Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie przesyłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 10 91--92
PL Proces planowania przestrzennego wiąże się z analizą zróżnicowanych inwestycji i potrzeb poszczególnych interesariuszy przestrzeni (czyli różnych podmiotów, którym z różnych względów zależy na określonym przeznaczeniu, zagospodarowaniu terenu). Przykłady można mnożyć, a jeden z nich dotyczy urządzeń[...]
2
100%
Czysta Energia
2015 Nr 3 15
3
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 11 56--57
PL Z perspektywy gospodarki prowadzonej przez organy gminy ważne jest zachowanie zróżnicowanych uwarunkowań gwarantujących zrównoważony rozwój. Jednym z nich jest stworzenie realnych podstaw dla funkcjonowania infrastruktury technicznej, w tym długofalowo - ustanawiania służebności przesyłu lub ogranic[...]
4
100%
Energetyka
1999 nr 6 310-314
5
88%
Czysta Energia
2012 Nr 6 12-13
6
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Jest to ostatnia publikacja zamykająca cykl artykułów zamieszczonych w kolejnych czterech numerach COW [1,2]. Stanowi próbę oceny zapotrzebowania mieszkaniowych instalacji wodociągowych na wodomierze służące do pomiaru zużycia wody zimnej i ciepłej, a instalacji centralnego ogrzewania na zawory term[...]
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL System urządzeń przesyłowych odgrywa w każdej gałezi energetyki, a także w energetyce cieplnej, niezwykle ważną rolę. O ciągłości pracy ciągów technologicznych decyduje bardzo wysoka niezawodność i sprawność urządzeń przesyłowych. Niezawodność urządzeń przesyłowych zależy od liczby ich uszkodzeń par[...]
8
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr I/1 119--128
PL Charakterystyczną cechą infrastruktury przesyłowej jest jej przebieg przez bardzo dużą liczbę nieruchomości charakteryzujących się różnorodnym statusem ochronnym (grunty rolne i leśne, obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, grunty zabytkowe, tereny zurbanizowane, grunty zagrożone powodz[...]
EN The characteristic feature of the transmission infrastructure is its course over numerous properties of diversified protection status (arable lands, forest lands, Natura 2000 sites, national and landscape parks, his torical areas, urban areas, areas threatened by floods). Considering this, as well a[...]
9
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 4 47--48
PL Drzewa i krzewy bardzo często kolidują z urządzeniami służącymi do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz z innymi urządzeniami, w tym nienależącymi do części składowych nieruchomości, lecz wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa (dalej zwanymi urządzeniami przesy[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last