Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ smarowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 138--142
PL W artykule przedstawiono sposób postępowania umożliwiający przeprowadzenia doboru odpowiednich, bezpiecznych dla pracy silnika poziomów oleju w misce olejowej oraz określenie ich wpływu na parametry pracy silnika. Przeanalizowano również możliwość pracy silnika w przechyłach wzdłużnych i poprzecznyc[...]
EN In this article the methodology for determining the appropriate volume of oil in the sump and its influence on the operation of the engine is described. Also examined the possibility of operating the engine in the heel and transverse to the longitudinal axis of the vehicle, in order to determine the[...]
2
88%
Napędy i Sterowanie
PL W Małkowie koło Gdańska odbyło się oficjalne otwarcie nowego zakładu produkcyjnego Grupy Rockfin. Po Chwaszczynie i Bydgoszczy to już trzecia fabryka tej firmy, w której wytwarzane są układy smarowania do turbin i kompresorów, układy pomocnicze do generatorów, układy smarowania do przekładni przemys[...]
3
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Zasadniczym problemem szerokiego wykorzystania silnika Wankla jest zapewnienie ciągłości filmu olejowego na trochoidalnej gładzi. Za względu na konieczną znaczną róSnice krzywizn trochoidalnej gładzi oraz powierzchni roboczej listwy uszczelnienia promieniowego film olejowy moSe być generowany na nie[...]
EN The fundamental problem with wide application of the Wankel engine is to assure oil film continuity on trochoidal cylinder bearing surface. For the sake of considerable difference between curvature radius of the apex seal sliding surface and the trochoidal cylinder the oil film can be generated on t[...]
4
75%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 3 26-33
PL Istotny wpływ na prawidłową pracę przekładni zębatych ma odpowiednie smarowanie węzłów kinematycznych występujących w łożyskach i zazębieniu współpracujących kół zębatych. Zagadnienie smarowania istotnie komplikuje się przy przekładniach pracujących z pionowym usytuowaniem wałów. W artykule przedsta[...]
EN Proper lubrication of kinematic pairs in bearings and meshing of collaborating toothed wheels significant influence on right action of toothed gear. Problem of lubrication especially became complicated in the case of gears with vertical shafts. There was presented structure of new lubrication system[...]
5
75%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 10 22--29
PL Celem artykułu jest przedstawienie problematyki układów centralnego smarowania, w jakie w większości wyposażone są obecnie produkowane maszyny budowlane oraz drogowe. W artykule przedstawiono rodzaje stosowanych obecnie układów centralnego smarowania oraz metodologię ich projektowania.
EN This article aims to present the problems of central lubrication systems in which the majority of currently produced construction and road construction machinery are equipped. The article presents the types of central lubrication systems currently in use and the methodology for their design.
6
75%
Silniki Spalinowe
PL Nowoczesny tłokowy silnik spalinowy jest konstrukcją skomplikowaną, a jego części składowe są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. W celu ochrony silnika w układach smarowania stosowane są różne materiały filtracyjne. Powinny one usuwać z oleju wszelkie cząstki ścierne powstające w wyniku procesu sp[...]
EN The modern combustion engine is a complex structure and its components are very sensitive to pollution. For the protection the engine various filter materials are used in the lubrication systems. They should remove from the oil any abrasive particles resulting from the combustion process and from in[...]
7
63%
Logistyka
2014 nr 3 5078--5087
PL Praca zawiera wyniki badań trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego. Próbki oleju do badań laboratoryjnych pobierano z układu smarowania silnika spalinowego - po odpowiednim przebiegu pojazdu. Badaniom poddano oleje mineralne i syntetyczne. W badaniach uwzględniono pomiary zatarcia oraz obliczeni[...]
EN The work contains the results of the service life of engine oil. Oil samples were collected for laboratory testing of the internal combustion engine lubrication system - for correct use of the vehicle. The research was mineral and synthetic oils. The study included measurements of blurring and media[...]
8
63%
Tribologia
2005 nr 4 33-44
PL W pracy omówiono podstawy doboru kompozycji litowych smarów plastycznych, zawierających wypełniacze w postaci proszku PTFE, grafitu oraz MoS2 do smarowania węzłów tribologicznych maszyn za pomocą układów centralnego smarowania. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem tych wypełniaczy (w ilości od 1 d[...]
EN A current tendency in the lubrication of highly loaded friction pairs is the use of lubricant compositions made of the base grease and different types of grease fillers. These are mostly solid lubricants like graphite and disulphide molybdenum, as well as pulverized plastics like PTFE powders. These[...]
9
63%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 4 53--64
EN The engine valvetrain system operating under insufficient oil lubrication conditions, caused by an incorrect installation of the gasket between the block and the head, was tested. The aim of the analysis was to determine the wear intensity and resistance to motion in camshaft bearings. A model inclu[...]
10
51%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 1 275--281
EN The lubricating oils are a liquid substance, consisting of a base (mineral, synthetic or vegetable) and selected additives. They can used for lubricate internal combustion engines, so they called – engine oils. For proper functioning of the engine, lubricating oil have to fulfil basic requirements: [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last