Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urbanistyka strategiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
PL Jest to próba usystematyzowania problemów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w ujęciu urbanistyki strategicznej. Wiąże ono racjonalność strategii z jej wpływem na logikę struktury. Oznacza to, że w tego rodzaju strategicznym procesie decyzyjnym akcentuje się znaczenie pytań o strukturalne uwarunk[...]
EN This is an attempt to systematize urban revitalization problems characteristic for post–industrial areas from the perspective of strategic urbanism. In this approach, the rationality of urban revitalization strategy is attached to its impact on the logic of urban structure. It implies that this stra[...]
2
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 113--121
3
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2015 Nr 44 19--32
PL W artykule przedstawiono koncepcyjny zarys budowy modelu zintegrowanej ochrony urbanistycznego dziedzictwa kultury. Wprowadzając tę kategorię pojęciową autor artykułuje specyfikę badań nad modelowaniem ochrony miejskiego dziedzictwa kulturowego prowadzonych z perspektywy dyscypliny naukowej: archite[...]
EN In this paper a conceptual outline of the decision making model for the protection of urbanistic cultural heritage is presented. Introducing this category the author articulates the specifi city of the research area on modelling the protection of urban cultural heritage viewed from the perspective o[...]
4
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł jest próbą wykładni pojęcia bezpieczeństwo – fundamentalnej kategorii w teoriach i ideologiach urbanistycznych oraz podstawowe kryterium oceny poprawności decyzji podejmowanych w ramach procedur planowania i projektowania urbanistycznego. Omówiono wpływ tego kryterium na miejskie i metropoli[...]
EN In this paper term: safety is discussed as a fundamental category of urban theories and ideologies as well as decision making criterion under the framework of urban design and urban planning procedures. A significance of this criterion for the assessment of strategies developed for urban and metropo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last