Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 100
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utrzymanie ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących stosowanych systemów organizacji utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Analizy dotyczą przede wszystkim prowadzenia gospodarki remontowej. W analizowanych środowiskach stosowano tradycyjne, by nie rzec: prymitywne, metody planowania r[...]
2
80%
Logistyka
PL Celem procesów logistycznych w przedsiębiorstwach jest efektywna i skuteczna koordynacja funkcjonowania. Modelowanie systemów jest metodą, która w sposób całościowy pozwala na uzyskanie, w konkretnych warunkach, oczekiwanego i optymalnego efektu. W artykule przeanalizowano funkcjonowanie działu utrz[...]
EN The aim of logistic processes in enterprises is an effective and efficient coordination of activities. Systems modeling is a method that allows to obtain, under specified conditions, the expected optimum effect. The article examines the functioning of the maintenance department in a manufacturing co[...]
3
80%
Mechanik
PL Jednym z czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest odpowiednia realizacja procesu utrzymania ruchu maszyn. Poprawne wykonywanie czynności w ramach tego procesu wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy. Zasoby wiedzy powinny mieć odpowiednią zawartość merytoryczną oraz by[...]
EN Proper conducting of machines maintenance process is one of factors that influence company operation. Correct performance of maintenance activities requires relevant knowledge. Knowledge resources used by maintenance personnel should meet their needs regarding content and should be adjusted to condi[...]
4
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 6 44-46
PL W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o utrzymaniu ruchu (UR) z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych. Jest to odmiana outsourcingu - trendu w biznesie, który przez ostatnie 80 lat zyskał na popularności w wielu gałęziach przemysłu. W artykule poruszono takie zagadnienia, jak: outsourcing utrzy[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 27-36
PL Przedmiotem artykułu jest metodyka projakościowego organizowania systemu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym. Główne założenia i zasady metodyczne przedstawionej metodyki wyprowadzono na podstawie analizy dotychczasowego dorobku teoretycznego dyscypliny naukowej organizacja i zarządzan[...]
EN A subject of the thesis is the methodology of proqualitative organizing of the maintenance system in the industrial company. The main assumptions and methodological rules of the elaborated methodology were developed on the basis of the theoretical output of the scientific discipline of organization,[...]
6
80%
Logistyka
PL System utrzymania ruchu realizując działania na rzecz procesu podstawowego generuje straty i powoduje ograniczenia, skutkiem czego są koszty i utracone możliwości. Doskona-lenie tego obszaru jest konieczne i powinno dążyć do zabezpieczenia jego funkcjonowania bez strat oraz określenia i wykorzystani[...]
EN Maintenance system, by performing activities supporting core process of a company, generates loss and limitations which result in cost and lost opportunities. Improving the maintenance area is necessary and it should strive for economic (not generating cost) functioning and making the most of the re[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL TQM to koncepcja kompleksowego zarządzania organizacją, wymuszająca aktywność wszystkich jej członków. Wdrożenie TQM do organizacji rozpoczyna się na najwyższym szczeblu zarządzania i wymaga zaangażowania pracowników niższych szczebli zarządzania. Problematyka wdrażania TQM na najwyższym szczeblu za[...]
EN TQM is the concept of total management, in which all the employees have to participate in all activities of the organization implementing TQM begins from the top level of the organization, and then introduces gradually all lower level employees. The initial stages of implementing TQM are discussed w[...]
8
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2003 nr 3 17-20
9
80%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 12 661-662
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 2 (118) 113--117
PL Proces utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym odgrywa bardzo dużą rolę dla działalności firmy zwłaszcza o rozbudowanej infrastrukturze technicznej. W związku z potrzebą konkurowania na rynku zmieniło się podejście do zagadnień związanych z zapewnieniem ciągłości procesu produkcyjnego przy jak naj[...]
EN This article presents the significant of maintenance to cooper mining plant production process. This paper presents the description of the placement of maintenance in whole mining production process. Article contain the descriptions of selected sub-processes of maintenance of self-propel underground[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 62 31--46
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z szeroko pojętym technicznym zabezpieczeniem ciągłości procesu produkcyjnego w zakresie systemów utrzymania ruchu oraz ich niezawodności w dużym przedsiębiorstwie odzieżowym. Celem autora było określenie niezawodności mechanizmów maszyn, które w[...]
EN The study presents selected issues related to a broadly defined technical maintenance of production process continuity in the scope of productive maintenance systems and their reliability in a large clothing enterprise. In a given period of time every real technical system undergoes various changes [...]
12
80%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 4 40--41
PL Z wieloletnich obserwacji prowadzonych w dużej liczbie zakładów produkcyjnych wynika, że prace nad poprawą efektywności są nakierowane głównie na technologiczne aspekty samego procesu produkcji. Utrzymanie ruchu, w tym serwis środków smarnych, stoi z boku tych rozważań - decydenci przyjmują proste z[...]
13
80%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 2 60--62
PL Stracona godzina pracy niektórych urządzeń to stracona godzina pracy całego zakładu, a zaoszczędzona godzina pracy innych urządzeń to złudzenie. Wytypowanie zatem zarówno jednych, jak i drugich maszyn produkcji staje się głównym generatorem kosztów związanych z awaryjnymi przestojami w procesach pro[...]
14
80%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 1 71
PL Od skutecznie przebiegających procesów utrzymania ruchu zależy niezawodność maszyn przemysłowych oraz bezpieczeństwo produkcji. Kluczową rolę odgrywa zatem odpowiednie zarządzanie - optymalizowanie zasobów ludzkich, informacyjnych i technicznych.
15
80%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 1 72--74
PL Jednym z filarów TPM jest Autonomous Maintenance, czyli inaczej „samodzielna obsługa" lub „autonomiczne utrzymanie ruchu". Czym zatem jest ten proces w naszym rodzimym wydaniu?
16
80%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 1 37--38
PL W Internecie i prasie fachowej można znaleźć wiele opracowań podających szczegółowo korzyści płynące z outsourcingu niektórych procesów wewnętrznych.Także w numerze 1/2011 „Utrzymania Ruchu" był podejmowany temat outsourcingu. Rzadko jednak pojawiają się konkretne wyliczenia. Spróbujmy zatem pokusić[...]
17
80%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 3 62--64
PL W procesach eksploatacji i utrzymania ruchu informacja to podstawa rozpoznania stanu obecnego obiektów oraz podstawa oceny tendencji, które rządzą zmiennością w czasie własności i właściwości tych obiektów. Na podstawie takiego rozpoznania podejmowane są konieczne decyzje i realizowane odpowiednie c[...]
18
80%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 1 26--27
PL W ostatnim czasie daje się zauważyć nagłe poruszenie w branży szkoleniowo-doradczej w obszarze szkoleń technicznych związanych z utrzymaniem ruchu. Takiego boomu dawno nie widziałem - kolejki chętnych na cykl szkoleń praktycznych, zapisy na następne edycje. Czym jest spowodowane to zainteresowanie?
19
80%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 3 40--41
PL Idealną sytuacją byłaby możliwość przewidywania, kiedy dana maszyna się zepsuje i jak długo będzie działać. To nie jest utopia. W bardzo prosty sposób można to zapewnić również w środowisku produkcyjnym.
20
80%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 66--70
PL Współcześnie w utrzymaniu ruchu coraz częściej zachodzi możliwość skutecznego stosowania technologii szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) [1, 2, 10] do wytwarzania zamienników obiektów (w tym obiektów uszkodzonych i wybrakowanych), jak również do wytwarzania nowych elementów stanowiącyc[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last