Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  video streaming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2012 nr 1 43-49
EN In order to realize realistic remote communication between multipoint remote places via the Internet, displaying the appearance of remote participants by transmission of a video streaming with the large-sized display system is effective. However, the display of video streaming with sufficient qualit[...]
2
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2012 nr 3 83-90
EN Video sharing services like YouTube have become very popular which consequently results in a drastic shift of the Internet traffic statistic. When transmitting video content over packet based networks, stringent quality of service (QoS) constraints must be met in order to provide the comparable leve[...]
3
100%
Opto - Electronics Review
EN The emerging 3D television systems require effective techniques for transmission and storage of data representing a 3-D scene. The 3-D scene representations based on multiple video sequences or multiple views plus depth maps are especially important since they can be processed with existing video te[...]
4
100%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 315--322
EN Railway transportation is a backbone of any country for transporting people and cargo. At present Indian railway is the largest network in Asia. So that safety is always big concern. Here in this article low cost railway track surveillance and monitoring system is proposed which will identify drasti[...]
5
100%
Image Processing & Communications
EN Recent years have brought increased popularity of streaming video technology based on the HTTP protocol. The growing number of recipient of such services is the cause of the increased importance of the following issues: the choice of the proper gradation of encoding parameters inside redundant repre[...]
6
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2011 nr 4 107-114
PL Omówiono działanie aplikacji opartych na partnerskich sieciach strumieniowania wideo oraz zaprezentowano klasyfikację metod, które optymalizują ich działanie. W artykule zawarto przykłady zaproponowanych metod, które pogrupowano według przedstawionej klasyfikacji.
EN This paper presents issues regarding peer-to-peer networks used for video streaming. It presents a classification of methods that can be applied for such applications and introduces several examples of existing techniques for optimizing overlay streaming.
7
75%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2018 nr 2 3--7
EN Modern Internet serves as a high-performance platform for an ever-increasing number of services. Some of them – video services in particular – are of the broadband variety. So, it is not surprising that segments of networks can rapidly become congested, which may lead to a deterioration in quality. [...]
8
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In this paper we propose and evaluate a combined SVC-MDC (Scalable Video Coding & Multiple Description Video Coding) video coding scheme for Peer-to-Peer (P2P) video multicast. The proposed scheme is based on a full cooperation established between the peer sites, which contribute their upload capaci[...]
9
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 12 1727-1731
PL Omówiono podstawowe zagadnienia związane ze strumieniowaniem danych multimedialnych w sieciach IP oraz kodowaniem sekwencji wizyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na standard kodowania wideo MPEG-4 AVC/H.264. Przedstawiono metody enkapsulacji strumienia H.264 w pakietach RTP. Omówiono wpływ metody enk[...]
EN The paper deals with multimedia data transmission in the IP networks and video coding. Special attention is paid to the MPEG-4 AVC/H.264 video coding standard. The RTP packetization modes for the H.264 video have been presented. The dependency of the transmission efficiency on the packetization mode[...]
10
63%
Studia Informatica
PL Artykuł ten koncentruje się na przygotowaniu odpowiedniej konfiguracji i wstępnej walidacji mobilnego środowiska testowego WiMAX, które będzie wykorzystane do testowania wydajności nowoczesnych systemów strumieniowania wideo na zastosowaniach do monitoringu wizyjnego. Przedstawiono ponadto szczegóło[...]
EN This work concentrates on appropriate set-up and initial validation of a mobile WIMAX testbed that will be used to validate the performance of modern video-streaming solutions for surveillance and multimedia deployment. Detailed discussion of the testbed and measurement instrumentation is made toget[...]
11
63%
Studia Informatica
PL Ostatnie lata przynoszą wzrost popularności technologii strumieniowania wideo na podstawie protokołu HTTP. Rosnąca ilość odbiorców usług tego typu sprawia, że istotnymi problemami wpływającymi na jakość dekodowanego wideo stają się: dobór właściwych parametrów wideo w zestawie jego redundantnych rep[...]
EN Recent years have brought increased popularity of streaming video technology based on the HTTP protocol. The growing number of recipient of such services is the cause of the increased importance of the following issues: the choice of the proper gradation of video parameters inside its redundant repr[...]
12
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2014 nr 1 10--15
EN This paper is dedicated to the subject of measuring QoS in the Video Telephony over IP (VToIP) service. QoS measurement models in general and then models designed specifically for measuring QoS in the VToIP service are presented. A new numerical tool for examining the quality of VToIP video streams [...]
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 576--579, CD
PL Projekt MITSU (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) ma na celu stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Ich implementacja poprawi obecny poziom interoperacyjności, zminimalizuje złożoność obliczeniową i wymagania[...]
EN The aim of the MITSU project (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) is a research toward a novel solution for streaming of video in mobile networks. Its implementation will increase interoperability, decrease computational complexity and power consumption. The results a[...]
14
63%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2018 Vol. 64, No. 3 329--334
EN Video walls are useful to display large size video content. Empowered video walls combine display functionality with computing power. Such video walls can display large scientific visualizations. If they can also display high-resolution video streamed over a network, they could enable distance colla[...]
15
51%
Studia Informatica
PL Rosnąca ilość ruchu sieciowego, generowanego przez usługi strumieniowe wideo skłania do coraz powszechniejszego stosowania mechanizmów adaptacji, takich jak standard DASH. Artykuł przedstawia analizę możliwości uzyskania sprawiedliwej dystrybucji dostępnych zasobów klientom usług wykorzystujących DA[...]
EN The increasing amount of the network traffic generated by video streaming services leads to more and more widespread use of adaptation mechanisms, such as the DASH. The article presents the analysis of the possibility of obtaining an fair distribution of available resources for DASH clients while ma[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last