Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszczelnianie wałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2010 nr 140 (20) 164-174
PL Realizacja ochrony przeciwpowodziowej w Polsce, jak i wielu krajach europejskich oparta jest głównie o wały przeciwpowodziowe. Stan techniczny tych prostych budowli ziemnych ma więc ogromne znaczenie i bezpośrednio stanowi o skutecznej ochronie przed powodzią. Artykuł opisuje materiały i technologie[...]
EN Implementation of flood protection in Poland and many European countries is based mainly on the embankment. Condition of these simple earth structures has a significant meaning and provides directly to effective protection against flood. The article describes the materials and technologies used for [...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
EN This article present investigation of effectiveness sealing truck elements of the flood banks with impermeable wall bentomats and protective loam partition. The testing was carried out in the area of flood banks located on the section of the Oder River in the Lubuskie Province, between 561,6 and 565[...]
3
70%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last