Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy oczyszczania spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL BOSMAL był gospodarzem Pierwszego Międzynarodowego Sympozjum Emisji Spalin, na którym zostało zaprezentowanych trzynaście referatów dotyczących rozwoju przepisów prawnych dotyczących ograniczania emisji związków szkodliwych spalin i ich wpływu na rozwój metod wykonywania testów emisji spalin, sposob[...]
EN BOSMAL recently hosted the First International Exhaust Emissions Symposium, which featured thirteen presentations on the topics of emissions regulation and the influences this legislation exerts on test procedures, emissions reduction efforts and drivetrain technologies. Emissions test methods and f[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 5-M 253--265
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na zmodyfikowanym dwusuwowym silniku spalinowym ZI z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz z prototypowym układem wylotowym zawierającym utleniający reaktor katalityczny. Otrzymane emisje najważniejszych składników spalin są wielokrotnie mniejsze od[...]
EN The paper presents results of experimental tests proved on the modified spark ignition two-stroke engine with direct fuel injection and with the prototype of exhaust system including the oxidation catalytic converter. The obtained emissions of toxic components in exhaust gases from the research engi[...]
3
84%
Technical Transactions
PL W artykule przedstawiono efekty badań nad opracowaniem układu oczyszczania spalin dla turbodoładowanego silnika pięciosuwowego, który został zaprojektowany i wykonany na Politechnice Krakowskiej. Cechą charakterystyczną silnika pięciosuwowego jest zastosowanie dodatkowego rozprężania spalin w celu z[...]
EN This paper presents the results of research on the development of an exhaust gas aftertreatment system for a turbocharged five-stroke engine. This engine was designed and constructed at Cracow University of Technology. A characteristic feature of the five-stroke engine is the use of an additional ex[...]
4
84%
Silniki Spalinowe
PL Polityka europejska dotycząca zrównoważonego rozwoju systemów transportowych nakłada pewne ograniczenia związane z rozwojem silników spalinowych i układów napędowych stosowanych w pojazdach użytkowych. Najważniejsze czynniki wpływające na przyszłe konstrukcje to normy ograniczające toksyczność spali[...]
EN European policy regarding sustainable growth of transport systems imposes certain obligations on the development of heavy duty Diesels and powertrain used in commercial vehicles. Key factors influencing future trends are new emission legislations Euro VI and fuel economy. Some other factors are: ava[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last