Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 125
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy hydrauliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
1999 nr 6 4-7
2
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono metodę linearyzacji modelu matematycznego układu hydraulicznego i jego identyfikację. [1] Układ hydrauliczny zamodelowano w dwóch postaciach: w postaci równań różniczkowych, oraz modelu quasi-liniowego. Uzyskany model uproszczony poddano weryfikacji z modelem dokładnym. Dane do[...]
3
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 2 9--12
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 201-208
PL Artykuł prezentuje symulację pracy układu hydraulicznego gdzie w procesie modelowania wykorzystano zastępcze elementy (w formie bloków) odpowiadające poszczególnym elementom rzeczywistego układu hydraulicznego.
EN The article presents the simulation of work of hydraulic system. The modellings in process were used the supplementary elements in form of blocks. Elements these have in real hydraulic system their equivalent.
5
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 6 23-27
6
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 3 43-45
7
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 5 18-21
PL Opisano koncepcje wizualizacji pracy typowego układu hydrostatycznego, wykorzystując jako przykład zbudowany system do diagnozowania i monitoringu stacjonarnych oraz mobilnych układów hydraulicznych. Przedstawiona koncepcja wizualizacji procesu stanowi rozbudowany graficznie projekt, zawierający wsz[...]
EN This paper shows the concept of visualization of a typical hydraulic system's work in the aspect of a system built for the diagnosis and monitoring of stationary and mobile hydraulic systems. Conception of process visualization is a complex graphic project which contains all regulations, controls an[...]
8
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 3 9-11
PL Opisano układy hydrauliczne w obudowach zmechanizowanych stosowanych w kopalniach węgla kamiennego. Wskazano na konsekwencje zwiększania podporności obudów hydraulicznych, a co za tym idzie wzrost średnic i ciśnień w siłownikach hydraulicznych. Przedstawiono kierunki rozwoju konstrukcji obudów.
EN The paper presents hydraulic systems in the roof supports for a coal mining. More important implications of increasing of support capacity and parallel increasing diameters of cylinder and pressure in the cylinder are shown. Author presented research and development directions.
9
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2007 nr 2 5-9
PL Omówiono jeden ze sposobów projektowania układów hydraulicznych, należący do metod systematycznych - metodę morfologiczną. Wyodrębniono ważniejsze podzespoły funkcjonalne układów hydraulicznych. Metodę bloków funkcjonalnych przedstawiono w dwóch wariantach; pierwszy z wykorzystaniem sześciu podzespo[...]
EN The morphologic method - one of hydraulic system design methods belonging to systematic methods is described in this paper. Hydraulic systems have been divided into several functional subassemblies. In turn, the functional block method is presented in two variants. One of them uses six functional su[...]
10
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 4 10-12
PL Opisano sposoby tradycyjne i współcześnie stosowane do otwierania i zamykania luków ładunkowych na statkach. Wskazano na specyfikę układów hydraulicznych wykorzystywanych na statkach. Przedstawiono układy hydrauliczne wykorzystywane do otwierania i zamykania pokryw lukowych.
EN Hydraulic Systems for the Opening and Closing of Hatch Covers. Traditional and up to date devices to open and close the hatch covers are discussed. The specifics of hydraulic system applied on ships are emphasized. Hydraulic systems for the opening and closing of hatch covers are presented.
11
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 5 22-24
12
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 6 26-28
13
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 1 13-16
PL Opisano zalety hydraulicznego sterowania proporcjonalnego. Wskazano na znaczenie techniki w rozwiązywaniu konstrukcyjnych problemów dotyczących sterowań hydraulicznych. Podano przykłady zastosowań układów hydraulicznych m. in. ze sterownikami elektrycznymi
EN Advantages of hydraulic proportional control are presented. The significance of the technique to solve designing problems of hydraulic control, are emphasized. Application examples of thes type control also with electric controller are lised.
14
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 2 26-28
15
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 4 28-30
PL Opisano hydrauliczny układ przesuwu, hamowania i blokowania w pozycjach roboczych, zastosowany w wielkogabarytowym objekcie taktowym o dużej, zmieniającej się masie. Przedstawiono zalety tego układu i jego funkcje, wskazano na inne możliwości wykorzystania tego układu.
EN A hydraulic system for shifting, braking and interlocking in service position is discussed. This system is applled in bulky stroke objects with variable mass. The advantages of the system, its function and aplication possibillities are discussed.
16
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2001 nr 3 25-27
17
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 3 5-8
PL Opisano układy hydrauliczne stosowane w walcu ogumionym. Szczegółowo przedstawiono układy jazdy, wibracji i sterowania. Zaproponowano modyfikację układu kierowniczego. Wskazano na możliwość wykorzystania elementów wykonywanych przez firmy krajowe.
EN Hydraulic Systems of a Combined Road Roller. HYdraulic systems used in rubber road roller are presented. The system for the drive, braking and vibration are discussed in detail. A modification of the steering system is proposed. The possibility of the application of home made hydraulic components is[...]
18
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2015 nr 2 5--8
19
63%
Maszyny Górnicze
PL Po określeniu przeznaczenia koparki przedstawiono budowę i zasadę działania. Pokazany został agregat hydrauliczny oraz schematy układów hydraulicznych wraz z opisem.
EN The purpose, design and principle of operation of such an excavator have been presented. A hydraulic pack as well as diagrams of hydraulic systems have been shown and described.
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Regulacja przepływów ścieków deszczowych i ogólnospławnych systemami kanalizacyjnymi na etapie ich spływu sieciami kanalizacyjnymi, przed oczyszczalniami oraz odprowadzeniem do odbiorników realizowana jest od wielu lat przy użyciu zbiorników do okresowej retencji nadmiaru ścieków. W publikacji przed[...]
EN The regulation of rainwater and combined-wastewater flows through sewage systems at the stage of wastewater drainage through sewage networks, prior to reaching wastewater treatment plants and being discharged to receivers, has been realized for many years with the use of reservoirs for periodic stor[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last