Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uprawnienia emisyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 Nr 6 20-32
PL Publikacja poświęcona jest zastosowaniu programowania matematycznego w odwzorowaniu długoterminowego funkcjonowania krajowego sektora energetycznego. Celem pracy było prognozowanie rozwoju krajowych producentów energii elektrycznej i ciepła dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji CO2. E[...]
EN The paper is devoted to application of mathematical programming in long-term forecasting of the national energy sector. The aim of this study was to forecast the development of domestic electricity and heat sectors for the various systems of CO2 allowances distribution. The European Trading Scheme f[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do dyrektywy 2003/87/WE od 2013 r. aktualny system tworzony przez 27 krajowych pułapów emisji z sektorów przemysłowych objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych zostanie zastąpiony jednolitym pułapem emisyjnym dla całej Unii E[...]
EN According to the amended directive 2003/87/WE the current system of fixing 27 national caps on emissions from the European Union Emission Trading System (EU ETS) sectors will be replaced in 2013 by a single EU-wide cap. The system will also be extended to include non ferrous metal sector and alumini[...]
3
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym. Przedstawiono projekt podziału uprawnień emisyjnych i jego konsekwencje dla funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych. Opisano także uprawnienia do emisji C02 wedłu[...]
EN The following paper is presents the most important problems with the reduction of CO2. The paper presents the proposal related to the allocation of emission allowances and its consequences for the operating of steel plants. This document describes C02 emission allowances in National Allocation Plan [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last