Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprzedzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2011 Nr 1 126--138
PL Artykuł opisuje szeroko pojmowaną problematykę mniejszości narodowej białoruskiej w Polsce. Poruszono w nim takie zagadnienia, jak legislacyjno-prawne aspekty statusu Białorusinów na ziemiach polskich, rozmieszczenie geograficzne w świetle danych statystycznych z 2002 roku a także społeczno-kulturow[...]
2
63%
Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych
2018 R. 2 7--20
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia stereotypów istniejących na temat społeczności rumuńskiej. Artykuł koncentruje się na przybliżeniu teoretycznego zagadnienia istoty stereotypów, ich źródeł, funkcji oraz różnicy między uprzedzeniami. Artykuł przedstawia główne problemy dotyc[...]
EN The main purpose of this paper is to present basic stereotypes about Romania. The article shows origin and differences of stereotypes and prejudice. Also there was mentioned functions which stereotypes provide. Authors tried to present the main problems regarding the reluctance to learn about new cu[...]
3
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 398-418
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodowości w oparciu o wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu oraz badania własne prowadzone w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Autor skupił uwagę na dwóch obszarach badań stereotypów i uprzedzeń. Pierwszy o[...]
EN The article presents the issues of stereotypes and prejudices against other nationalities on the basis of knowledge contained in the literature and own research conducted in multinational military units. The author focuses attention on two research areas of stereotypes and prejudices. The first one [...]
4
51%
Logistyka
2015 nr 3 4374--4381, CD 1
PL Artykuł podejmuje istotny temat związany ze stereotypowym postrzeganiem rzeczywistości. W naszym społeczeństwie pewne stereotypy są silnie zakorzenione i. prezentują nam ograniczoną wizję, opartą na uproszczonej wiedzy i niesłusznych opiniach. Determinują one ludzkie postawy wobec grup społecznych, [...]
EN The article takes up an important subject related to the stereotypical perception of reality. In our society, certain stereotypes are deeply rooted and present us with limited vision, based on a simplified knowledge and unfair opinions. They determine human attitudes towards social groups, religious[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last