Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration isolation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 177-183
PL W pracy pokazano typowe histerezy charakterystyki wibroizolatorów i układu wibroizolacji. Omówiono układy, które cechuje mała wysokość pętli histerezy.
EN In the paper are presented typical hysteresis loops of the isolators and isolation systems.
2
86%
Problemy Maszyn Roboczych
2000 Z. 16 5-11
PL W pracy przedstawiono dyskretny model dynamiczny układu wibroizolacji maszyna-operator w ruchu przerywanym. Na podstawie dyskretnego drgającego modelu zbudowano graf biegunowy, który był podstawą do przeprowadzenia dalszej analizy badań uwzględniając różne rodzaje wymuszeń. Zamieszczono wyniki badań[...]
EN In work composition one represented discreet model of dynamic arrangement vibroinsulator system machine-operator in intermittent movement. On base discreet vacillating model one built graph polar, which was base to removals {execution} further analysises of researches taking into account different k[...]
3
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 165--174
PL Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji siedziska pojazdu jest ważne zarówno z punktu widzenia komfortu jazdy, bezpieczeństwa jak i ochrony zdrowia operatora pojazdu. W artykule zaprezentowano metodę oceny wielokryterialnej konstrukcji siedzisk pojazdów. Pozwala ona na optymalny wybór siedziska i ścis[...]
EN Using an appropriate vehicle seat structure is important both in terms of comfort, safety and health protection to the vehicle operator. This paper presents a method for multi-criteria evaluation of vehicle seat structure. It allows for the optimal choice of seat and closely align to the vehicle str[...]
4
86%
Archive of Mechanical Engineering
2003 Vol. L, nr 4 363-385
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie przenoszenia drgań o częstotliwościach słyszalnych przez sprężyny stalowe stanowiące układ wibroizolacji. Wyprowadzono i zweryfikowano za pomocą MES zależności analityczne pozwalające na określenie wartości współczynnika przenoszenia dla częstości rezonansowych spręży[...]
EN The problem of transmitting vibration with audible frequencies by steel springs, constituting the vibration simulation system was considered in this papaer. The analytical relationsships allowing determining the value of the transmissibility for the springs resonance frequencies responsible for the [...]
5
86%
Machine Dynamics Research
EN The paper presents an analysis of transmission of vibration from an impact tool to the operator. The multiplicity of excess of the vibration acceptable level on the handle was 7.78, and the maximum permissible working time did not exceed 3.7 min, which required the use of a vibration isolation syst[...]
6
72%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono uproszczony model typu MBS (Mutti Body System) układu zwodzenia wysięgnika głównego koparki kołowej wraz z układem zwodzenia kabiny operatora. Na drodze obliczeń modelowych sprawdzono wpływ zastosowania dodatkowych elementów sprężystych w układzie wibroizolacji kabiny na wł[...]
EN The study presents a simplified mode! (type Multi Body System) of line (rope) system of main boom of wheel excavator together with line (rope) system of operator's cabin. The effect of the use of the additional elastic elements in vibration isolation system of operator's cabin on main boom dynamie p[...]
7
72%
Machine Dynamics Problems
EN This work presents a methodical approach to design problems in designing vibration isolation systems of impact tools. Experiments and analysis of impulses acting on the tool body enabled to develop a two-stage vibration isolation system effectively limiting the level of vibration transmitted to the [...]
8
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 434--437
EN Transport is accompanied by broadly understood inherently dynamic impact on the environment causing mechanical vibrations of foundations, ground and engineering structures. Striving to minimize their harmful effects is a necessity, and led to the development of both new construction transport equipm[...]
9
58%
Machine Dynamics Problems
EN The modelling enables analysis of various design solutions even in the design phase, and makes it possible to study the influence of specific design parameters on the performance of the machine designed. Mathematical models representing the dynamics of the hand-arm system, together with models of im[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last