Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia elektromedyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1999 Z. 203 235-255
PL W artykule zasygnalizowano zasadnicze problemy zagrożeń elektrycznych w krajowych placówkach medycznych oraz sposoby ich minimalizacji, a w szczególności: - Uproszczone zjawiska fizjologiczne przepływu prądu przez ciało oraz przyczyny i czynniki decydujące o jego skutkach; - Źródła zagrożeń elektr[...]
EN The paper briefly presents main problems of electric hazards caused by implementing of electric and electronic equipment in polish medical centers, especially: - simplified physiological phenomena that accompany current flow through the human body and factors that influence results; - sources of e[...]
2
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Dokonano przeglądu problemów technicznych, prawnych i ekonomicznych, mających związek z jakością w procesie produkcji krajowych urządzeń elektromedycznych. Omówiono także propozycje przedsięwzięć i przykłady ocen, które powinny być pomocne w rozwiązywaniu tych problemów.
EN An overview of technical, legal and economic problems associated with quality of production process of electromedical devices is presented. The proposals for possible tasks and evaluation that can be helpful for solving these problems, are discussed as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last