Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 11 48-51
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 5 60-61
PL Drzewa, oprócz bezcennej wartości przyrodniczej, mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, obiektów budowlanych i urządzeń znajdujących się w ich sąsiedztwie. Dlatego w takich sytuacjach przewiduje się bardziej liberalne rozwiązania dotyczące ich usuwania.
3
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 3 36-39
4
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 1 18-19
PL Przedstawienie badania sprawności krajowych sieci wodociągowych. Brak podniesienia wskaźnika efektywności eksploatacji. Przedstawienie etapów ograniczenia strat z wycieków.
5
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2019 nr 9 40--42
6
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2001 nr 1/2 6-10
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W 2002 roku zatwierdzono w Polsce Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, którego realizacja ma się skończyć w 2032r. Pierwszy z wyznaczonych etapów - do 2012 roku, osiągnął półmetek. W pracy przedstawiono sposób zbierania informacji w powiatach oraz[...]
EN In 2002 Polish authorities approved The Programme for Removal of Asbestos and Products Containing Asbestos Being Used in Poland. Its implementation is to be completed by 2032. The first of the specified stages - until 2012, has reached its halfway point. The paper presents information collection met[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 48-49
PL Drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym pełnią bardzo zróżnicowane funkcje, poczynając od typowo estetycznych, po sanitarno-izolacyjne, kiedy to stanowią naturalną barierę w eksploatacji dróg.
9
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 2 47-49
PL Konieczność usunięcia drzew lub krzewów często pojawia się w związku z realizacją różnego rodzaju przedsięwzięć budowlanych. Wiąże się to z wymogiem uzyskania zgody. Wyjątkiem jest usuwanie drzew lub krzewów w związku z rozwojem sieci telekomunikacyjnych.
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Do usuwania fenolu zastosowano silnie zasadową żywicę anionowymienną Amberlite lRA900 CI. Przeprowadzono testy technologiczne w warunkach nieprzepływowych, określono wpływ czasu kontaktu i dawki jonitu na proces wymiany fenolu. Badania prowadzone w warunkach przepływowych realizowano w trzech kolejn[...]
EN Phenol was removed using Amberlite lRA900 Cl ion-exchange resin, which is a strong alkali. In process tests carried out in non-flow conditions, the effect of contact time and ionite dose on phenol exchange was determined. The tests in through-flow conditions were realized in there consecutive cycles[...]
11
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 7/8 20-23
12
75%
Cement Wapno Beton
PL Określenie wykwity odnosi się do białych osadów o brzydkim wyglądzie, obserwowanych na powierzchniach betonu, zaprawy lub muru ceglanego zarówno na budynkach jak i na płytach brukowych. W artykule omówiono aspekt chemiczny tworzenia się takich wykwitów. Białe osady stają się widoczne gdy konstrukcja[...]
EN Efflorescence refers to white deposits of an unsightly nature, which are commonly observed on the surfaces of concrete, mortar and brickwork on both buildings and block paving. In the paper the basic chemistry of efflorescence is discussed. The white deposits become visible when structures begin to [...]
13
75%
Inżynieria Mineralna
2013 R. 14, nr 2 137--140
PL Wykorzystanie mikrofal w procesie obróbki biomasy daje niewątpliwe korzyści w postaci zmniejszenia kosztów procesu, poprawienia stabilności właściwości produktów oraz możliwości wykorzystania mniej toksycznych rozpuszczalników oraz redukcji ich zużycia. Przedstawiono badania próbek biomasy w postaci[...]
EN The extraction of biomass in microwave field offers advantages such as reduced processing costs, improved stability of products, the possibility to use less toxic solvents and decrease solvent consumption. The submitted contribution presents the results of microwave extraction of wheat straw waste. [...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 8 304-307
15
75%
Budownictwo i Prawo
2002 R. 6, nr 2 10--12
16
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 30-32
17
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 5 55--57
PL W artykule opublikowanym w marcowym wydaniu „Zieleni Miejskiej” przedmiotem moich rozważań był wpływ wniesienia odwołania od zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na możliwość przystąpienia do wykonywania wynikających z niego uprawnień.
18
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 1 339-346
PL W pracy przedstawiono wyniki badań usuwania i magazynowania odchodów zwierzęcych w aspekcie stosowanych rozwiązań i usprzętowienia dla obór krów mlecznych z utrzymaniem bydła na stanowiskach wiązanych ściółkowych. Ocenę tych czynności przeprowadzono w oparciu o zestaw osiemnastu cech, które poddano [...]
EN The paper presents results of the research on removal and storage of animal excrements in the aspect of solutions and equipment used for milk cow sheds while keeping cattle in combined mulch pens. These operations were assessed on the basis of the set of eighteen characteristics, which were put to p[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2345-2350
20
63%
Zieleń Miejska
2011 Nr 6 54-56
PL Nowelizacja przepisów Prawa ochrony środowiska pozwala przedsiębiorstwom, w skład których wchodzą urządzenia przesyłowe, na występowanie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów bez konieczności dołączania zgody właściciela nieruchomości, na której rośliny się znajdują.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last