Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ hydrauliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 5 42--46
PL W czasach, gdy koszty energii stale rosną, użytkownicy i projektanci systemów chłodniczych muszą poddawać analizie zużycie energii generowane przez praktycznie każdy element składowy stosowanych rozwiązań, w tym także instalacji wody lodowej.
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 5 58-67
PL W artykule opisano dorobek dr hab. inż. Edwarda Tomasiaka profesora Politechniki Śląskiej oraz jego zespołu z dziedziny napędów i sterowań hydraulicznych. Opisano nowe rozwiązania zaworów sterujących ciśnieniem oraz modernizacje zaworu sterującego natężeniem przepływu, które wpłynęły na poprawę ich [...]
EN The paper presents achievements of Prof. Edward Tomasiak (Silesian University of Technology) and his research team in the area of drives and controls hydraulic systems. New solu-tions of pressure control valves were described. Moderniza-tion flow rate control valve improved their static and dynamic [...]
3
80%
Gospodarka Wodna
2009 Nr 5 194-197
PL W artykule podano analityczno-graficzny sposób rozwiązania równań opisujących zachowanie układu hydraulicznego zbiornik - sztolnia - prosta komora wyrównawcza. Przedstawiono nomogramy służące wyznaczaniu parametrów kolejnych kulminacji zwierciadła wody w komorze oraz przykłady obliczeń z ich wykorzy[...]
EN The article presents an analytical and graphical method of solving equations describing the behaviour of hydraulic system reservoir - drift -simple compensatory chamber. It presents monograms serving to determine parameters of subsequent culminations of water table in the chamber and examples of cal[...]
4
80%
Napędy i Sterowanie
PL W referacie przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących określenia wartości ciśnienia wydzielania się powietrza z oleju w zależności od temperatury. W tym celu przeprowadzono pomiary na dwóch urządzeniach. Pierwszym było specjalnie wykonane ze szkła naczynie próżniowe. Sposób pomiaru był [...]
5
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 2 126-130
PL Streszczenie W pracy przedstawiono metodę linearyzacji modelu matematycznego układu hydraulicznego połączonego z ramieniem manipulatora. Układ zamodelowano w dwóch postaciach: w postaci równań różniczkowych, oraz modelu quasi-liniowego. Uzyskany model uproszczony poddano weryfikacji z modelem dokład[...]
EN The paper presents the method of linearization of a hydraulic actuator system connected to a manipulator arm. Fig. 1 shows a drive system supplied with constant pressure . The flow controller (2) acts as a throttling valve, while the hydraulic actuator (1) is a receiver. The constant pressure is [...]
6
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną.
EN Three cases of modernization are described concerning hydraulic systems of district heating plants. An analysis of some control variants has been carried out as well as their economic evaluation.
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną.
EN Three cases of modernization are described concerning hydraulic systems of district heating plants. An analysis of some control variants has been carried out as well as their economic evaluation.
8
80%
Pneumatyka
2009 nr 4 30-33
PL Znajomość właściwości dynamicznych linii hydraulicznej jest niezbędna ze względu na możliwość analitycznej oceny intensywności pulsacji ciśnienia występującej w uktadzie hydraulicznym, a tym samym możliwość takiego projektowania uktadów, aby nie występowały w nich te szkodliwe pulsacje.
9
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 2 15-18
PL Przedstawiono układ hydrauliczny automatycznej czyszczarki krat zapory wodnej. Opisano także zabudowę urządzenia na obiekcie zapory, podając ogólną zasadę działania i cykle pracy czyszczarki. Wyróżniono mechanizmy hydrauliczne: opuszczania i podnoszenia zgarniacza, jazdy czyszczarki oraz otwierania [...]
EN The thesis refers to hydraulic system of automatic grate cleaner on dam. Development of equipment on dam and basic elements, as well as general principles of operation and cleaner work cycles has been presented. There are marked out the hydraulic mechanisms: opening and closing of scraper, cleancr t[...]
