Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi użyteczności publicznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Współczesne przesłanki realizacji funkcji użyteczności publicznej w transporcie. Zasady, na jakich władze publiczne będą mogły podejmować działania w celu zapewnienia usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1370/2007. Prace nad pro[...]
EN The contemporary realisation premises of the public utility function in transport. Principles on which the public authorities will be able to take actions on purpose to assure the public services in the range of both the railway and road passenger transport in accordance with the European Community [...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określone zostały nowe zasady organizacji i finansowania przewozów użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wpływ tych aktów prawnych na funkcjonowanie rynku lokalnych i regionalnych przewozów pasażerskich.
EN Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 and the Act of 16 December 2010 on public transport, are laid down new rules for th[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W marcu 2012 r. roku minął rok od wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W artykule podjęto próbę oceny skutków tej ustawy dla funkcjonowania rynku autobusowych przewozów pasażerskich.
EN In March 2012 passed a year since the Law on Public Transport, dated 16- th December 2010, came into effect. In the article there has been done an attempt to evaluate the results of the Law for functioning of the bus passenger transportation market.
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Uchwalenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym spowodowało istotne zmiany w funkcjonowaniu rynku pozamiejskich przewozów pasażerskich. W artykule omówiono wady i zalety obowiązujących regulacji oraz koncepcję zaspokajania potrzeb przewozowych w województwie zachodniopomorskim. Na tej podstawie[...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Przedmiotem artykułu jest transport publiczny funkcjonujący w aglomeracjach na obszarze Polski. Artykuł prezentuje wpływ czynników popytowych i podażowych na przewozy komunikacją miejską, zakres czasowy obejmuje okres ostatnich 16 lat, tj. lata 2001 -2016. Celem pracy jest analiza czynników jakościo[...]
EN The subject of the article is public transport in urban areas in Poland. The article presents the impact of demand and supply factors on public transport. The time range covers the period of the last 16 years, 2001-2016. The aim of the work is to analyze the qualitative factors characterizing public[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać wszystkie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Nadal jednak nie rozwiązano wszystkich problemów, które będą determinowały realizację i finansowanie usług użyteczności publicznej w przewozach pozamiejsk[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last