Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkadzalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 9 319-321
EN Characteristics of water distribution system reliability factors. Analysis of unit damage frequency for water supply system in Warsaw 1996/98. Analysis of damage occuring within the researched period.
2
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 6 207-213
EN Observations following a few decades of supervising, designing and exploitation of particular water/sewage constructions. Analysis of damage sensitivity of water supply and sewage systems.
3
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 5 180-184
EN Average unit cost of pipes and valves damage repair. Repair cost according to kind damage and pipers' diameter. Cost stream index for water supply systems damage repair.
4
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 10 429-432
PL Optymalna strategia eksploatacji sieci dystrybucji wody powinna uwzględniać stan aktualny i prognozy. W pracy zaprezentowano wybrane modele matematyczne, które mogą być wykorzystane do sporządzenia prognoz krótko- i średnioterminowych. Modele zastosowano do prognozowania uszkadzalności sieci wodocią[...]
EN The optimal strategy of the water distribution system operation should consider the current conditions as well as the future prognosis. In the work some mathematical models have been presented, that may be applied for the both short- term and mid-term predictions. The models have been used for the a[...]
5
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 9 325-328
EN Summary of available results of long-term reliability research conducted in Poland and partly around the world so far. Rates used in water conduits reliability evaluation. Evaluation of damage sensitivity for transit conduits made of different materials. Transit conduits in areas of mining damages.
6
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 10 366-371
EN Intensity of conduits damage in selected water supply systems working inside and outside mining damages areas. Influence of pressure and temperature changes on water conduits damage sensitivity. Connection between damage intensity and water conduits diameters.
7
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 149--154
PL Artykuł zawiera informacje dotyczące zagadnienia uszkadzalności (usterkowości) pojazdów samochodowych. Przedstawiono wybrane organizacje zajmujące się badaniem uszkadzalności pojazdów samochodowych. Na wybranym przykładzie przeprowadzono analizę wyników badań prowadzonych i opublikowanych przez wybr[...]
EN This article contains information about issues of vehicles damages (failure). Presents selected organization dealing with research in vehicles damages. For example, an analysis of selected results of research conducted and published by the selected organizations, including websites, showing similari[...]
8
61%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 71--78
PL Artykuł zawiera informacje dotyczące zagadnienia uszkadzalności (usterkowości) pojazdów samochodowych. Przedstawiono wybrane organizację zajmujące się badaniem uszkadzalności pojazdów samochodowych. Na wybranym przykładzie przeprowadzono analizę wyników badań prowadzonych i opublikowanych przez wybr[...]
EN This article contains information about issues of vehicles damages (failure). Presents selected organization dealing with research in vehicles damages. For example, an analysis of selected results of research conducted and published by the selected organizations, including websites, showing similari[...]
9
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono badania uszkadzalności jednostki napędowej ciągnika rolniczego zasilanego olejem rzepakowym za pomocą metody drzewa zdarzeń - ETA. Celem pracy było oszacowanie prawdopodobieństw wystąpienia niepożądanych zdarzeń w przypadku zasilania silnika nieprzetworzonym olejem rzepakowym; [...]
EN The paper presents investigations on damageability of agricultural tractor power unit fed with rapeseed oil, with the use of Event Tree Analysis - ETA. The work aimed at: evaluation of occurrence probability for the unfavorable events in the case of feeding engine with unprocessed rapeseed oil, chec[...]
10
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono analizę zagadnień związanych a wpływem czasu pracy ciągników rolniczych do pierwszego uszkodzena i między uszkodzeniami przy wybranych zabiegach agrotechnicznych, umożliwiających wyznaczenie średniego czasu bezawaryjnej pracy rolniczego agregatu maszynowego. Ponadto wykorzystując zebra[...]
EN Paper analysed the duration of operation time of agricultural tractors until the first failure as well as the time beetween successive failures at selected agro-technical opeation. On such a basis the average times of failure-free operation were determined for the field machine sets. Furthermore, by[...]
11
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 11 402-407
EN Characteristics of exploitation conditions of tested water supply systems. Damage sensitivity of cast iron, steel and plastics conduits. Necessity of regular exploitation testing of reliability and analysis of technical and hydraulic state of the system for making optimal decisions concerning design[...]
