Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultradźwięk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Embolism - blocking of small arteries by small gaseous or solid bodies - may result in local ischaemia and very serious consequences. The embolizing elements produce ultrasonic Doppler signals with characteristic features. The basic requirement when detecting emboli is to discriminate between the ac[...]
2
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN In theory of concrete it is assumed that concrete composites are homogeneous on a macro scale. For example, it is assumed that a floor slab's or a beam's strength is identical in all directions and its nonhomogeneity is random. Hence neither calculations of the load-bearing capacity of structural co[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 Nr 141 (21) 98-112
PL Przedstawiona publikacja stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania reakcji Fentona w technologii osadów ściekowych. Zastosowanie pogłębionego utleniania daje możliwości usuwania zanieczyszczeń jak również polepszenia charakterystyki technologicznej osadów. Reakcja Fentona może stanowić ef[...]
EN The presented publication is a review of the literature on the use of the Fenton reaction in the technology of sewage sludge. Application of advanced oxidation provides opportunities for pollution reduction and improvement of the technological characteristics of the sediments. Fenton reaction may be[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 10 100-102
PL Celem tego artykułu jest zaprezentowanie układu scalonego zaprojektowanego jako element systemu nawigacyjnego dla osób niewidomych w ramach projektu MOBIAN. Jako efekt pracy i konsultacji z niewidomymi powstał prototyp urządzenia nawigacyjnego informującego użytkownika o przeszkodach znajdujących si[...]
EN The aim of this paper is to present an integrated circuit designed as element of navigation system for blind people realized as part of MOBIAN project. As an effect of cooperation and consultations with the blind the prototype of navigation device, informing user about obstacles was made. Device tha[...]
5
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The obtained results of the investigations of influences of the selected technological factors on the bench life (work time) of moulding and core sands with chemical binders are presented in the hereby paper. The bench life assessment is performed by the new, author’s method with the application of [...]
6
84%
Archives of Foundry Engineering
EN The work presents results of investigations of a hardening rate of ceramic moulds applied in investment patterns method. During the studies, the original method based on the ultrasonic technique, and a novel testing routine were used. The course of hardening of single ceramic layers, and subsequentl[...]
7
84%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 2 92-95
8
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 84 119--124
PL Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja innowacyjnego podejścia w dziedzinie termografii podczerwieni oraz jej wprowadzenia do zastosowań w przemyśle maszynowym. Do badań wybrano próbki różnych kształtów, a jako materiał kontrolny tych próbek została wybrana stal. Próbki poddano działani[...]
EN The main purpose of paper is presented an innovative approach in the field of infrared thermal imaging and its integration into the area of engineering applications. Test specimens with different shapes have been chosen from steel material and they have been excitated with ultrasound. For obtain the[...]
9
84%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 1 4--10
PL Technika UAE jest realną alternatywą dla konwecjonalnych technik ekstrakcji analitów z uwagi na znaczene przyspieszenia procesu ekstrakcji, zmniejszenie zużycia rozpuszczalników, możliwość wykonywania wielu ekstrakcji jednocześnie i relatywnie niskie koszty oprzyrządowania.
10
84%
Archives of Foundry Engineering
EN In this paper the usability of cast iron spheroidizing process in mould control by ATD method as well as by ultrasonic method were presented. Structure of instrumentation needed for control form performance of cast iron spheroidizing by Inmold method was illustrated. Author, pointed out that amount [...]
11
84%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 3 535--546
EN This research study aims to investigate the mechanical and metallographical aspects of ultrasonic welding of Cu-Cu wires. Experimental trials have been conducted and observations have been recorded as a database that collates parametric, quality and strength aspects of various weldments. Destructive[...]
12
84%
Chemical and Process Engineering
2016 Vol. 37, nr 3 383--391
EN The aim of the present theme issue was to study the influence of ultrasound enhancement on the kinetcis of osmotic dehydration and the effect of convective drying from the point of view of drying time and quality of dried products. Apple fruit was used as the experimental material. The kineti[...]
13
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 5 186--189
PL Badano wpływ promieniowania ultradźwiękowego w reżimie kawitacyjnym na właściwości węgla aktywnego drzewnego. Określono optymalny tryb leczenia ultrasonograficznego, który prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych superkondensatorów od 52 F / g do 151 F / g. Wykazano, że leczenie ultrasonograf[...]
EN The influence of ultrasonic radiation in the cavitation regime on the properties of wood activated carbon has been studied. The optimum mode of ultrasound treatment that leads to increase of specific capacity of supercapacitors from 52 F/g to 151 F/g was determined. It was shown that ultrasound trea[...]
14
84%
Chemical and Process Engineering
2018 Vol. 39, nr 3 251-–262
EN The aim of this article is to present a modern method of convective drying intensification caused by the external action of ultrasound. The purpose of this study is to discover the mechanism of ultrasonic interaction between the solid skeleton and the moisture in pores. This knowledge may help to ex[...]
15
84%
Science, Technology and Innovation
EN The objectives of our study were to prepare of ZSM-5 and USY-based catalysts by hydrothermal method, containing metallic active phase, deposited by both conventional ionic-exchange or ultrasonic irradiation. Prepared materials were characterized by various physicochemical methods, such as XRD, BET, [...]
16
67%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2015 Vol. 35, no. 4 255--263
EN The main aim of this study was to verify the suitability of the hydrogel sonographic model of the left ventricle (LV) in the computed tomography (CT) environment and echocardiography and compare the radial strain calculations obtained by two different techniques: the speckle tracking ultrasonography[...]
17
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W Politechnice Koszalińskiej od ponad 30 lat prowadzone są badania nad opracowaniem bezpiecznego dla obsługi i taniego oddzielacza kamieni, charakteryzującego się dużą sprawnością oddzielania [2-8, 13-15, 17]. Zasadniczym problemem w budowie takiego urządzenia jest konstrukcja odpowiedniego czujnika[...]
EN The researches over the cheap and service safe separator of stones from the mixture of potato tubers-stones with a large efficiency of separation [2-8, 13-15, 17] fare led for over thirty years at the Technical University of Koszalin. The basic problem appearing during designing such a device is the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last