Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 397-414
PL Prezentowana rozprawa poświęcona jest problemom przestrzeni publicznych zespołów mieszkaniowych. Wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe zostały wybrane jako obszar badań głównie ze względu na ich powszechność w strukturze współczesnych miast polskich oraz charakterystyczne, porównywalne parametry przest[...]
EN Presented doctoral thesis is devoted to problems of public spaces within housing areas. The LPS settlements were selected as area of research, because of its extent in Polish cities and characteristic, comparable spatial structure. The basis for the research is genesis and development of the LPS hou[...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 13 229-250
PL Prezentowana rozprawa poświęcona jest problemom przestrzeni publicznych zespołów mieszkaniowych. Wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe zostały wybrane jako obszar badań głównie ze względu na ich powszechność w strukturze współczesnych miast polskich oraz charakterystyczne, porównywalne parametry przest[...]
EN Presented doctoral thesis is devoted to problems of public spaces within housing areas. The LPS settlements were selected as area of research, because of its extent in Polish cities and characteristic, comparable spatial structure. The basis for the research is genesis and development of the LPS hou[...]
3
86%
Architectus
2010 Nr 2(28) 119--126
PL Dynamiczny rozwój Leszna po drugiej wojnie światowej wiązał się ze zmianami sposobu kształtowania przestrzeni jego rynku. Rynek miasta średniej wielkości, jakim jest Leszno, będący częścią żywej, wciąż zmieniającej się tkanki miejskiej ośrodka o znaczeniu regionalnym, podlegał przekształceniom estet[...]
EN If we agree with the assumption that an architect and urban planner are the professions which enjoy public trust, then we cannot in our work resort to cultural patterns, social needs or ecological conditions. If, however, we egoistically assume that the most important thing is individual artistic ex[...]
4
86%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 14 207-224
PL Jednym z istotnych zagadnień dotyczących zmian i przekształceń w urbanistycznej tkance miast jest zależność między zmianami konfiguracji przestrzennej różnych obszarów miasta a zmianami w sposobie użytkowania tych miejsc. W artykule podjęto analizę projektu zmiany układu komunikacyjnego i przestrzen[...]
EN One of the important problems related to transformation of urban space in cities relation between spatial reconfiguration and changes in usage of different areas in the city. The article includes analysis on impact of urban project on space usage of important space within city centre of Szczecin. An[...]
5
86%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 16 487-504
PL W artykule podjęto próbę przedstawienia możliwości transformacji urbanistycznej obszaru centrum małego, silnie doświadczonego zniszczeniami wojennymi, zachodniopomorskiego miasta Nowogard. Miasta, które w skutek działań wojennych w czasie II wojny światowej utraciło uwarunkowaną ponad 700-letnią his[...]
EN The article presents some possibilities for urban transformation of city centre of small, strongly experienced by war damages, West-Pomeranian town of Nowogard. The city, which lost by the II World War, over 700 years old urban structure. The city, that pre-war magnificence of the area around main s[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 21 59-67
PL W artykule omówiono historyczne rozmieszczenie zorganizowanych miejsc pochówku na terenie Lublina, które wyznaczano, kierując się różnymi względami. Usytuowanie cmentarzy nie było przypadkowe, lecz wynikało ze świadomie podejmowanych decyzji władz miasta i wpływało na kierunki rozwoju poszczególnych[...]
EN The paper deals with the history and problem of location of Lublin's cemeteries, which was the result of the decisions taken by the city's authorities. Locations of burial sites were caused by many factors and influenced the directions of the development of some regions of the city. Cemeteries as a [...]
7
72%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2012 z. 51 133--138
PL Przemiany funkcjonalne i przestrzenne ulic, przede wszystkim w śródmieściach wielkich aglomeracji, mają swoje źródło w przemianach gospodarczych, społecznych i kulturowych, powodujących zmiany dysponentów, zmianę użytkowników, a w konsekwencji zmianę tożsamości ulicy. Ostatnie dwudziestolecie charak[...]
EN Functional and spatial transformations of streets, particularly downtown in big agglomerations originate in economic, social and cuktural transformations causing a change of holders, users and, in consequence, a change in the identity of the street. The last twenty years are characterized by conside[...]
8
72%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 367-374
PL Transformacja terenów portowych na funkcje ogólno miejskie w portowych miastach polskich powoli, z opóźnieniem w stosunku do innych miast portowych w Europie, staje się faktem. Obserwować możemy ten proces na przykładzie Szczecina, ale również w innych miastach portowych w Polsce zachodzą podobne pr[...]
EN Transformation of port and shipyard areas into the mix-use urban functions in Polish port cities is slowly becoming through, with certain delay, when compared to other European harbor cities. On the example of Szczecin port area we can observe this process, but also in other Polish port cities simil[...]
9
72%
Przestrzeń i Forma
2015 nr 23/2 191--206
PL Przekształcenia w ramach systemu przestrzeni publicznych są jednym z ważniejszych aspektów rewitalizacji obszarów miast. Przestrzeń pomiędzy budynkami to ciągła gra między użytkownikiem przestrzeni miejskiej a jej fizyczną objętością, kształtem i cechami przestrzennymi. Struktura przestrzenna i cech[...]
EN Transformation within system of public spaces is one of the most important aspects of revitalization processes in cities. “The space between buildings” is a continual game between user of urban space and its physical volume, shape and geometrical parameters. Spatial structure and geometrical paramet[...]
10
58%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W XXI wieku rewitalizacja wyrażona planowaniem przestrzeni publicznych staje się coraz bardziej popularnym przedsięwzięciem. Celem artykułu jest zestawienie (nie porównanie) dwóch europejskich przykładów tworzenia przestrzeni publicznej na obszarach zdegradowanych pod względem urbanistycznym i krajo[...]
EN In the beginnings of 21 century revitalization by means of public open space planning is becoming more and more popular. The purpose of the paper is to juxtapose (not to compare) two European examples of public open spaces created in areas, which are neglected in urban and landscape way: The revital[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last