Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 1 217--225
EN This paper presents the results of tests conducted in real traffic conditions in a mountainous area, taking into account the natural topography characteristics. The tested vehicle was of SUV type (Sport Utility Vehicle) with gasoline and Diesel engine, complying with emission standard Euro 5. Using [...]
2
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 2 259--265
EN In the assumptions, regarding to the transport policy both at the level of country and Europe there is the concept of sustainable development of transport. Warsaw University of Technology in cooperation with Poznan University of Technology performs research work concerning the shaping of environment[...]
3
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano przyczyny podejmowania badań emisji spalin z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Przedstawiono najnowsze przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej oraz podano możliwości badawcze Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej w z[...]
EN The paper presents the reasons behind on-road vehicle exhaust emission testing. The latest legislation has been presented in the paper applicable in the EU as well as the research potential of the Institute of Combustion Engines and Transport of Poznan University of Technology. The presentation of t[...]
4
75%
Archiwum Motoryzacji
PL W świetle obowiązującego w Polsce Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku rozróżnia się trzy typy bankowozów: A, B i C, przy czym najwyższe wymagania ustanowiono dla typu A. W artykule omówione są wymagania przepisów i opracowane jako proponowane kryter[...]
EN The current Polish Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 7 September 2010 distinguishes three types of armored vehicles: A, B and C, where type A is characterized by the most stringent set of requirements. This article discusses the regulatory requirements and the draf[...]
5
75%
Archives of Transport
EN New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real values of emissions, which ar[...]
6
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 4 37-46
PL Badania stateczności samochodów ciężarowych, szczególnie podczas wykonywania manewrów skrętu, stwarzają niebezpieczeństwo wywrócenia pojazdu. Aby temu zapobiec stosuje się specjalne belki zabezpieczające przed wywrotem lub dąży się do wyznaczania stateczności metodami obliczeniowymi lub przy wykorz[...]
EN The testing of the stability of large weight vehicles, particularly while executing the manoeuvres of the turn, creates the emergency of the overturn of the vehicle. To prevent this, he complies special anti-roll beams mounted to vehicles or one proceed to determine stability using computational m[...]
7
63%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 4 16--19
PL Rozwój nowoczesnych technologii stosowanych w kolejnictwie wymaga starannej weryfikacji eksploatacyjnej. Dotyczy to w szczególności okresu przed wprowadzeniem rozwiązań technicznych do eksploatacji, gdzie nadrzędnym wymogiem jest bezpieczeństwo całego systemu.
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 119-124
PL W pracy zestawiono i krótko scharakteryzowano wybrane metody badań pojazdów prowadzące do oceny mocy jednostek napędowych. Główną uwagę skupiono na metodach powszechnie dostępnych, a więc opartych o tańszy, ale często również mniej precyzyjny sprzęt, które opierają się na analizie procesu rozpędzani[...]
EN The paper summarizes and briefly characterizes selected test methods leading to estimation of the vehicle’s engine power. The main attention has been focused on methods widely available, and therefore based on less expensive, but often less precise equipment, which is set on an analysis of the proce[...]
9
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 2 285--290
PL Ustrój nośny pojazdu jest jednym z jego najbardziej obciążonych zespołów konstrukcyjnych. Jest to zespół o złożonej budowie przestrzennej, który musi być wystarczająco wytrzymały by wytrzymać zmienne obciążenia przez wiele lat eksploatacji pojazdu. Najbardziej obciążające są te obciążenia które wywo[...]
EN The underframe of a truck is one of the most loaded parts of a vehicle. It is a spatial unit and it must be strong enough to withstand random loading within many years of maintenance. The most severe form of deformation is in torsion. So, frame side members are often made from elements with channel [...]
10
63%
Archives of Transport
EN In the assumptions regarding to the transport policy both at the level of country and Europe there is the concept of sustainable development of transport. Warsaw University of Technology in cooperation with Poznan University of Technology performs research work concerning the shaping of environmenta[...]
11
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W publikacji przedstawiono zagadnienie wpływu obniżenia ciśnienia w oponie na charakterystykę opon, rozkład nacisków i zachowanie się pojazdu na drodze. Wyniki prezentowane w publikacji oparto na badaniach stanowiskowych i drogowych samochodu osobowego wyposażonego w układ zapobiegający blokowaniu k[...]
EN The paper presents the problem of reducing the impact of inflation pressure on the tires, and the weight distribution of the vehicle on the road. The results presented in this publication are based on the research bench and passenger vehicle equipped with antilock braking system. Bench testing was c[...]
12
51%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 1 54--60
PL Niniejszy artykuł zawiera ocenę wartości użytkowej oleju silnikowego (OM5W30TD), eksploatowanego w samochodzie Škoda Fabia, na podstawie chromatografii bibułowej. Zaprezentowany został tester bibułowy opracowany według własnej procedury. W ramach opisanego eksperymentu obserwowano zmiany właściwości[...]
EN The article focuses on performance evaluation of the engine oil (OM5W30TD) in a Skoda Fabia with the use of paper chromatography. It also presents a special paper tester, that has been designed and developed by the author. As part of the experiment, the changes in the dispersive (scattering) propert[...]
13
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W publikacji przedstawiono zagadnienie wykorzystania przyczepności opony do nawierzchni jezdni podczas hamowania. Wyniki prezentowane w publikacji oparto na badaniach drogowych pojazdu osobowego wyposażonego w układ zapobiegający blokowaniu kół. Przeprowadzono dwa rodzaje prób stosowanych do badania[...]
EN In this publication is presented use the tyre-road friction during vehicle braking. Results presented in this publication are based on the road tests of the vehicle equipped in the anti-lock brake system (ABS). Two kinds of tests applied were carried out - the road tests of vehicle making the manoeu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last