12
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 7 30--35
PL Przedstawiono zasady oceny i wytrzymałości elektrycznej nowoczesnych kabli i linii kablowych WN XLP E oraz prognozowania ich żywotności.
EN The paper presents principles of determination of dielectric strength of modern HV XLPE cables and cable lines. Principles of forecasting their lifetime are also presented.
13
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Sieci wodociągowe wody stanowią jeden z elementów strategicznej infrastruktury miejskiej. Są systemami złożonymi i dynamicznymi. Optymalna strategia eksploatacji sieci powinna uwzględniać stan aktualny i prognozy. Aktualny stan sieci może być charakteryzowany przez tzw. uszkadzalność. Parametr ten m[...]
EN Water supply systems are an important element of a strategic urban infrastructure. Their configurations are usually complex and dynamic. The optimal operation strategy of the water supply system should consider both current conditions as well as the future prognosis. Current conditions of the water [...]
14
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Optymalna strategia eksploatacji sieci wodociągowej wody powinna uwzględniać stan aktualny i prognozy. W artykule zaprezentowano zastosowanie wybranych modeli matematycznych, które mogą być wykorzystane do sporządzenia prognoz krótko- i średnioterminowych. Modele zastosowano do prognozowania uszkadz[...]
EN The optimal strategy of the water supply system operation should consider the current conditions as well as the future prognosis. In the work some mathematical models have been presented, that may be applied for the both short-term and mid-term predictions. The models have been used for the analysis[...]
15
51%
Proceedings of ECOpole
2017 Vol. 11, No. 2 653--659
PL Z punktu widzenia teorii niezawodności sieć wodociągowa, zbudowana z bardzo wielu elementów, jest obiektem odnawialnym. Dlatego, analizując tę jej cechę, na którą wpływ ma zarówno uszkadzalność, jak i podatność na naprawę, należy wziąć pod uwagę nie tylko intensywność uszkodzeń czy czas pracy bezusz[...]
EN From the point of view of reliability theory the water distribution system, built of many components, is a renewable object. Therefore, when analyzing the feature that is affected by both the failure and the repairability, it is important to consider not only the failure rate or the mean time to fai[...]
16
41%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2005 Z. 44 201-213
PL Miejskie sieci wodociągowe Górnego Śląska w przeważającej części (ok. 80%) ułożone są na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, co ma bezsprzeczny wpływ na ich trwałość. Główny problem ich eksploatacji stanowi znacznie wyższa uszkadzalność niż w przypadku sieci pracujących poza tymi [...]
EN Urban water supply network of Upper Silesia for the most part (approx. 80%) are placed in the areas of mining influence that has unquestionable impact on their durability. The main problem of their operating is much more defectiveness in comparison to networks ouside of these areas. Increasing of fa[...]
17
41%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 139--152
PL W artykule przeprowadzono analizę niezawodnościową sieci wodociągowych dwóch wybranych miast położonych w południowo-wschodnim rejonie Polski. Niedaleko siebie leżące miasta oznaczone symbolami A i B należą o grupy miast średnich. Ich liczby ludności mieszczą się bowiem w zakresie od 10 do 20 tysięc[...]
EN The paper presents an analysis of reliability of water supply systems in the two cities located in south-east Poland. The two cities, called A and B, are of medium size and they are located near each other. Their population ranges from 10 000 to 20 000 people. The water supply systems in the cities [...]
18
41%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 4 135--145
PL Na czystość i higieniczność procesu produkcji żywności wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest właściwie zaprojektowane oraz dobrane uszczelnienie czołowe do danego urządzenia. Uszczelnienia zaprojektowane lub dobrane niezgodnie z zaleceniami normowymi stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pro[...]
EN A lot of factors influence the cleanliness and hygiene in the food production process and appropriately selected and designed front seal is one of them. Seals that are not designed or selected in accordance with norms pose a threat for the safety in the food production process. The literature, howev[...]
19
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1138--1146, CD
PL W artykule przedstawiono uszkadzalność autobusów i ich systemów konstrukcyjnych, stosowanych w komunikacji zbiorowej. Analiza dotyczy okresu 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Wzięto pod uwagę autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG (Compr[...]
EN The article presents the reliability of bus and their construction systems used in public transport. The analysis covers the period 2013-2016 of the implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszow. CNG-driven buses (Compressed Natural Gas) and diesel fuel ON were considered. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last