Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 626
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ napędowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Zaprezentowano możliwości współpracy nowoczesnego układu falownikowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym. Przedstawiono sposoby przeprowadzania procesu identyfikacji i wyniki pomiarów parametrów schematu zastępczego silników indukcyjnych małej i wielkiej mocy, wykonywane przez układ napędowy MasterD[...]
EN The article presents possibilities of work modern driving system cooperating with the induction motor. The paper presented manners passing of the process of identification and results of the measurements parameters of the small and large power induction motors, executed by MasterDrives driving syste[...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 2 5--9
3
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
2001 z. 21 47-60
PL W pracy omówiono półaktywne sterowanie dotyczące przenoszonego obciążenia przez układ napędowy zawierający sprzęgło rozłączne. Omawianymi sprzęgłami są: elektromagnetyczne, magnetostrykcyjne i elektroreologiczne. Wyznaczono, na podstawie badań doświadczalnych i rozwiązań teoretycznych, siłę docisku [...]
EN In this paper the semiactive control of a load transferred by a power transmission system containing a disengaging cluth is described. The discused cluthes are: an electromagnetic, a magnetostrictic and an electrorheological one. On the basis of experimental research and theoretical considerations t[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 170 39-43
PL W artykule przedstawiono dydaktyczne stanowisko laboratoryjne służące do prezentacji zautomatyzowanego układu napędowego sterowanego sterownikiem programowalnym (PLC). Istotą prezentowanego układu jest przedstawienie możliwości aplikacji sterowników programowalnych w układach elektromechanicznych. D[...]
EN Teaching purpose for presentation of an automated power transmission system controlled by PLC has been presented in this paper. The main idea of the presented system is demonstration of PLC application possibilities in electrochemical systems. PLC is connected with PC, which allows programming and w[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono model matematyczny dziewięciofazowego silnika indukcyjnego klatkowego i opartą na modelu zasadę sterowania z orientacją względem wektora pola przy różnych kolejnościach zasilania. W oparciu o model przeprowadzono komputerowe badania symulacyjne układu napędowego. Poprawność [...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 71 113-117
EN In the article the results of research into 20kW PMSM drive system are presented. Tested system has consisted of brushless AC motor prototype driven by frequency converter. Control system has been built with the help of specialized DS1104 card being part of PC. The simulation research has been done [...]
7
100%
Archives of Transport
PL Przekładnia bezstopniowa, w porównaniu z tradycyjną stopniową, wprowadza do układu sterowania dodatkowy stopień swobody - prędkość zmiany przełożenia. W oparciu o wyprowadzone równanie opisujące dynamikę samochodu z taką przekładnią dokonano analizy wpływu prędkości zmiany przełożenia na własności j[...]
EN The Continuously Variable Transmission (CVT) differs from the traditional Automatic Transrnission (AT) as it introduces an additional degree of freedom - the Transrnission Ratio Derivative (TRD) - into the control system. Based on the derived equation expressing dynamics of a car with CVT, the autho[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 105-110
EN In the paper the analytical design procedure of a speed control system with PI controller and different additional feedbacks for a drive with an elastic joint is shown. The comparative analysis based on the location of closed-loop system poles is presented. The analytical equations, which ensure req[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono budowę układu napędowego i układu sterowania, który został zaprojektowany i wykonany dla manipulatora równoległego MR3R6C. Opisano w pracy elementy składowe układu sterowania: serwonapędy, przekładnie redukcyjne, cyfrowe sterowniki i kartę sterującą Sercos. Pokazano elementy i [...]
EN The project and structure of the control systems which was designed for the MR3R6C parallel manipulator were presented in the paper. The elements of control systems: servodrives, reduction gears, digital controllers, Sercans board were in detail described. The algorithm and structure of control prog[...]
10
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 171-182
PL Referat prezentuje badania symulacyjne pracy hydrostatycznego, hybrydowego układu napędowego umieszczonego w autobusie komunikacji miejskiej na przykładzie procesu rozpędzania i jazdy ustalonej. Celem przedstawionych badań był dobór optymalnych parametrów pracy ele.mentów układu napędowego w wymieni[...]
