Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy wibroizolacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 269-278
PL Artykuł prezentuje problematykę eksperymentalnego badania układów redukcji drgań mechanicznych, opartych na elementach i podzespołach pneumatycznych oraz elektropneumatycznych. W pierwszej części, po krótkim wprowadzeniu, opisano zbudowane do tego celu stanowisko laboratoryjne. Przedstawiono najważn[...]
2
60%
Pojazdy Szynowe
2005 nr 4 24-30
PL W artykule przedstawiono nowe algorytmy płynności, stabilności i sterowalności ruchu pojazdu szynowego, oparte na współczesnej teorii regulatorów przystosowujących się do zakłóceń. Zaprojekto­wano efektywne układy wibroizolacji pojazdów szynowych absorbujące zakłócenia nieokreślone w czasie rzeczywi[...]
EN The new algorithms of fluidity, stabiliy and controllability of the rail vehicle motion based on the contemporary theories of regulators adjusting to the interferences are presented in this article. The effective vibration isolation systems of rail vehicles absorbing the indefinite interferences in [...]
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1341--1344, CD
PL Celem pracy jest opracowanie koncepcji elementów układu wibroizolacji z wykorzystaniem pola magnetycznego magnesów stałych i określenie wpływu tego pola na parametry fizyko-mechaniczne wybranego typu elastomeru, który poddany był obciążeniu statycznemu i dynamicznemu w szerokim zakresie prędkości w [...]
EN The aim of the work is development of the concept of the vibration isolation system with application of the magnetic field of solid magnets and determination of the influence of this field on the physico-mechanical parameters of the selected type of elastomer, which was subjected to static and dynam[...]
4
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1333--1336, CD
PL Praca dotyczy problemu wyznaczania wartości modułu Younga elementów elastycznych mogących mieć zastosowanie w układach wibroizolacji. W artykule przedstawiono opis dwóch metod pozwalających na wyznaczenie wartości modułu Younga materiałów elastomerowych oraz wstępne wyniki badań eksperymentalnych se[...]
EN The work concerns the problem of determining the value of Young's modulus of elastic elements that can be used in vibration isolation systems. The article describes two methods to determine the value of Young's modulus of elastomeric materials and the preliminary results of experimental research of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last