” intake the groundwater quality has been low for the last few years; therefore it was necessary to pump water from two wells di[...]
4
86%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Badano reakcje katalitycznego utleniania chlorku winylu w obecności katalizatorów zeolitowych. Zwiększenie stężenia tlenu do około 20% obj. prowadzi do zmniejszenia ilości ubocznych produktów utleniania, takich jak tlenek węgla i fosgen, natomiast wzrost poziomu zawartości pary wodnej do 2% obj. pow[...]
EN The catalytic oxidation of the vinyl chloride in the presence of the zeolite catalysts have been investigated. The increase of oxygen concentration to about 20% vol decreased amount of byproducts, such as: carbon monoxide, carbon chloride, and the increase of steam concentration to 2% vol decreased [...]
5
86%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 2 278--285
PL Przedstawiono wyniki badań spektroskopowych i termograwimetrycznych błon zawierających żółte, oranżowe i czerwone pigmenty kadmowe, otrzymanych przez żelowanie plastizoli poli(chlorku winylu). W skład pigmentów wchodziły atomy kadmu, cynku, siarki i selenu. Pigmenty były oczyszczone oraz po obróbce [...]
EN Eight com. Cd pigments were purified by extn. with boiling AcOBu for 2.5 h and by leaching with boiling NaOH and H2SO4 solns. and then used for pigmenting (14.3% by mass) di-2-ethylhexylphthalate-plastified poly(vinyl chloride) gelated at 140°C for 1 h. The plastisol films (thickness 1.0 mm) were ir[...]
6
72%
Instal
2011 nr 12 50-52
PL Od wielu lat powszechnie stosowanym narzędziem w analizie środowiskowej są techniki chromatograficzne. Dzięki chromatografom gazowym wyposażonym w detektory spektrometrii mas (GC-MS) i urządzenia P&T można z powodzeniem oznaczać lotne związki polarne o małych cząsteczkach. Chlorek winylu jest substa[...]
EN Chromatographic techniques are commonly used tool in environmental analysis for many years. Using gas chromatograph coupled with mass spectroscopy detector (GC-MS), we can determine volatile and small polar compounds in water with good precision. Vinyl chloride is a carcinogenic substance. In drinki[...]
7
72%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2018 Nr 2 (96) 99--113
PL Chloroeten (chlorek winylu – CW) jest związkiem wielkotonażowym. Nie występuje naturalnie w przyrodzie. Jest otrzymywany wyłącznie na drodze syntezy chemicznej. Około 98% całej produkcji choloroetenu jest wykorzystywane do wytwarzania polichlorku winylu (PVC) i kopolimerów. Narażenie na ten związek [...]
EN Chloroethene (vinyl chloride) is a large volume compound, which does not occur naturally in nature. It is obtained synthetically only. About 98% of all vinyl chloride production is used to produce polyvinyl chloride (PVC) and copolymers. Exposure to this compound occurs during the synthesis and poly[...]
8
72%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2018 Nr 3 (97) 19--76
PL Chloroeten (chlorek winylu, CW) jest związkiem wielkotonażowym. Nie występuje naturalnie w przyrodzie. Otrzymuje się go wyłącznie na drodze syntezy chemicznej. W normalnych warunkach ciśnienia i temperatury jest gazem. Chloroeten łatwo skrapla się pod ciśnieniem i w tej postaci w temperaturze 40÷70 [...]
EN Chloroethene (vinyl chloride) does not occur in nature. It is obtained exclusively in chemical synthesis. Under normal pressure and temperature conditions it is a gas. At 40–70 °C, it polymerizes to form polyvinyl chloride (PVC). It is a large-volume compound. Its annual global production exceeds 40[...]
9
72%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1238--1245
PL Przedstawiono wyniki badań zmiany barwy, struktury, temperatury mięknienia i właściwości wytrzymałościowych błon polimerowych z poli(chlorku winylu) zawierających pigmenty spinelowe. Pigmenty zbudowane były z atomów kobaltu, glinu, chromu, cynku i żelaza. Miały barwę niebieską, zieloną, oliwkową, br[...]
EN Six com. Co, Al, Cr, Zn and Fe-contg. spinel pigments were purified by n-BuOH extn. and treated under acidic or basic conditions, dried at 60°C and mixed in a mortar with 8.3, 14.3 and 20% by mass of poly(vinyl chloride) plastisol then vented for 24 h, poured on a flat surface and dried at 140°C for[...]
10
72%
Polimery
PL Porównano wpływ składu dwuskładnikowych mieszanin wybranych handlowych stabilizatorów suspensji na rozkład wymiarów ziarna (r.w.z.) i niektóre inne własciwości (liczbę K, gęstość nasypową, absorpcję plastyfikatora) suspensyjnego PVC. Przedmiotem badań były 3 stabilizatory typu I-rzędowego poli(alkoh[...]
EN The effects of the compositions of binary mixtures of selected commercial suspension stabilizers on suspension PVC particle size distribution (r.w.z.) and some other properties (K-value, bulk density, plasticizer absorption) were compared. The subjects of investigations were: 3 primary poly(vinyl al[...]
11
72%
Polish Journal of Chemical Technology
2007 Vol. 9, nr 3 118-121
EN The processes presented in the study enables the separation and disposal of the chloroorganic compounds as by-products from the vinyl chloride plant by using the dichlorethane method and also from the production of propylene oxide by the chlorohydrine method. The integrated purification method of st[...]
12
58%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 10 505-507
13
58%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1246--1248
PL Badano wytrzymałość na rozciąganie, udarność i twardość kompozytów na osnowie polilaktydu zawierających 10–40% mączki drzewnej. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza pogarszały się wszystkie badane właściwości mechaniczne kompozytu.
EN A wood flour was added (10–40% by mass) to polylactide to det. tensile strenght, impact strength and hardness of the obtained composites. All mech. properties were deteriorated by the addn. of wood flour.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last