Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ mostkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Po krótkim wprowadzeniu przedstawiono granice występowania błędów rezystancji zmiennej w dużych granicach przy stałych błędach granicznych jej wartości początkowej i przyrostu. Z równań rezystancyjnego mostka czteroramiennego (4R) jako czwórnika X wyznaczono miary dokładności jego prądowo-napięciowe[...]
EN After short introduction limitations of the errors’ area of the resistance variable in broad range are introduced in case when limited errors of its initial value and of increment are given. From formulas of the four-arm bridge (4R) as twoport X accuracy measures of its open circuit current to volta[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przeanalizowano właściwości układów mostkowych zależnych od temperatury, służących do kompensacji temperatury spoiny odniesienia termopary z oddzielnymi źródłami napięcia lub prądu. Wykazano, że dla wąskiego zakresu zmian temperatury spoiny odniesienia można osiągnąć poprawę efektywności układów kom[...]
EN In this paper, the properties of temperature-dependent bridge-type circuits employed for the cold-junction compensation – for the bridge circuits excitation from separate constant voltage or constant current source – are discussed. The considerations have been focused on the techniques of improving [...]
3
75%
Rynek Energii
2010 nr 4 103-108
PL W artykule przedstawiono różne metody analizy niezawodności układu mostkowego - metodę dekompozycji, minimalnych przekrojów, minimalnych dróg połączeń oraz metodę macierzy połączeń. Dokładność przedstawionych metod analizy niezawodności układu mostkowego porównano na wspólnym wykresie. Praktyczne za[...]
EN Various methods of the reliability bridge configuration analysis were introduced in the paper - decomposition method, minimum cut set, minimum tie set and the method of matrix connections. The accuracy of the introduced methods of the analysis of the reliability of the bridge configurations was c[...]
4
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia nowe rozwiązanie sterownika bramkowego dla tranzystorów SiC, które pracują w konfiguracji mostka. Dzięki zastosowaniu prostego źródła prądowego sterowany tranzystor osiąga dużą dynamikę procesu załączenia. Proponowany sterownik umożliwia także szybkie wyłączanie tranzystora oraz [...]
EN The paper presents a new design of the gate drive unit for SiC transistors j operating in the bridge configuration. The transistor reaches very fast turn-on due to a simple current source applied. Proposed solution offers also very fast turn-off and keeps the JFET off in spite of the changes of the [...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2002 z. 22 [192] 231-241
PL Przeanalizowano możliwość zastosowania układów mostkowych o dwuprądowym zasilaniu, nazywanych przez autora antymostkami, do kondycjonowania sygnałów z czujników rezystancyjnych. Podano wzory na napięcia wyjściowe przy małych i dużych przyrostach rezystancji czujników oraz wzory na czułość początkową[...]
EN As introduction a short review of existing conditioning circuits for impedance measurement sensors is given. The new type of circuit-bridge, supplied unconventionally by two equal current sources, as given on fig. 1 b,c is proposed for that, under the name anti-bridge. Its basic equations are given [...]
6
63%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN A four-terminal (4T) bridge-circuit with a current source connected in parallel to opposite arms, is presented. This two-output circuit is named a double current bridge. The example of its application is presented. Signal conditioning formulas of two-parameter measurement of strain and temperature [...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Z uwagi na wysoką cenę czujników wiroprądowych stosowanych w łożyskach magnetycznych, jako alternatywne rozwiązanie zaproponowany został czujnik indukcyjny. W artykule opisane zostały dwa układy z dławikiem indukcyjnym jako elementem pomiarowym. Pierwszy układ to szeregowy obwód rezonansowy RLC. Dru[...]
EN The cost of eddy current sensors is significant part of price of magnetic bearing. Alternative solution of magnetic bearing of sensors is presented in this paper. Two systems of inductive sensor are described in the article. The first one is series resonance circuit, which consist of R, L and C elem[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last