Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ kierowniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 64 107-114
PL W referacie zasygnalizowano możliwości jakie niosą opracowane metody modelowania, modele i programy symulacyjne w zakresie badań dynamiki ruchu samochodu z uwzględnieniem luzu i tarcia w układzie kierowniczym. Przedstawiono przykładowe wyniki testów symulacyjnych, których celem bylo zbadanie wpływu [...]
EN The paper presents the possibilities which were given by the nmthoiis ofinodelliss the models, and the simulation programmes in the rangę of im-estigation of the 6 steerability with regard to the backlash and friction in the steering system. Exemfi results of simulation arę showed relate to a smali [...]
2
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 247-260
PL W pracy przedstawiono koncepcje przedziałami liniowego modelowania układu dynamicznego kierowca - samochód - droga. Proponowana metoda modelowania oparta jest na specjalnych odwzorowaniach luz(...), tar(...) i związanym z tymi odwzorowaniami aparacie matematycznym. Takie podejście nie tylko istotnie[...]
EN The paper presents a conception of piecewise linear modeling of the driver - car - road dynamical system. The method of modeling bases on special luz(...) and tar(...) projections and their mathematical apparatus. It makes easy not only synthesis (with formal simplifications) of models describing fr[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Modelowanie i symulacja dynamiki układów kierowniczych obejmują wiele specyficznych i trudnych zagadnień teoretycznych. W referacie dokonano przeglądu najważniejszych problemów syntezy modelu mechanizmu kierowniczego jako nieliniowego (luz i tarcie) obiektu MBS i stanowiącego fragment struktury dyna[...]
EN Modelling and simulation of car steering system dynamics comprise specific difficult theoretical problems. The paper presents a survey of some important problems of synthesis of steering mechanism treated as a non-linear (freeplay, friction) object MBS - a part of dynamical structure of vehicle. Als[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 279-288
PL Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań zębatkowej przekładni kierowniczej wyposażonej w elektrohydrauliczne urządzenie wspomagające zmieniające wartość momentu na kole kierownicy zależnie od prędkości jazdy samochodu
EN The paper includes results of investigation on rack steering gear with electrohydraulic power assistance system which changes the value of the torque on steering wheel according to the vehicle speed.
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Niewłaściwy dobór mechanizmu wspomagania do występujących w pojeździe oporów skrętu decyduje o niskiej trwałości tego mechanizmu i prowadzi najczęściej do awaryjnego zużycia kulek obiegowych, mogącego spowodować zablokowanie przekładni ze skutkami trudnymi do przewidzenia. Efekt wspomagania powinien[...]
6
80%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 4 443-464
PL W artykule przedstawiono pewną metodę analizy dynamicznej przestrzennego układu wieloczłonowego, stanowiącego ogólny model fizyczny układów kierowniczych samochodów osobowych. Analizowany układ zbudowany jest z czterech ciał, modelujących kolumnę kierownicy (wraz z kołem kierownicy), zębatkę oraz pr[...]
EN A method of dynamic analysis of a spatial multibody system has been presented in this paper. This system can be treated as a general physical model of steering systems of passenger cars. The system analysed consists of four bodies modeling steering shaft (with steering wheel), rack, left and right s[...]
7
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 3/103 115--122
PL Mechatroniczne układy sterowania (steer-by-wire) stają się coraz popularniejszą alternatywą dla układów konwencjonalnych. Głównym celem projektu było zaprojektowanie mechatronicznego układu sterowania do pojazdu "Bytel" wykonanego na Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn wydziału Mechaniczno Technol[...]
EN Mechatronic control (steer-by-wire) solutions are becoming more and more popular in comparison with conventional mechanisms. The main goal of the project was to propose steer-by-wire control for "Bytel' car manufactured on Institute of Fundamentals of Machinery Design on Faculty of Mechanical Engine[...]
8
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego w autobusach i samochodach ciężarowych jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym. W artykule pokazano skutki niewłaściwego doboru mechanizmu wspomagania, w postaci zniszczonego zespołu elementów sterowania i przekładni kierowniczej. Przedstawiono problemy[...]
9
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono pewną metodę analizy dynamiki (w zakresie rozwiązywania tzw. prostego zadania dynamiki) układu wieloczłonowego będącego modelem fizycznym układu kierowniczego samochodów osobowych z zawieszeniem typu McPherson. W przyjętym modelu poszczególne człony traktowane są jako ciała szt[...]
EN The objective of this paper is to present a method of dynamic analysis of steering system of passenger cars with McPherson suspension. The links of the system are modeled as rigid bodies. The geometry of the system is described by using homogenous transformations and joint coordinates. Equations of [...]
10
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań stanowiskowych momentów sił tarcia w przegubach stosowanych w układach kierowniczych samochodów osobowych. Obciążenia i prędkości względnego ruchu elementów przegubów, badanych na specjalnym stanowisku pomiarowym, dostosowano odpowiednio do rzeczywistych[...]
EN Measurements are made on the special test rig prepared to satisfy the real working conditions of the car steering system. The results of experimental study show how the friction torques in the spherical joints are varied with loads and angular velocities. In particular velocity has a small influence[...]
11
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Niniejsze opracowani zawiera wyniki badań drogowych zębatkowej przekładni kierowniczej wyposażonej w elektryczny mechanizm wspomagający zmieniający wartość momentu na kole kierownicy zależnie od prędkości jazdy samochodu.
