Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układy ciągłe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca poświęcona jest analizie drgań wymuszonych wirującego koła kolejowego z niewyważeniami o ciągłym rozkładzie masy. Wymuszenie przyjmuje się w postaci wirujących skupionych sił radialnej i stycznej przyłożonych w punkcie odpowiadającemu punktowi styku koła z szyną. Odpowiedzi układu, którego mod[...]
EN The work concerns the analysis of excited vibrations of a rotating railway wheel with unbalanced continuously distributed mass. Excitation is assumed in the form of the rotating radial and tangent forces acting in the wheel-rail contact point. The responses of the system, which mathematical model co[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 11 51-55
PL W pracy przedstawiono zagadnienie redukcji drgań układów ciągłych za pomocą dynamicznych tłumików drgań. Opisano przyrządy pomiarowe, układ pomiarowy oraz sposób obróbki danych. Zbadano wpływ postaci konstrukcyjnej tłumika drgań na wielkość i charakter drgań w pobliżu częstości własnych wzbudzanego [...]
EN The paper deals with problems of vibration reduction of continuum by means of vibration dampers. The measurement set-up, scheme of the measurement, equipment used and post processing of measured data are described in the paper. Knowledge obtained on the base of measurements is stated here. The influ[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 7 211-214
PL W pracy przedstawiono problem wyznaczenia stabilności dla ciągłych układów liniowych o zmiennych współczynnikach w czasie, gdzie funkcja przełączająca jest przedziałami stała. Rozpatrywane były układy jedno (opisane skalarami) i wielowymiarowe (opisane przez macierze) niestacjonarne, dla tych układó[...]
EN In this paper stability problem for continuous time-varying linear systems with piecewise constant switching signal is presented. Onedimensional - described by scalar (multidimensional - described by matrices) notstationary systems are consider, for such systems the stability conditions are proposed[...]
4
75%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL Praca dotyczy poszukiwania optymalnych sprężystych i masowych parametrów belki ze względu na minimalizację współczynnika przenoszenia drgań dla zadanej częstości wymuszenia. Belka o wyznaczonych parametrach i zadanej długości jest częścią układu wibroizolacji tzn. jest na niej posadowiony, obiekt ch[...]
EN The work concerns the problem of optimum selection of inertial (the product of the beam material density and i cross section A) and springy (bending rigidity El) parameters of the beam. The objective function is transmissibility coefficient for given excitation frequency. Restrictive conditions were[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Artykuł dotyczy oceny jakości tłumienia zakłóceń stochastycznych dla liniowych obiektów ciągłych, sterowanych za pomocą regulatora dyskretnego w oparciu o benchmark bazujący na optymalnej strategii sterowania LQG. Benchmark ten jest traktowany jako strategia minimalnowariancyjna z ograniczeniem na w[...]
EN The paper deals with a LQG control benchmark for a linear continuous-time plant whose output is corrupted by a stochastic disturbance controlled by a discrete-time controller, which can be seen as a MV benchmark with bounded control variance. The quality of discrete-time control systems with PID con[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Została zaproponowana metoda wyznaczania realizacji dodatnich dla układów z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Sformułowane zostały warunki wystarczające dla istnienia realizacji dodatniej danej transmitancji właściwej. Zaprezentowany został algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na[...]
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer function of continuous-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer function are established. A computer algorithm for computatio[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 135-141
PL W artykule są rozpatrywane dodatnie układy ciągle i dyskretne ułamkowego rzędu. Korzystając z przekształcenia Laplace’a i odpowiednio z przekształcenia Z wyprowadzono rozwiązania równań stanu tych ciągłych i dyskretnych układów ułamkowego rzędu. Sformułowano i udowodniono warunki konieczne i wystarc[...]
EN Fractional positive linear continuous-time and discrete-time systems are addressed. The solutions to the state equations of the fractional systems are derived using the Laplace and the Z transforms, respectively. Necessary and sufficient conditions are established for the internal and external posit[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy rozważono zagadnienie wyznaczenia minimalnoczasowych sterowań drganiami membrany kołowej w układzie otwartym. Podano rozwiązanie drgań membrany przy wymuszeniu siłą przyłożoną do powierzchni membrany oraz przemieszczeniem brzegu. Opisano sposób wyznaczania sterowań optymalnych stosując tzw. [...]
EN The paper discusses the problem of the calculations of the open-loop time-optimal controls of a circular membrane. The solutions of the vibration of a membrane excited by a force excitation applied to the membrane surface and kinematic boundary excitation is discussed. An efficient method of calcula[...]
9
63%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 109--116
EN The vibrations of one-dimensional structures that consist of several interconnected members are conveniently analysed by matrix methods that include: the compliance (receptance) method, the mobility approach, dynamic stiffness method or the transfer matrix method. The paper presents the generalizati[...]
10
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2017 Vol. 21, nr 4 985--994
EN This paper focuses on the applications of the new method of estimation of the Largest Lyapunov exponent. The method has been adapted to continuous dynamical systems with time delay. The paper presents efficiency of the new method in comparison with classical algorithms of LLE estimation. Computation[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last