Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibroisolator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 177-180
PL Modyfikacja postaci konstrukcyjnej elementów elastomerowych pozwala kształtować własności wibroizolatorów puszkowych. Własnościami tymi są postać i wielkość powierzchni pętli histerezy charakterystyki, od których zależy średnia sztywność wibroizolatora w otoczeniu punktu równowagi statycznej charakt[...]
EN Modification of the elastomer elements construction shape enables to model the properties of the can vibration insulators. There are a form and a size of the hysteresis loop on which depends mean stiffness in the neighbourhood of the static equilibrium point, also value of the mechanical energy diss[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 469-474
PL W dynamicznych badaniach identyfikacji sztywności i tłumienia wibroizolatorów gumowych często przyjmuje się złożenie, że wibroizolator można zastąpić modelem Kelvina-Voigta. Jednakże podczas badań, wraz ze wzrostem częstotliwości wymuszenia rośnie wpływ bezwładności masowej wibroizolatora na wyznacz[...]
EN In experimental evaluation of rubber pads stiffness, vibration isolator is usually modeled as a Kelvin-Voigt body with a very small mass effect. This assumption is true if the excitation frequency is low. However, the effect of inertia increases with rise in frequency. Thus, neglecting the mass can [...]
3
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przeprowadzono analizę siły wytwarzanej przez wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną (MR) działającą w trybie ściskania w stanach quasi-statycznych. Opisano budowę wibroizolatora i model ściskania cienkiej warstwy cieczy MR. Wyznaczono charakterystyki wibroizolatora. Te charakterystyki ob[...]
EN The study summarises the quasi-static analysis of the damping force generated by a vibration isolator with magnetorheological (MR) fluid in the squeeze mode. The isolator’s structure is described and the model of a simple squeeze-film device is outlined. Force characteristics of the isolator were ob[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 139--142
PL Obiektem analizy był wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną (MR) pracującą w trybie ściskania. Przedstawiono budowę i działanie wibroizolatora oraz wyniki obliczeń numerycznych pola magnetycznego w urządzeniu. Celem obliczeń było wyznaczenie rozkładu pola dla rozważanych wariantów konstrukcyjnych[...]
EN The present study investigates the behaviour of a magnetorheological (MR) vibroisolator operated in the squeeze mode. The structure design and operating principles of the vibroisolator are outlined and the results of numerical calculations of the magnetic field in the device are provided. The purpos[...]
5
84%
Eksploatacja i Niezawodność
2015 Vol. 17, no. 2 260--265
PL W artykule omówiono dostępne publikacje naukowe dotyczące oceny częstotliwości podstawowej paneli przekładkowych z wykorzystaniem parametru bezwymiarowego. Analizowano wydajność stołu optycznego wyposażonego w podpory wibroizolacyjne w niskim (1-50 Hz) i wyższym (500-1200 Hz) zakresie częstotliwości[...]
EN Scientific publications available on sandwich panels in evaluating fundamental frequency with a non-dimensional parameter have been discussed in this article. Effectiveness of optical table with pneumatic vibration insulation supports have been analysed in low (1-50) Hz and higher (500-1200) Hz freq[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
2005 z. 152 155-171
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kształtowania mechanicznych własności pasywnych układów wibroizolacji, przeznaczonych do ograniczenia wolnozmiennych składowych drgań przewodzonych, zwłaszcza na stanowiska pracy operatorów dźwignic i urządzeń transportowych.
EN The formation problems of mechanical properties of passive vibroisolation systems have been introduced in the article. These system are designed to reduce slowly changeable vibration components that influence especially on crane operators work stands and transport devices.
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1333--1336, CD
PL Praca dotyczy problemu wyznaczania wartości modułu Younga elementów elastycznych mogących mieć zastosowanie w układach wibroizolacji. W artykule przedstawiono opis dwóch metod pozwalających na wyznaczenie wartości modułu Younga materiałów elastomerowych oraz wstępne wyniki badań eksperymentalnych se[...]
EN The work concerns the problem of determining the value of Young's modulus of elastic elements that can be used in vibration isolation systems. The article describes two methods to determine the value of Young's modulus of elastomeric materials and the preliminary results of experimental research of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last