Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszczelnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pompy, Pompownie
PL Omówienie podstawowych schematów, rozwiązań i rodzajów instalacji oraz cieczy płuczących i zaporowych. Praktyczne wskazówki dotyczące poprawnego montażu i eksploatacji.
EN Some configurations and coding to API 610 for circulation systems, cooling systems etc.
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 2 12--14
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 3 31--35
4
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 4 18--20
5
100%
Transport Przemysłowy
2002 nr 1 (7) 54-57
PL W artykule ograniczono się do omówienia uszczelnień oraz sposobów uszczelniania węzłów łożyskowych maszy i urządzeń eksploatowanych w górnictwie odkrywkowym. Podstawowym zadaniem tych uszczelnień jest zabezpieczenie łożysk przed wnikaniem zanieczyszczeń z otoczenia oraz ochrona środowiska przed wpły[...]
6
100%
Pompy, Pompownie
PL Trzecia część artykułu o uszczelnieniach dławnic pomp i armatury, z cyklu "Uszczelnianie. Powrót do podstaw".
EN The third article from the cycle “Seals. Return to basis”.
7
100%
Pompy, Pompownie
PL Pompy w instalacjach "cieczy trudnych" wymagają podwójnych uszczelnień mechanicznych z cieczą zaporową, co powoduje konieczność stosowania specjalnych układów zasilania.
EN Pumps operating in "difficult liquids" need double mechanical seals with buffer fluid, which requires special supply system.
8
100%
Pompy, Pompownie
PL Druga część artykułu o uszczelnieniach miękkich do dławnic pomp i armatury, z cyklu Uszczelnianie. Powrót do podstaw. Autor omawia materiały i wykonania sznurów uszczelniających, wymiary dławnic oraz podaje szczegółowe wytyczne montażu sznurów w dławnicach.
EN The article from the series “Sealing – return to the basis”, deals with packings for pumps and valves, their executions, selection, installation etc..
9
100%
Pompy, Pompownie
10
100%
Pompy, Pompownie
2000 nr 4 (90) 38-39
11
100%
Pompy, Pompownie
PL Zastosowanie uszczelnień gazodynamicznych stanowi przełom w technice uszczelnień kompresorów i pomp. Artykuł przedstawia rozwiązanie zastosowane w sprężarce amoniakalnej.
EN Application of barier gas seals was a turning point in the technology of compressor and pump sealing. ANGA presents their new seals for amonia compressor.
12
100%
Pompy, Pompownie
PL Trzecia częsć artykułu o uszczelnieniach czołowych z cyklu „Uszczelnianie. Powrót do podstaw".
EN Mechanical face seals. Third part of an article from the series ‘Sealings. Back to basics.
13
100%
Pompy, Pompownie
PL Omówienie nowoczesnych uszczelniaczy łożysk MAGTECTATM i LABTECTATM.
EN A few words about modern seala for bearings.
14
100%
Pompy, Pompownie
15
100%
Pompy, Pompownie
PL Instalacja uszczelnień gazodynamicznych w miejsce podwójnych uszczelnień mechanicznych z olejem zaporowym w sprężarkach amoniaku.
16
100%
Pompy, Pompownie
PL Pierścienie czołowe uszczelnień mechanicznych ulegają zniszczeniu na skutek oddziaływania o różnym charakterze trybologicznym. Najpoważniejsze zagrożenia dla działania uszczelnień niosą zanieczyszczenia o charakterze mechanicznym.
17
100%
Pompy, Pompownie
PL Wymagania ograniczenia emisji prowadzi do rozwoju technik uszczelniania m.in. do stosowania uszczelnień magnetycznych.
18
100%
Pompy, Pompownie
PL Zanieczyszczenia ciałami stałymi utrudniaja uzyskanie szczelnosci i niezawodnosci dławnic. Stosowane rozwiazania nie przynoszą zadawalajacych rozwiązań w praktyce konstrukcji i eksploatacji pomp. W niektórych, trudnych przypadkach można uzyskać poprawę dzięki umieszczeniu w komorze dławnicy specjal[...]
19
100%
Pompy, Pompownie
PL Zanieczyszczenia ciałami stałymi sa czynnikiem silnie zagrażajacym trwałości i niezawodności uszczelnień wałów pomp. Stosowane rozwiązania polegaja głównie na stwarzaniu bariery dla wnikania cząstek scierajacych pomiędzy powierzchnie czołowe. Różnią się skutecznoscia i kosztem w eksploatacji.
20
100%
Pompy, Pompownie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last