Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszczelnienie pierścieniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1999 Nr 49 65-75
PL W artykule przedstawiono sposoby modelowania przebiegu sił gazowych w cylindrze i przestrzeniach międzypierścieniowych. Uzasadniono wybór modeli uproszczonych do badań zjawisk występujących we współpracy pierścieni z gładzią cylindra. Opisano sposób poprawienia dokładności modelu matematycznego prze[...]
EN In the article shown ways modelling course of gas-forces in the cylinder and in the spaces between piston-rings. Substantiate choosing simplify models to research work phenomenon which are in collaboration rings with surface of cylinder. Describing ways of getting better preciseness of mathematical [...]
2
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 2 54--62
PL W artykule omówiono założenia oraz opisano zbudowane stanowisko do badania zjawisk związanych z uszczelniającym działaniem pakietu pierścieni tłokowych. Stanowisko składa się z hamulca silnikowego wraz z układem sterowania, silnika badawczego oraz układu smarowania i stabilizacji jego stanu cieplneg[...]
EN The paper discusses research assumptions and describes a test stand for the investigations of the sealing properties of the piston rings. The research stand includes an engine brake together with a control system, a research engine and a lubrication and engine thermal state stabilization systems. Th[...]
3
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 34--39
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań zmian szczelności komory spalania podczas 1200-godzinnej stanowiskowej próby trwałościowej. Badania przeprowadzono na trzech egzemplarzach 4-cylindrowego, turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim i objętości skokowej 1,3 dm3. Zm[...]
EN This paper presents changes in the tightness of a combustion chamber during a 1200-hour bench durability test. The study was conducted on three four-cylinder turbocharged DI diesel engines with a capacity of 1.3 dm3. The changes in the tightness were determined on the basis of the results of periodi[...]
4
63%
Journal of KONBiN
2010 No. 1 (13) 299-310
PL W artykule przedstawiono nową metodę prognozowania trwałości silnika, wykorzystującą wyniki pomiarów zużycia elementów układu tłokpierścienie-cylinder oraz wyniki badań symulacyjnych modelu uszczelnienia TPC silnika. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, proponowana metoda nie wymaga wyprzedzając[...]
EN The paper presents the new method of engine life prediction, which bases on the results of wear measurements taken on an investigated engine and simulations carried out with the use of the analytical model of ring pack of the engine. In the contrary to traditional methods the proposed method does no[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wykorzystując matematyczny model uszczelnienia pierścieniowego, przeanalizowano wpływ tolerancji wykonania tłoka, pierścieni tłokowych i cylindra na natężenie przedmuchów spalin w nowoczesnym silniku o zapłonie samoczynnym stosowanym do napędu samochodów osobowych. Wyniki symulacji wykazały, że waha[...]
EN Paper discussed the influence of production tolerances of the piston, piston rings and cylinder on the on the blow-by rate in a modern car diesel engine. The study were carried using a mathematical model of a ring pack. The results showed that the blow-by variations related to the said tolerances ma[...]
6
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono matematyczny model uszczelnienia tłok-pierścienie-cylinder silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym, w szczególności podmodel opisujący skręcenia pierścieni tłokowych. Scharakteryzowano założenia modelu oraz opracowaną aplikację komputerową. Opisano sposób wyznaczania dany[...]
EN The paper presents a mathematical model of ring pack of a diesel engine. A submodel of ring twists is described in details. Numerical algorithms applied and computer program worked out are characterised. A method of input data determination and results of simulations are also described. The results [...]
7
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 1 133--139
PL W artykule przedstawiono wyniki badań szczelności komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym w czasie długotrwałej eksploatacji. Badania przeprowadzono na 5 egzemplarzach sześciocylindrowego silnika wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych. Zmiany szczelności w zakresie przebiegów 0–500[...]
EN The paper presents the results of tightness testing of an internal combustion engine combustion chamber during long-term operation. The tests were conducted on 5 six-cylinder diesel engines used in motor trucks. Changes in tightness for the distance range 0–500,000 km were determined based on the me[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last