EN The paper includes results of investigation on rack steering gear with electric power assistance system which changes the value of the torque on steering wheel according to the vehicle speed.
12
61%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 1 87-95, 205--214
PL W artykule przedstawiono model fizyczny urządzenia diagnostycznego do badań niesprawności w układach nośnych pojazdów samochodowych wraz z obiektem badań. Ponadto pokazano wyniki komputerowych badań symulacyjnych, przeprowadzonych za pomocą programu Working Model 3D dla jednego typu wymuszeń platfor[...]
EN A physical model of the diagnostic system used for the testing of automotive vehicle suspension defects together with the vehicle specimen tested has been presented in this paper. Moreover, results of computer simulation tests carried out with the use of the Working Model 3D software for one type of[...]
13
61%
Logistyka
2014 nr 3 2509--2516
PL W artykule przedstawiono metodykę badań obciążeń w układzie kierowniczym w tym pomiar sił w drążkach poprzecznych układu kierowniczego. Siły w drążkach są sumowane na listwie zębatej układu kierowniczego i siła wypadkowa na listwie jest przenoszona na koło kierownicy. Ponieważ momenty wokół osi zata[...]
EN zzThe paper presents the methodology of the steering system load testing including the measurement of the forces in the tie rods. The forces in tie rods are summarized on the toothed bar of the steering system and the resultant force is transmitted to the steering wheel. Since the moments/torques ar[...]
14
61%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie nową metodę modelowania i symulacji nieliniowej dynamiki samochodu z uwzględnieniem luzu i tarcia w układzie kierowniczym. W modelowaniu luzu i tarcia w mechanizmie kierowniczym wykorzystano koncepcję przedziałami - liniowych odwzorowań luz(...) i tar(...).[...]
EN This paper presents in outline an original method of modelling and simulation studies of a car nonlinear dynamics including freeplay and friction in a steering system. The description of freeplay and friction in a steering mechanism bases on the luz(...) and tar(...) piecewise - linear projections. [...]
15
51%
Archiwum Motoryzacji
2010 Nr 2 127-144
PL W pracy została przestawiona pewna koncepcja modyfikacji wspomagania układu kierowniczego. Ma ona na celu zapewnienie kierowcy korzystnego odczucia kierowania, które jest bardzo istotne podczas kierowania pojazdem. Autorzy pracy wykazują, że przyśpieszenie poprzeczne powinno zostać uwzględnione w al[...]
EN The paper presents an idea of power steering modification. The idea aims at providing the driver with favourable road feel which is considered to be essential during a driving process. The authors of the paper point out that lateral acceleration should be included in power steering regulation algori[...]
16
51%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 47-54
EN A few systems, such as steering, brakes or suspension, critically affect the vehicle's safety. In light of this, it is necessary to check these elements up to a certain age in order to maintain the vehicle in optimal safety conditions. This study is part of a project about effectiveness of Periodic [...]
17
51%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Przedmiotem pracy są badania symulacyjne i analiza wrażliwości modelu dynamiki samochodu z uwagi na luz (w przekładni) i tarcie (tarcie kinetyczne i statyczne w zwrotnicach). Badania ukierunkowane są na problematykę wrażliwości i odporności dotyczącą optymalizowanego manewru (tu podwójne zmiany pasa[...]
EN Sensitivity and simulation investigations of a car dynamics model with regard to freeplay (backlash in steering gear) and friction (friction with stiction in king-pins) is a subject of the paper. The studies deal with a problem of sensitivity of optimized manoeuvres (here double lane change manoeuvr[...]
18
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę modelowania tarcia i zjawiska stick-slip w układzie kierowniczym. Istotą metody jest zastosowanie specjalnych odwzorowań przedziałami liniowych luz(...) i tar(...) wraz z ich aparatem matematycznym. Do wyznaczenia opisu stanów przylegania wykorzystano zasad[...]
EN The paper presents a original method of mathematical modelling of friction and stick-slip phenomena in a car steering system. The method is based on the luz(...) and tar(...) piecewise linear projections and their mathematical apparatus. The Gauss' rule was used for description of stick-slip process[...]
19
51%
Logistyka
2014 nr 3 2501--2508
PL Elektryczne urządzenia wspomagające układ kierowniczy dzięki swej niezawodności, małym wymiarom i łatwości sterowania stały się najbardziej popularnymi urządzeniami stosowanymi w samochodach osobowych. Dla opracowania matematycznego modelu urządzeń niezbędne jest określenie liczbowych wartości param[...]
EN The elctric power unit assisting the steering system, due to its reliability, small size and ease of controlling, became the most popular built-in units applied in the passenger cars. To develop a mathematical model of these units, it is necessary to determine the numerical values of mechanical and [...]
20
51%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono pewną metodę analizy dynamicznej (w zakresie tzw. prostego zadania dynamiki) układu wieloczłonowego będącego modelem fizycznym układu kierowniczego wybranego samochodu osobowego z zawieszeniem typu McPherson. Analizowany układ stanowiący przestrzenny mechanizm dźwigniowy zbudow[...]
EN The objective of this paper is to present the method of dynamic analysis of the steering system of a passenger car with McPherson suspension. The links of the system are modelled as rigid bodies; however, the method enables flexibility of the steering shaft of the car to be taken into account. The g[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last