Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 1/77 267-277
PL W referacie przybliżono najnowsze europejskie spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa na drodze. W szczególności omówiono główne kierunki polityki poprawy tego bezpieczeństwa, w których jako filary w obszarze pojazdów występuje: rozwój konstrukcji pojazdów drogowych, postęp w przepisach dotyczących wyma[...]
EN The paper describes latest European approach related to road safety. In particular the main direction of road safety improvement policy had been discussed, specifically the main pillars of the improvements for road vehicles construction aspect were reported. The vehicle construction development, tog[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 3007--3015
PL W artykule opisano dwuogniskowy układ optyczny skupiający wiązkę laserową i pokazano oddziaływanie tak ukształtowanej wiązki na materiał. Zaproponowano wykorzystanie technologii spawania laserowego z zastosowaniem dwuogniskowej głowicy spawalniczej do łączenia stali stopowych średnio i trudno spawal[...]
EN The bifocal optical system for focusing laser beam has been described and the results of so formed beam affecting the material has been shown. The welding with the use of such laser head of medium and hard weldable steels used in construction of motor vehicels has been proposed. Analytical model of [...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 117--123
PL Spawanie jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia materiałów. Znalazło ono również zastosowanie w produkcji i naprawach konstrukcji nośnych różnego rodzaju pojazdów i maszyn roboczych. Konstrukcje te muszą cechować się między innymi wysoką niezawodnością przy narażeniu na zmienne obciążenia. [...]
EN Welding is one of the most popular methods of joining materials. It was also used in the production and repairs of construction of various types of vehicles and machines. These structures need to be characterized by high reliability when exposed to varying loads. An important aspect is sufficiently [...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 72 13-22
PL W artykule przedstawiono widma drgań zarejestrowanych podczas badań stanowiskowych. Umożliwiają one analizę wpływu zmian prędkości obrotowej silnika na drgania przenoszone na konstrukcje pojazdu.
EN The paper presents spectrums of vibration recorded during stand research. It enables analysis of influence of changes of rotational speed of the engine on vibrations transferred on construction of the vehicle.
5
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 572--575, CD
PL W artykule przedstawiono badania wytrzymałości na rozciąganie i badania zmęczeniowe wysokowytrzymałej stali S960QL i jej połączeń spawanych realizowane w temperaturze pokojowej. Badania trwałości zmęczeniowej przeprowadzono na serwohydraulicznej maszynie wytrzymałościowej pracującej w pętli sprzężen[...]
EN In this article, monotonic tension and fatigue tests of S960QL high strength steel and its welded joints were investigated at room temperature. The tests of fatigue life were carried out on a computer-controlled Instron 8802 closed-loop servo-hydraulic test machine. Fatigue experiments were conducte[...]
6
67%
Logistyka
2015 nr 3 4542--4551, CD 1
PL Zamawiający coraz częściej w specyfikacji określa, z jakiego typu materiałów ma być wykonany pojazd, jaką ma mieć maksymalną masę, żąda co najmniej 10 letniej gwarancji ze względu na korozję poszycia. Wiodący producenci pojazdów komunikacji publicznej wychodzą na przeciw obecnym wymaganiom stawianym[...]
EN In the tender specifications the Ordering Party more often determine what type of materials must be used on the construction of the vehicle, which must be the maximum weight or demands at least a 10-year warranty against corrosion of the outer skin. Leading manufacturers of public transport vehicles[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last