Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  unbalancing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono ocenę przydatności metod Order Tracking i Autotracking w analizie sygnałów drganiowych dla diagnozowania układów wirnikowych okrętowych turbinowych silników spalinowych w procesie zimnego rozruchu i wybiegu. Na podstawie uzyskanych rezultatów przedstawiono wnioski dotyczące [...]
EN The article presents comparison of Order Tracking and Autotracking methods of vibration signals analysis for assessing a technical condition of the rotors system of marine gas turbine engines. Results of tests were registered in run-up and shut-down processes of the turning of rotors system. Compari[...]
2
100%
Diagnostyka
2001 Vol. 25 21-26
PL Diagnozowanie okrętowych turbinowych silników spalinowych wymaga stałego profesjonalnego nadzoru diagnostycznego, który nie może być realizowany przez personel techniczny jednostek pływających. Z tego powodu zdecydowano o powstaniu zintegrowanego systemu nadzoru diagnostycznego okrętowych silników s[...]
EN In the paper results are presented of vibroacoustic research on balance control of gas turbine rotors and assessment of their permissible operation times. In the paper results of vibroacoustic research on balance control of gas turbine rotors and assessment of their permissible operation times are [...]
3
100%
Tribologia
2002 nr 1 117-129
PL Problem oceny niewyważenia wirników w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych należy do podstawowych zagadnień eksploatacyjnych. Rozwój technik drganiowych zasadniczo zmienił zakres czynności obsługowych, szczególnie przy identyfikacji przekroczenia tolerowanej wartości niewyważenia wirników. O[...]
EN The exploitation of the propulsion system of the naval vessels is a very difficult and complicated task because of many problems on the reliability field. The doubts are occurred very often, especially making the exploitation decision: still to operate or to attend (or repair) the elements of the pr[...]
4
100%
Rynek Energii
2014 Nr 4 43--51
PL Artykuł definiuje podstawowe pojęcia i formułuje zależności związane z określaniem niezbilansowania układu przesyłowego, stanowiącego część systemu transportu gazu. Autorzy podjęli próbę oszacowania wpływu jakości danych wejściowych na ostateczną dokładność jego bilansowania. Tak sformułowany proble[...]
EN The article defines basic concepts and formulates the dependence for determining the gas transmission system imbalance. The authors have attempted to estimate the impact of the quality of data input on the final accuracy of balancing the gas transmission system. In this way formulated problem allows[...]
5
80%
Tribologia
2002 nr 1 57-70
PL Konsekwencją eksploatacji turbinowych silników spalinowych w środowisku okrętowym jest relatywnie przyśpieszona degradacja ich stanu technicznego. Jednym z jej objawów jest wzrost niewyważenia zespołów wirnikowych. W pracy przedstawiono obiekt, zaprezentowano metodykę badań i rezultaty wykorzystania[...]
EN Exploitation of naval electric power plant is a complex task due to specific features of marine environment as well as requirements for maintaining high level of serviceability and reliability, constant swaying of the ship hull, high-level humidity etc. In this paper results of vibroacoustic researc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last