Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vacuum packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN This research is the next stage of research related to extraordinary features of Special Granular Structures. Some properties of granular structures, e.g. the changing of structure of the material, once it is submitted to internal underpressure in a sealed container, led the authors to believe that [...]
2
84%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 845-858
PL Marchew (Daucus carota) jest bardzo popularnym warzywem korzeniowym, uprawianym i spożywanym na całym świecie. Jest źródłem wielu składników odżywczych dzięki zawartym w niej związkom biologicznie czynnym. Łatwość uprawy, duża plenność oraz przydatność do produkcji różnych przetworów, a także możliw[...]
EN Carrot (Daucus carota) is a popular root vegetable, grown and consumed throughout the world. It is the source of many nutrients contained in it due to biologically active compounds. Easy-growing, high fertility and suitability for production of various processed foods, as well as the possibility of [...]
3
84%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono informacje o szybko rozwijających się technologiach pakowania mięsa i przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej. Postęp w tym zakresie obejmuje nowe materiały opakowaniowe, nowe urządzenia pakujące oraz nowe technologie. Przedstawiono także informacje o zmianach, jakie [...]
EN The article provides information about fast-developing technologies of packaging meat and meat products in modified atmosphere. Development in this field refers to new packaging materials, machines and technologies. Information has been given also about the changes which occur in meat and meat produ[...]
4
84%
LogForum
PL Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfi[...]
EN The main task of food packaging is to protect the product during storage and transport against the action of biological, chemical and mechanical factors. The paper presents packaging systems for food of animal origin. Vacuum and modified atmosphere packagings were characterised together with novel t[...]
5
84%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2011 nr 1 98-102
PL Najczęściej podczas pakowania tego typu żywności stosowane są opakowania z tworzyw sztucznych, głównie z wielowarstwowych folii o dużej barierowości. Takie opakowania można wypełniać gazem odpowiednio modyfikowanym, produkt jest wówczas przechowywany w atmosferze modyfikowanej (ang. MAP) lub można u[...]
EN The length of storage of meat and meat products is affected by type of the packing method. Frequently during the packaging of meat plastic packaging, primarily from the multilayer films with high barrier are used. From these packages the air can be removed, the product is then stored in a vacuum con[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1137--1140, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu warunków przechowywania zamrażalniczego na wybrane parametry jakościowe mięsa drobiowego i wieprzowego. Określono zmiany następujących parametrów: zawartość wody, odczyn mięsa, jasność barwy, przewodność elektryczną oraz wodochłonność. Stwierd[...]
EN The paper presents results of studies concerning the influence of frozen storage conditions on selected quality parameters of poultry and pork. The following physico-chemical parameters were analysed: water content, pH value, lightness of colour, electrical conductivity and water absorption. It was [...]
7
67%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody pakowania oraz najnowsze trendy w opakowalnictwie żywności. Omówiono zasady i korzyści pakowania aseptycznego, pakowania w podwyższonym standardzie higienicznym, próżniowego oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej. Ponadto przedstawiono systemy pak[...]
EN The paper focuses on modern packaging methods and new trends in food packaging. The principles and advantages of the following packaging technologies are discussed: aseptic packaging, increased hygiene standard packaging, vacuum packaging and modified atmosphere packaging. The systems of active and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last