Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 315
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W EC Żerań w miejsce wyeksploatowanych dwóch turbin oznaczonych numerami TZ-8 i TZ-9 zainstalowano nowy turbozespół TZ-11. Płyta dolna posadowiona na palach rozebranego fundamentu ramowego TZ-8 została wbudowana nową konstrukcję fundamentu TZ-11. Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu elementów fun[...]
EN At the Thermal Power Plant Żerań two overexploited turbo-sets TZ-8 and TZ-9 have been replaced by the new turboset TZ-ll. The existing Iower foundation slab supported by the piling system of old demolished frame type foundation was incorporated to the new structure of TZ-11 turboset. The decision on[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1015-1019
3
100%
Przegląd Geologiczny
EN Based on experience in the study of soils formed under anthropogenic influence, literature data and norms, the author defines the term anthropogenic soils, sub-divides them into three main groups depending on the conditions of their formation, chemical and physical properties, pressure on the natura[...]
4
100%
Polish Geological Institute Special Papers
2002 Vol. 7 33-40
EN Coal mine gas usually consists of methane, nitrogen and carbon dioxide. Its appearance is a constant and well-documented concomitant of coal-mining. In the Ruhr Basin, Germany, after the shut-down of the mines, up to 1,000 cubic metres per hour of coal mine gas continue to escape from the pits and g[...]
5
100%
Instal
2006 nr 12 61-63
PL W artykule przedstawiono charakterystykę stanu modernizacji spalarni odpadów medycznych przy Samodzienym Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym w Suwałkach, uzasadnionego względami racjinalizacji gospodarki odpadami medycznymi oraz spełniajacego obowiązujące wymogi prawne Dyrektywy 2000/76/EC.
EN The paper reports the modernization characteristic of incinerating plant for the hospotal wastes management in Suwalki. The analusis of modernization state based on the rationalization of the hospital wastes mangement and performed the law of directive 2000/76/EC.
6
100%
Recykling
2006 nr 9 40-42
PL W dotychczasowym podejściu do oceny technologii odzysku materiałów z odpadów jako pierwsze stawiane jest pytanie o porównanie kosztów realizacji tego procesu z tym prowadzącym do otrzymania materiały z zasobu pierwotnego lub o podobne porównanie z efektami dotychczas stosowanych technologii recyklin[...]
7
100%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 8 334-337
8
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 4 154-154
PL Przedstawiono metody utylizacji przepracowanych olejów w Stanach Zjednoczonych w drodze spalania - wymagania oraz technologie spalania zalecane przez EPA a także wpływ na środowisko.
EN The reasons for used oil combustion utilization in the United States of America have been pointed out. The requirements and technologies of combustion recommended by EPA and their environmental impact have been presented.
9
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Podkreślono znaczenie wstępnej klasyfikacji tych odpadów dla optymalnej regeneracji lub termicznego przekształcenia.
EN Some new methods of used oil regeneration have been presented. The importance of preliminary selection of these wastes for optimal regeneration or thermal treatment has been pointed out.
10
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężeń i strumieni masy wybranych składników gazowych w spalinach z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w systemie fluidalnym firmy Seghers. Badania przeprowadzono zarówno w gazach surowych, jak i za suchym systemem oczyszczania spalin, pole[...]
EN In the paper selected gaseous constituent concentrations and their mass flow in combustion gases from the thermal destruction of medical wastes in the Seghers fluid system were presented. The researches were carried out both in the raw gases and behind the dry system of the combustion gases cleaning[...]
11
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1146-1148
12
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Opisano wpływ obecności PVC w składzie odpadowych tworzyw sztucznych (OTS) na możliwość ich termicznej utylizacji. Scharakteryzowano proces termopreparacji OTS przez termolizę w bitumach. Omówiono wyniki serii doąświadczeń termolitycznego rozkładu OTS w paku węglowym przy różnych warunkach prowadzen[...]
EN Chlorine removal from waste plastics conditions their utylization as energy and raw material sources. Effect of PVC presence in waste plastics on their thermal utylization has been described. The thermal preparation of waste plastics by thermolysis in bitumen has been characterised. Results of exper[...]
13
100%
Ekologia i Technika
PL W artykule przedstawiono przegląd granulacji bezciśnieniowej przydatnych do utylizacji pyłów przemysłowych. Przedstawiono też koncepcję linii technologicznej aglomerowania odpadów pylistych z zastosowaniem granulatora talerzowego.
EN Principles of non-pressure granulation technologies useful to utileze industrial dust are described. The conception of technological line to agglomerate dusty waste products with disk granulator is described.
14
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 142-150
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własnych nad granulacją odpadowego tlenku cynku oraz na przykładzie odpadów paleniskowych i odpadów metalurgicznych badania innych zespołów i ośrodków. Zwrócono uwagę na wzrost zainteresowania procesem granulacji jako metody zbrylania w przygotowaniu do utylizacji [...]
EN On the examples of pelletizing of zinc oxide, flue dust and metallurgical dust and slurries the growing significance of pelletizing of waste dust materials are shown.
15
100%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN A rye slop (92.2% of H2O and 7.8% of dry mass), a by-product in the process of making high wines, were added as a filler (5-30 % by weight in relation to total weight of polyisocyanurate and oligomerol) to PUR-PIR foam composition (Table 3). Apparent density, compressive strength, friability, oxygen[...]
16
100%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 2 141--148
Poprawę w zakresie bilansu surowców konwencjonalnych można uzyskać poprzez stosowanie odnawialnych zasobów paliw do produkcji energii elektrycznej. Wśród producentów energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z od¬nawialnych źródeł energii, współspalanie biomasy z węglem według standardowych procedu[...]
EN Improvement in the range of conventional raw materials balance for electricity production is possible through the use of renewable fuels. According to standard procedures co-combustion of biomass with coal is one of the simplest and cheapest solutions leading to an increase in the share of energy fr[...]
17
100%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 7-8 / 9-10 36--41
EN In the face of intense development of our civilization, municipal waste contributes greatly to environmental pollution. In Poland, especially in large conurbations, municipal waste is a major category of waste. This paper discusses trends in municipal waste management, resulting from applicable stan[...]
18
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono stan realizacji działań podjętych w resorcie obrony narodowej w celu rozwiązania problemu utylizacji zbędnych środków bojowych utrzymywanych w magazynach Sił Zbrojnych RP.
EN The status of activities focused on the utilisation of superfluous explosive ordnance being in the inventory and depots of the Polish Armed Forces is presented in the paper.
19
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 4 168--174
EN In the paper we discuss the possibility of using stone dust for utilizing as building material. The tested material was amphibolite, found in the Sudeten Mountains and the Tatra Mountains in Poland. The chemical composition of dust was determined by means of spectrometry methods. Moreover, the basic[...]
20
100%
Mining Science
2016 Vol. 23 147--160
EN In mining uncertainties related to equipment and operation are major reasons for loss of production. In order to address this issue, a wide literature review was done in this study. It showed that reliability of equipment, spare part availability, automation of equipment are researched areas focused[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last