Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  use of vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję przeprowadzania oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Zaproponowano wskaźniki i charakterystyki związane z oceną niezawodności eksploatowanych pojazdów. Wyznaczenie ich wartości wymaga zebrania dodatkowych informacji, które – gromadzo[...]
EN The paper presents the conception of the valuation of the vehicles' maintenance system in municipal public transport services. A sample of the reliability index and characteristics have been presented. They are evaluated on the ground of the maintenance information stored in proper databases. The de[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1010--1013
PL W artykule omówiona została możliwość testowania stalowych części samochodowych i autobusowych za pomocą metody WRPM. Umożliwia ona wykrycie stref koncentracji naprężeń w badanych elementach jak również innych uszkodzeń. Może przyczynić się ona do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego pojazdów[...]
EN The subject of the paper is the steel elements for automotive industry examination by Residual Magnetic Field Method also called Metal magnetic Memory Field MMM. The paper includes the presentation of the physical basics of method used. The aims to demonstrate that it is possible to determine the te[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1106--1112
PL Poliuretanowe elastomery zastępują w układach zawieszenia pojazdów mechanicznych materiały gumowe. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych elastomerów poliuretanowych. Główną uwagę poświęcono odporności na pękanie i rozdzieranie elastomerów poliuretanowych w dwóch różnych konfiguracj[...]
EN In the paper, the experimental results of the mechanical investigation have been presented. The main attention was paid to fracture toughness and tearing resistance of polyurethane elastomers in terms of two different hardness configurations; 80ShA and 90ShA. The impact of material hardness on the f[...]
4
100%
Logistyka
PL W artykule omówiony został system eksploatacji pojazdów stosowany w nowoczesnym dużym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Scharakteryzowano ogólne cechy systemu z podziałem na użytkowanie i obsługiwanie środków transportu. Skład rzeczowy systemu w postaci komórek funkcjonalnie ze sobą związanyc[...]
EN This article deals with the operation and maintenance system of vehicles in a large public transport company. The main features of the system were characterized on the basis of the operations and maintenance of the means of transport. The content of the system including functionally bounded cells is[...]
5
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu obecności stałych cząstek zanieczyszczeń i piasku na elementach trących tarczowych mechanizmów hamulcowych na działanie tych mechanizmów, a tym samych ich skuteczność i uzyskiwane opóźnienia hamowania pojazdu. Ponieważ w mechaniz[...]
EN The paper presents the results of experiments carried out to investigate influence of grid and dust presence on the friction surface of the brake disc on the car brake operation. Due to the easy access of grid contains hard particles to the area of interaction between friction elements of disc brake[...]
6
84%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 143--164
PL Siły Zbrojne RP wyposażone są w bojowe pojazdy gąsienicowe, które stanowią trzon uderzeniowy wojsk lądowych. Pojazdy te zdolne są do walki w każdych warunkach terenowych i w każdej porze roku. Realizacja zadań bojowych odbywa się często w obszarach pozbawionych dróg gruntowych, po bezdrożach. Dokona[...]
EN The Polish Armed Forces use tracked vehicles that serve as a core element of the ground combat forces. These vehicles are capable of fighting in all kinds of terrain conditions, in any season of the year. Combat missions are often fought in areas where even no dirt roads are available. The present p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last