Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 196
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W zdecydowanej większości rozwijających się i rozwiniętych krajów świata następuje silny wzrost znaczenia logistyki i usług logistycznych. Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne dotyczące pojęcia usług logistycznych, procesu ich świadczenia oraz wybranych determinant ich rozwoju w Polsce.
EN In most developing and developed countries there is a strong increase of logistics and logistics services importnance. The article presents the theoretical basis for the concept of logistics services, the process of their providing and selected determinants of their development in Poland.
2
100%
Logistyka
2011 nr 6 72-73
PL Celem artykułu jest próba identyfikacji zagrożeń występujących w toku wykonywania przewozu produktów rolno-spożywczych.
3
100%
Logistyka
2010 nr 3 70-75
PL Realizacja usług logistycznych w ramach outsourcingu jest procesem złożonym, w którym priorytetowa rola przypada zagwarantowaniu ich jakości. Odpowiednia, wysoka jakość usług logistycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne stanowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem ar[...]
EN The completion of logistic services as a part of the outsourcing is folded process, where the priority role is falling to guaranteeing them qualities. Appropriate, high quality of services logistic provided by outside entities a guarantor of correct functioning of the enterprise is deciding. The aim[...]
4
100%
Logistyka
2008 nr 6 51-54
5
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wybrane aspekty rynku usług logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem operatora logistycznego. Przedstawiono metodykę wyboru operatora logistycznego z wykorzystaniem wielokryterialnej metody wspomagania decyzji.
EN The paper presents selected aspects of logistic services market with a special consideration to logistic operators. Author presents methodology of choosing the logistic operator with taking advantage of multicriteria method of decision assisting.
6
100%
Logistyka
2004 nr 4 62-62
PL Wyzwania stojące przed transportem intermodalnym w zjednoczonej Europie były tematem przewodnim niemiecko-polskiej debaty zorganizowanej 11 maja w Berlinie przez Niemieckie Forum Transportowe (Deutsches Verkhrsforum).
7
100%
Logistyka
2004 nr 2 66-66
PL Polskie Linie Oceaniczne SA, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA przystępują do realizacji projektu "Fundusz Poręczeń Polskiej Gestii Logistycznej POL-GEST". Uczestnicy projektu - przede wszystkim eksporterzy i importerzy - mogą liczyć na wymierne korzyś[...]
8
100%
Logistyka
2004 nr 2 70-70
PL Od 3 marca 2003 r. w strukturach Renault Trucks rozpoczęła działność europejska platforma pomocy technicznej. Niezależnie od tego, w której części Europy znajduje się klient - przez 24 godziny i 365 dni w roku jest on pod opieką ok. 100 specjalnie przeszkolonych pracowników Renault, utrzymywanych ty[...]
9
100%
Logistyka
2004 nr 2 69-69
PL Grupa PSB SA zdobyła tytuł "Dystrybutora Roku 2003" wygrywając w ogólnopolskim konkursie, zorganizowanym przez Centrum Badań i Analiz Rynku ASM. Rozstrzygnięcie rywalizacji (dokonane na podstawie wyników badań, obejmujących 229 producentów materiałów budowlanych, którzy typowali 3 najlepsze - ich zd[...]
10
100%
Logistyka
2004 nr 4 45-49
PL "Logistyka" jako pierwsza wyeksponowała w polskim środowisku logistycznym procesie ewolucji operatora logistycznego, czyli pojawienie się na rynku usług logistycznych 4PL. Miało to miejsce w artykule Małgorzaty Maternowskiej "Fourth Party Logistics (4PL). Kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach [...]
11
100%
Logistyka
2004 nr 3 68-69
PL W marcu br. już po raz dziewiąty odbyły się w Moskwie Międzynarodowe Targi i Konferencja Transport i Logistyka "TransRuusisia 2004", gromadząc ponad 230 wystawców z 20 krajów.
12
100%
Logistyka
2004 nr 5 71-72
PL W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastapił wzrost znaczenia i złożoności zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Właściwa organizacja procesów w całej sieci logistycznej jest gwarantem rynkowego sukcesu. "Paliwem" napędzającym silnik łańcucha logistycznego jest klient, któr[...]
13
100%
Logistyka
2004 nr 3 57-59
PL Już historia portu w Antwerpii wskazuje na wielki potencjał i siłę tego miejsca, przyczyniające się do cyklicznego rozwoju działalności i dostosowywania do potrzeb rynkowych, wymagań klientów, przy jednoczesnym dbaniu o dobro lokalnej społeczności.
14
100%
Logistyka
2007 nr 3 64-67
15
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 361-370
PL Na tempo rozwoju logistyki wpływa niewątpliwie konkurencyjność usług oraz mnogość firm zajmujących się szeroko pojmowaną logistyką. Aplikacje telematyczne w ogromnym stopniu spełniają oczekiwania klientów nowoczesnych firm logistycznych, przynosząc całe pakiety korzyści -redukcję kosztów, podnoszeni[...]
EN On the development of logistics clearly affects the competitiveness of the services, and a multitude of involved companies. Telematics applications greatly fulfill expectations of advanced logistics customers, bringing all package benefits - reducing costs, improving efficiency, accurate monitoring [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Warunkiem zachowania konkurencyjności na rynku usług logistycznych jest szybkie reagowanie na potrzeby tego rynku, a więc krótki czas opracowania i oferowania nowych produktów i usług, i to przy braku swobody w ustalaniu ich ceny. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i świadczących [...]
EN Quick reaction on logistics service market, which is short time of designing and offering new products with the lack of its price establishment possibility, is the most important condition of competitive superiority preservation. It concerns both production and services enterprises, which are qualif[...]
17
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia cele, funkcje i rodzaje usług logistycznych, jak również skupia się na trendzie mającym coraz większe znaczenie w świadczeniu nowoczesnych usług logistycznych, a mianowicie outsourcingu owych usług. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój segmentu usług outsourcingowych oraz na wady [...]
EN The article presents the objectives, functions and types of logistic services, as well as focuses on the trend which has become increasingly important in the prviding of modern logistics services, namely the outsourcing of these services. Particular attention was given on the development of outsourc[...]
18
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Transport występuje we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw, począwszy od pozyskiwania surowców do produkcji a skończywszy na dystrybucji gotowych produktów. Usługi logistyczne i ich zaawansowane rozwiązania w przedsiębiorstwach transportowych stanowią ważne ogniwo przepływu zarówno gotowych wyrobów [...]
EN Transportation occurs in all cells of the supply chain logistics organization from obtaining raw materials and ending with the distribution of finished products. Logistics services and advanced solutions in the transport enterprises arę an important link in the flow of both finished products and raw[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W niniejszym artykule autorzy podjęli się analizy europejskiego rynku usług logistycznych, bazując na informacjach z lat 2003 - 2006 w celu wychwycenia podstawowych trendów na tym rynku. Głównymi kryteriami oceny są: przychody, wielkość zatrudnienia, obszary działalności podstawowej oraz geograficzn[...]
EN The authors of the article focus on the analysis of the European market of the logistics services. There are certain criteria taken under consideration during the evaluation process: revenue, the rate of employment, basic activity sector and the geographical region of the activity of the largest log[...]
20
80%
Logistyka
2008 nr 2 5-7
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last