Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usprawnianie procesu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Production Engineering Archives
2017 Vol. 17 45--48
EN The article presents a case study of the identification and analysis of operating and equipment losses in a steel plant. Losses may be visible in costs resulting from premature wear of machine and equipment components, removal of emergency failures related to quality losses, including loss of reputa[...]
2
84%
Total Logistic Management
2010 no. 3 5-20
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku reengineeringu procesów biznesowych (ang. Business Process Reengineering, BPR). Ważną częścią zmian był reengineering procesu logistycznego. W artykule przedstawiono przegląd literatury w zakresie podejścia procesowego i reengineeringu procesów b[...]
EN The aim of this paper is to present the case study of business processes reengineering (BPR). Important part of the change was the logistic process. At the beginning, the literature review on process approach and BPR was presented. Next a BPR methodology was shown. The case study of the implemented [...]
3
84%
Nowoczesne Hale
2018 Nr 3 65--70
PL W artykule została opisana propozycja rozwiązania usprawniającego dostępny obszar magazynowania przedsiębiorstwa. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe informacje o gospodarce magazynowej, w tym o funkcjach i znaczeniu magazynów w logistyce. W części praktycznej scharakteryzowano badaną fir[...]
EN The paper discusses the proposal of a solution aiming to improve the available storage space of a company. In the theoretical part, basic information about warehouse management is presented, including the functions and importance of a warehouse in logistics. The practical part shortly characterizes [...]
4
67%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 7-8 148--151
PL Przeprowadzanie badań oraz sprawdzanie poprawności wykonania prac budowlanych to powinność, która dotyczy każdego etapu budowy. W wielu wypadkach krotność oraz zakres badań wymaganych przez inwestora jak również przewidzianych przez dokumentację projektową wymaga dużej pracochłonności. Fakt ten jest[...]
EN Carrying out, testing and checking the correctness of construction works is an obligation that applies to every stage of construction. In many cases the number of tests required by the investor as well as by project documentation means a lot of work. This fact is extremely burdensome in the case of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last