Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie mechatroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 266-269
PL W niniejszym artykule opisano metody i narzędzia wykorzystane do opracowania modelu symulacyjnego robota mobilnego. Zaprezentowano możliwość zastosowania bibliotek modułu SimMechanics do wizualizacji stanu pracy urządzenia mecha-tronicznego.
EN This article described the process of modeling in the SimMechanics environment on the example of a current research project. A possibility of using libraries of the SimMechanics module to the visualization of the state ofthe vehicle has been presen­ted. This method is simple, easy and intuitive to a[...]
2
100%
Pneumatyka
2002 nr 4 19-20
3
75%
Inżynieria Maszyn
PL Politechnika Wrocławska w ramach projektu AFFIX przygotowała stanowisko pomiarowe służące do badań metod sterowania i nadzorowania procesu ustalania położenia i mocowania przedmiotu w aktywnym przyrządzie. Niniejszy artykuł koncentruje się na prezentacji algorytmów sterowania i ich aplikacji w testa[...]
EN Wroclaw University of Technology, as a part of their activity in the AFFIX project, has built a test-stand for experimental investigations of control methods in part alignment and fixing processes accomplished by an active device. This paper concentrates on the presentation of control algorithms and[...]
4
75%
Mechanik
2006 R. 79, nr 11 928-929
PL Krótko zdefiniowano mechatronikę. Omówiono klasyfikację części ze szczególnym uwzględnieniem części wchodzących w skład urządzeń mechatronicznych. Zaprezentowano aplikację komputerową służącą do klasyfikowania i kodowania części tych urządzeń.
5
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2013 z. 12 29--32
PL W artykule przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące środowiska Real-Time Workshop pakietu MATLAB/Simulink. Omówiona została budowa i konfiguracja podzespołów urządzenia mechatronicznego do treningu lokomotorycznego. Pokazano sposób transmisji sygnałów sterujących i pomiarowych. Szczegól[...]
EN In this article, basie information regarding the Real-Time Workshop environment of the MATLAB/Simulink suite has been presented. The construction and configuration of the components of the mechatronic device for locomotor training has been discussed. The transmission method for the controlling and i[...]
6
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 10 808--811
PL Przedstawiono rozwiązanie mechatronicznego urządzenia rehabilitacyjnego wspomagającego bierne i aktywne ćwiczenia osób z dysfunkcjami ruchowymi kończyny górnej w obrębie stawu łokciowego i barkowego. Bazą do stworzenia tego rozwiązania był mechatroniczny pozycjoner planarny z łożyskowaniem aerostaty[...]
EN This article presents a mechatronic solution of a rehabilitation devices supporting active and passive exercises for persons with motor dysfunctions of the upper limb in the area of the elbow and shoulder joints. A mechatronic planar positioner with aerostatic lubrication (aerostatic bearing), integ[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2019 z. 2/120 11--17
PL W tym artykule przedstawiono urządzenie do spawania. Spawanie odbywa się po trajektorii eliptycznej. Łączone są elementy wykonane ze stopów cynku. Metoda spawania to TIG. Urządzenie wykonuje 3 ruchy składowe w czasie spawania. Omówiono kinematykę ruchu i wektory składowe prędkości. Przedstawiono sys[...]
EN This article presents a welding device. Welding is made along an elliptical trajectory. Elements made of zinc alloys are combined. The welding method is TIG. The device performs 3 relative movements during welding. The motion kinematics and velocity vectors components are discussed. The control syst[...]
8
63%
Mechanik
2010 R. 83, nr 2 137-137
PL Przedstawiono urządzenie pozwalające na szlifowanie ceramiki technicznej z nanometrycznymi posuwami. Umożliwia ono przejście z kruchego do plastycznego mechanizmu usuwania materiału podczas procesu szlifowania. Zapobiega to propagacji pęknięć materiału, a w efekcie zwiększa wytrzymałość warstwy wier[...]
EN In article is presented a device to enable the implementation process of technical ceramics grinding with nanometric feeds. Enable pass from brittle to plastic material removal during grinding. This prevents propagation of cracks into the depths of the material, resulting in increasing the strength [...]
9
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
2018 Vol. 12, no 4 103--114
EN The article describes an innovative mechatronic device for hand rehabilitation, which enables diagnostics, comprehensive exercises and reporting the rehabilitation results of individual fingers of people who have lost their full efficiency as a result of past illnesses (i.a. stroke) and orthopedic i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last