Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie krzewów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 3 25-26
PL W obecnym stanie prawnym uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2012 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), bywa w wielu przypadkach kłopotliwe oraz zajmuje sporo czasu. Nie w każdym przypadku decyzja kończąca[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 11-12 29-31
PL Wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wprowadziła m.in. zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów. Niektóre z tych zmian są problematyczne pod względem przyrodniczym i nie służą ochronie drzew i krzewów.
3
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 4 26-27
PL W miastach drzewa przy ulicach tworzą określoną kompozycję przestrzenną, której w wypadku wycięcia drzew nie można niczym zastąpić. Podobnie niepowtarzalna jest aleja starych drzew na terenach wiejskich, której zniszczenie jest stratą bezpowrotną. Należy brać pod uwagę nie tylko przynależność drzew [...]
4
88%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 48-48
PL W przypadku zjazdów na drogi wewnętrzne nie będzie zachodziła konieczność uzyskiwania przez podmioty zainteresowane zezwolenia na lokalizację zjazdu.
5
88%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 48-49
PL Zarówno problematyka miejsca wykonania nasadzeń kompensacyjnych, jak i określenie zakresu swobody organu administracji wydającego zezwolenia może w praktyce skutkować wieloma komplikacjami przy ustalaniu szczegółowych kwestii, dotyczących nasadzeń kompensacyjnych.
6
88%
Przegląd Komunalny
2003 nr 10 73-73
PL Niezależnie od ustalenia nowych jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, które obowiązują od 1 lipca 2003 r., określony został także tryb postępowania administracyjnego w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakł[...]
7
88%
Przegląd Komunalny
2000 nr 3 28-29
PL Z dniem 1 stycznia 2000 r. obowiązują nowe stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów, wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz składowanie odpadów, wprowadzone nowymi rozporządzeniami Rady Ministrów.
8
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 10 46-48
PL W polskim krajobrazie przydrożne drzewa cały czas są jeszcze powszechnym zjawiskiem, które stanowi istotne urozmaicenie otaczającego nas krajobrazu. Są też siedliskiem wielu gatunków chronionych.
9
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 2 32-32
PL Najważniejszym finansowo-prawnym środkiem ochrony drzew i krzewów przed usuwaniem sa opłaty związane z wydaniem zezwolenia, które legalizuje czynność usuwania.
10
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 9 47--48
PL Usunięciem drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia zainteresowani mogą być zarówno właściciele nieruchomości, na których rośliny znajdują się, jak i osoby przebywające na nieruchomościach sąsiednich. Czasami ci drudzy wykazują nawet większe zainteresowanie usunięciem drzew, gd[...]
11
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 11 48--49
PL W związku z tym w celu ograniczenia wątpliwości, kto i w jakich przypadkach może usunąć drzewa lub krzewy, niezbędne było wprowadzenie w tym zakresie pewnych minimalnych standardów prawnych. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r[...]
12
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 12 38--40
PL Z punktu widzenia skuteczności ochrony zieleni na terenie miast i wsi bardzo ważną rolę odgrywają, oprócz rozwiązań typowo materialnych, także te związane z przebiegiem postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
13
75%
Zieleń Miejska
2015 Nr 12 48--49
PL Usunięcie drzew lub krzewów niewątpliwie stanowi jeden z przejawów wykonywania praw do nieruchomości. Dlatego też w postępowaniach administracyjnych, w których wydawane jest zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, nie można o tym zapominać. Istotne jest jednak to, w jaki sposób powinno być udokum[...]
14
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 2 62--63
PL Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
15
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 1 42--43
PL W Polskim prawodawstwie istnieją odstępstwa od wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, którego nie wymagają rośliny wymienione na liście wyjątków - w art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.).
16
75%
Zieleń Miejska
2018 Nr 4 49--50
PL Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego konieczne jest precyzyjne określenie, w jaki sposób będą stosowane sankcje za naruszenie prawa.
17
75%
Zieleń Miejska
2018 Nr 9 48--50
PL W wielu przypadkach pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do możliwości usuwania drzew lub krzewów w okresie lęgowym ptaków w sytuacji, w której konkretne drzewa nie stanowią miejsca ich występowania. Również w mediach bardzo często pojawiają się informacje o tym, że w okresie lęgowym ptaków drze[...]
18
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 7-8 63--64
PL Jedynym kryterium mającym znaczenie przy wymierzaniu kar pieniężnych na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) jest potwierdzenie wystąpienia stanu naruszenia prawa przez posiadacza nieruchomości, na której rosły drzew[...]
19
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 9 48--49
PL Nie istnieje możliwość umarzania należności pochodzących z tego tytułu za okres do 31 grudnia 2009 r., w którym stanowiły one dochód gminnych funduszy ochrony środowiska. Jednak po likwidacji tych jednostek organizacyjnych, zgodnie z postanowieniami art. 402 ust. 5 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo[...]
20
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 6 47--49
PL Jak wiadomo, nasadzenia kompensacyjne w miejsce usuwanych drzew lub krzewów, których obowiązek może być nałożony na podstawie art. 83 ust. 3, art. 84 ust. 4 lub art. 86 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), są jednym z bardziej[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last