Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration isolation systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 3 573--578
EN The technical requirements for the determination of physical parameters of vibration isolating material have not been standardized in Europe and Poland yet, which significantly hinders the ability to compare vibration isolating materials offered on the market. Therefore, there is a need for establis[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1098--1102, CD
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie przenoszenia drgań o częstotliwościach słyszalnych, przez sprężyny stalowe stanowiące układ wibroizolacji pojazdu. Przeanalizowano typowe układy redukujące przenoszenie drgań wysokoczęstotliwościowych przez sprężynę, tzn. układ szeregowy z podkładką gumową oraz z zast[...]
EN The problem of transmitting vibrations with audible frequencies by steel springs, constituting the vibration isolation system was considered in this paper. The typical systems, i.e. the serial system with rubber cushion and rubber tube, has been analyzed. It has been shown that the transmission is r[...]
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1341--1344, CD
PL Celem pracy jest opracowanie koncepcji elementów układu wibroizolacji z wykorzystaniem pola magnetycznego magnesów stałych i określenie wpływu tego pola na parametry fizyko-mechaniczne wybranego typu elastomeru, który poddany był obciążeniu statycznemu i dynamicznemu w szerokim zakresie prędkości w [...]
EN The aim of the work is development of the concept of the vibration isolation system with application of the magnetic field of solid magnets and determination of the influence of this field on the physico-mechanical parameters of the selected type of elastomer, which was subjected to static and dynam[...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1333--1336, CD
PL Praca dotyczy problemu wyznaczania wartości modułu Younga elementów elastycznych mogących mieć zastosowanie w układach wibroizolacji. W artykule przedstawiono opis dwóch metod pozwalających na wyznaczenie wartości modułu Younga materiałów elastomerowych oraz wstępne wyniki badań eksperymentalnych se[...]
EN The work concerns the problem of determining the value of Young's modulus of elastic elements that can be used in vibration isolation systems. The article describes two methods to determine the value of Young's modulus of elastomeric materials and the preliminary results of experimental research of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last