EN The paper presents simulation researches of hydrostatic, hybrid power transmission system work. The system is placed in the city bus. The researches were conducted on the example of acceleration and constant drive process. The aim of presented researches is to select optimal work parameters of power[...]
11
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 359-371
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych pojazdu wyposażonego w automat sprzęgłowy. Został opracowany uproszczony model matematyczny pojazdu wraz z układem napędowym. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych potwierdziły zasadność przyjętych uproszczeń i założeń dla modelu matem[...]
EN Experimental test results of the drive line loads during starting of vehicle equipped with automatic clutch for disabled people are presented in this article. The simplified mathematical model of vehicle with drive line was worked out. The simulation tests that were carried out confirmed that assump[...]
12
80%
Napędy i Sterowanie
PL Efektywność energetyczna z własnych obserwacji rynku polskiego przypomina potwora z Loch Ness - każdy o nim słyszał i wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Inwestorzy nadal często ignorują energooszczędne rozwiązania, które w początkowej fazie inwestycji są rozwiązaniem droższym. Potencjał e[...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
PL W bardzo wielu układach napędowych wymagana jest dokładna znajomość prędkości obrotowej wirnika silnika. Z określeniem prędkości obrotowej nie ma problemu, jeśli w silniku można zastosować czujnik prędkości obrotowej, np. tachoprądnicę, tachoimpulsator, resolwer itp. Jednak jeśli nie można zastosowa[...]
14
80%
Napędy i Sterowanie
PL W styczniowym numerze NiS przedstawiliśmy Państwu korzyści, jakie płyną ze stosowania wysoko sprawnych silników [1]. W artykule tym przedstawiliśmy m.in. fakt oszczędzania energii elektrycznej. Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem poprzedniego i zawiera podstawowe informacje dotyczące programu narzę[...]
15
80%
Napędy i Sterowanie
PL Dziś technologia napędów prądu stałego jest bardziej nowoczesna niż kiedykolwiek. Ich atrakcyjny stosunek kosztów do wydajności i zalety funkcjonalne, takie jak wysoki moment dla niewielkich prędkości, mała waga i niewielkie straty mocy, sprawiają, że nadal są one atrakcyjną alternatywą dla zastosow[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia modernizacji przemysłowego systemu transportowego wielostanowiskowej linii montażowej. Modernizacja dotyczyła linii montażowej z zastosowaniem transportera łańcuchowego o dużej długości. W systemie tym dla zapewnienia wymaganego przebiegu procesu montażu stosowano d[...]
EN The problems of modernization of industrial transportation system of multi-station assembly line are presented. The modernization was considered for assembly line with application of long chain conveyor. In the system with chain conveyor the assembly process requires the great frequency of undesirab[...]
17
80%
Napędy i Sterowanie
PL Wsparcie wysoko sprawnych elektrycznych układów napędowych jest jednym z zadań finansowanego przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF) projektu Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP). Projekt ten jest implementowany przez dwie agencje wdrażające - K[...]
18
80%
Napędy i Sterowanie
PL Każdy współczesny układ napędowy wyposażony jest w falownik tranzystorowy PWM. Powszechnie wiadomo, że tego typu falowniki emitują szerokie spektrum zaburzeń do sieci zasilającej. Obowiązujące normy określają dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń w środowiskach domowych i przemysłowych i aby je spełn[...]
19
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na an[...]
EN The method of determining the energetic balance of naval power unit with the gas turbine engine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine engine was used in introductory researches. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyse of energetic[...]
20
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 2 1-5
PL W artykule przedstawiono przegląd układów napędowych możliwych do zastosowania w trakcji elektrycznej. Porównano cechy silnika trakcyjnego wielouzwojeniowego z silnikami zasilanymi konwencjonalnie, omówiono moment elektromagnetyczny w stanie ustalonym kilku układów napędowych.
EN The overview of propulsion systems possible for using in the electric traction is presented in this article. The characteristics of multiwinding traction engine with the engines powered conventionally are compared. The electromagnetic torąue in steady state of a few driving systems are also discusse[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last