Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban transport problems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 439-444
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zatłoczenia szlaków komunikacyjnych w mieście. Przeprowadzono je pod koniec 2011 roku wśród pracowników i studentów Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (WSTE) oraz Zachodniopomorskiego Uniwer[...]
EN In this paper are presented the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the urban traffic congestion. It was conducted by the end of 2011 among the staff and students of the Szczecin College of Technology and Economics and the Western Pomeranian Univers[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 5-6 82-86
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zjawiska kongestii, czyli zatłoczenia szlaków komunikacyjnych miasta Szczecina. Za podstawowe narzędzie przyjęto anonimowy kwestionariusz, zawierający uporządkowaną listę pytań o charakterze zamkni[...]
EN This paper presents the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the road congestion, i.e. a phenomenon of jamming traffic routes, in the city of Szczecin. An anonymous questionnaire, comprising an ordered list of closed questions and narrowing the answe[...]
3
84%
Logistyka
2014 nr 3 466--473
PL Artykuł stanowi przedstawienie istoty kongestii transportowej w mieście oraz koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym, jakim jest carpooling. Kongestia transportowa, inaczej zatłoczenie komunikacyjne, korek drogowy, zator czy korek uliczny to negatywny skutek szybkiego rozwoju urba[...]
EN The article constitutes describing the being for transport congestion in the city and the concept of integration of the public transport from individual such as carpooling. A transport congestion, differently a communications congestion, a road cork, a traffic hold-up or a traffic jam are adverse ef[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 124--130
PL W artykule omówiono problemy transportu w miastach polskich, które są elementem systemu transportowego całego kraju. Im system transportowy miast jest sprawniejszy, tym sprawniejszy jest system transportowy kraju. Zwrócono uwagę na rolę, jaką pełni system transportowy w miastach, wskazano na jego ak[...]
EN Paper discussed the transport problems of Polish cities, which are element of transport system of all country. If the transport system of cities is efficient than transport system of country is more efficient. The role of transport system of cities and actual problems in mentioned area were stressed[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1544-1547, CD
PL Nieustanne problemy komunikacyjne, zwiększające się zanieczyszczenie obszarów miejskich oraz rosnące potrzeby przewozowe mieszkańców powodują, że sprawą priorytetową dla każdego dużego miasta jest sprawna i dobrze zintegrowana komunikacja zbiorowa, zapewniająca mieszkańcom możliwość dostępu do wszys[...]
EN Constant communication problems, increasing urban pollution and increased passenger demand make it a priority for every major city to have a well-integrated and well-integrated public transport system that provides residents with access to all major facilities, areas and infrastructure. The work is [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last