Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vector control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 4 754--772
EN This paper presents the study and implementation of a new vector control strategy using a hybrid control technique applied to the mechanical position loop aiming to obtain a system that acts in the fractional horsepower motor driver running at near zero frequency. For this purpose, some control tech[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2014 Vol. 70, nr 34 271--285
EN A technique for investigation of electric drive dynamics when an induction motor operates at the direct vector control with alignment of the axis x of synchronous rotating frame x–y along the rotor flux linkage vector is presented here. Simulation results of the specific electric drive verify the fa[...]
3
100%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN In (his paper, timing and optimization of the proportional and integral (PI) gains of speed controller is achieved using Genetic Algorithm (GA) for improving the performance of the induction motor drive because higher the quality of the controller lesser is the ripples produced in the torque and spe[...]
4
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This paper presents a real induction vehicle motor speed estimation technique, based on the fuzzy logic inference system knowledge for electric vehicle safety based on differential electronics as essential element for two wheeled electric vehicle driving which utilize the two back separately inducti[...]
5
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki badań bezczujnikowego napędu indukcyjnego z prądowym estymatorem prędkości i strumienia wirnika. Napęd bezczujnikowy został wyposażony w dodatkowy estymator reaktancji magnesującej, wykorzystujący matematyczną interpolację charakterystyki magnesowania silnika. Przeana[...]
EN In this paper the sensorless induction motor drive performance with current-based MRAS speed and rotor flux estimator are tested in the wide speed range operation. This system has been equipped with additional estimator of the magnetizing reactance reconstruction. Methodology is based on the well kn[...]
6
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5b 157-163
PL W artykule porównano różne strategie zarządzania systemem elektrowni wiatrowych z podwójnie zasilanym generatorem indukcyjnym. Jedna ze strategii polega na kontroli optymalnej prędkości wirnika, druga na kontroli mocy szczytowej.
EN So far, much attention has been not received by the influence of the control modes on the wind turbine efficiency in maximum wind energy extraction, which is investigated based on variable speed wind turbines with doubly fed induction generator (DFIG) under vector control in stator flux orientation [...]
7
88%
Archives of Electrical Engineering
EN Asynchronized (doubly-fed) machines with two (three) excitating winding and reversing excitation system allow to control vector of magnetomotive force. This solution allows separating regulation of the electromagnetic torque (active power) and voltage (reactive power). This paper describes the exper[...]
8
88%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 3 427--439
EN The hybrid excitation synchronous motor (HESM), which aim at combining the advantages of permanent magnet motor and wound excitation motor, have the characteristics of low-speed high-torque hill climbing and wide speed range. Firstly, a new kind of HESM is presented in the paper, and its structure a[...]
9
88%
Power Electronics and Drives
EN Position tracking systems for AC drives offering high robustness to external load torques have been presented. A triple-loop cascade control structure was employed where the inner loop is a stator current control loop and the middle loop is a speed control loop based on the forced dynamic control an[...]
10
88%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN Three-leg active power filter topology is the cost effective solution implementing a four-wire active power filter but it has some disadvantages compared to four-leg topology. The lack of a neutral wire filter inductor results in larger filter losses and therefore the efficiency of the topology is i[...]
11
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 13--18
EN Asynchronized (doubly-fed) machines with two (three) excitating winding and reversing excitation system allow to control vector of magnetomotive force. This solution allows separating regulation of the electromagnetic torque (active power) and voltage (reactive power). This paper describes the exper[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 111-116
PL W artykule zaproponowano metodę sterowania wektorowego trójfazowym silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem regulatora rozmytego Takagi-Sugeno zastępującego klasyczne regulatory PI. Przeprowadzono badania symulacyjne i eksperymentalne, weryfikujące skuteczność działania sterowania.
EN This article proposes a Takagi-Sugeno Fuzzy (TSF) controller for vector control method applied in three-phase induction motor control. The conventional vector control method has two PI current controllers. With the aim to reduce the quantity of these controllers, it is proposed a unique fuzzy contro[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
PL ASTOR wzbogaca swoją ofertę w zakresie napędów elektrycznych o nową serię przemienników częstotliwości - Astraada Drive GD300. Ta nowa, zaawansowana technicznie seria falowników działających z bezczujnikowym sterowaniem wektorowym umożliwia sterowanie silnikami asynchronicznymi oraz synchronicznymi [...]
14
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN This paper presents some design approaches to hybrid control systems combining conventional control techniques with fuzzy logic and neural networks. Such a mixed implementation leads to a more effective control design with improved system performance and robustness. While conventional control allows[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia aktuator rezonansowy z dwoma stopniami swobody, który może być niezależnie kierowany w dwóch osiach przez sterownik wektorowy. Sterowanie każdym kierunkiem może być niezależne poprzez traktowanie elementu prądowo-polowego jako osi z elementu siłowego, podczas gdy element prądowo-[...]
EN This paper proposes a two-DOF resonant actuator that can be independently driven in two axes under vector control. Vector control is employed to control each drive axis independently by treating the field current element as the z-axis thrust element and the torque current element as the x-axis thrus[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 9-14
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z minimalizacją drgań elektromechanicznych układów napędowych dużej mocy rozpatrywanych w ujęciu mechatronicznym. Jako zmienne projektowe w procesie optymalizacji służyły zarówno parametry konstrukcyjne części mechanicznej jak i nastawy regulatorów PI układ[...]
EN The paper deals with a problem of optimization of vibrations in high power electromechanical transmission system. The system was modeled as a mechatronical one. Design variables set includes both design parameters of mechanical subsystem and parameters of PI regulators of vector control system.
17
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 7-12
PL W pracy przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania w układach elektromechanicznych układu sterowania silnikiem. Pokazano wpływ układu sterowania wektorowego na dynamikę silnika oraz na amplitudę zmian momentu elektromagnetycznego silnika.
EN This article presents advantages of using controlled electric motor in electromechanical systems. The influence of vector control on the dynamics of electrical motor and amplitude of electromagnetic moment is demonstrated.
18
75%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 265-272
PL W artykule przedstawiono liniowy model układu napędowego składającego się z przekładni zębatej oraz sterowanego wektorowo klatkowego silnika elektrycznego. Do budowy modelu dynamicznego przekładni zębatej wykorzystano metodę sztywnych (koła zębate, wirnik silnika) oraz odkształcalnych elementów skoń[...]
EN A linear model of a driving system consisted of a gearbox and a vector controlled electrical motor in the paper is presented. Both, FEM and the rigid body method was used to obtain the dynamical model of the gearbox. In order to reduce the number of degrees of freedom of FEM model a reduction method[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody sterowania z wymuszeniem dynamiki (ang. FDC - Forced Dynamic Control) w wektorowym, bezczujnikowym układzie sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym. Opisano algorytm sterowania silnikiem metodą FDC, przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych wyko[...]
EN The paper deals with the new Forced Dynamic Control (FDC) sensorless vector-control of the speed of induction motor machine. The mathematical models of the induction machine and FDC algorithm are presented. Results of simulation and experimental tests are demonstrated in the paper. The simulation te[...]
20
75%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł dotyczy zastosowania teorii sterowania z ruchem ślizgowym do silnika indukcyjnego ze stojanem i wirnikiem zasilanym z dwóch przekształtników napięciowych PWM, pracującego w systemie sterowania polowo zorientowanego względem strumienia stojana. Dla opracowanego modelu maszyny zastosowano ukła[...]
EN This study deals with the application of sliding mode control theory to wound rotor induction motor with both its stator and rotor fed by two PWM voltage source inverter in which the system operates in stator field oriented control. Thus, after determining the model of the machine, a set of simple s[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last