10
80%
Problemy Maszyn Roboczych
2000 Z. 15 113-119
PL W referacie przedstawiono działania monitorowania kontaminacji układów hydraulicznych w procesie eksploatacji złożonych obiektów technicznych. Rozważania podjęto dla pokładowych układów hydraulicznych, które są napędem podstawowych systemów statków powietrznych. Problem bezawaryjnej eksploatacji tyc[...]
EN In this paper some problems of hydraulic systems monitoring of operating complex technical objects are presented. This paper considers the needs of diagnostic systems for failure-free operating of aircraft hydraulic systems. Theoretical basis and practical methods applied in monitoring of working li[...]
11
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 11 18-24
PL Analiza stabilności układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotem Przedstawiona w pracy analiza stabilności metodami liniowymi rozwiniętymi została wykorzystana do oceny stanu technicznego układu hydraulicznego wspomagania sterowania samolotów Su-22 w czasie ich badań resursowych (określaj[...]
EN Analysis of stability using linear evolute methods have been employed to evaluation of technological condition of hydrodynamic power-assisted control of Su-22 during the service life survey (defined time to major repair). Theoretical results have been confirmed in service life survey of hydraulic sy[...]
12
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 19 18-20
EN Discussion of advisability of the braking of piston in servos. A review of applied methods and practical solutions. Examples of design solutions used by world leading manufacturers of hydraulic servos.
13
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 11 42--44
PL Instalacje słoneczne, jak każdy układ hydrauliczny, wymaga odpowietrzenia. Jednak mało znane są problemy odnoszące się do instalacji solarnej, pracującej ze złym odpowietrzeniem. W literaturze fachowej brakuje właściwych opisów „odpowietrzania”, ponieważ zjawisko to jest ogólnie znane, ale niestety [...]
14
80%
Mechanik
PL W przypadku układów hydraulicznych takich jak układy wrzecionowe oraz prowadnicowe istotnym parametrem decydującym o ich właściwościach jest charakterystyka przepływowa zastosowanego dławika. W pracy przedstawiono możliwe zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne metody wyznaczania charakterystyk dł[...]
EN In the case hydraulic systems such as spindle and guiding an important parameter which affect properties is dependences of flow rate versus pressure drop on restrictor. The paper presents possible both theoretical and experimental methods of determining flow characteristics of restrictors with fixed[...]
15
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 1-2 52--57
PL Zastosowanie systemu zmienno-przepływowego bez uprzedniej analizy wpływu na cały system klimatyzacyjny może powodować nawet, w niektórych warunkach pracy systemu, efekt całkowicie odwrotny – wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną przez system klimatyzacyjny. Artykuł kontynuuje tematykę podjętą w [...]
16
80%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono wybrane warunki pracy układu hydraulicznego urządzeń posiadających własności przyjmowania chwilowych obciążeń wielokrotnie wyższych od obciążeń roboczych, na przykładzie maszyn i urządzeń pracujących w górnictwie. Rozpatrzono możliwość przeciążenia cylindrów hydraulicznych z uwzględnie[...]
EN Selected conditions of the operation of a hydraulic system of the machinery capable to receive instantaneous loads which are many times higher than working loads as illustrated by examples of machines and equipment finding application in mining operations have been presented. A possibility of overlo[...]
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 8 42, 44
PL Zawory są podstawowym elementem układów hydraulicznych wodnych i glikolowych w systemach HVAC. Niezawodne zawory obniżają do minimum ryzyko awarii instalacji chłodniczej i przestoju zakładu przemysłowego, na który żadna firma nie może sobie dziś pozwolić.
18
80%
Maszyny Górnicze
PL W oparciu o własne wyniki badań stwierdza się, że znaczącą przyczyną uszkodzeń obudów górniczych jest układ hydrauliczny. Problemy z żywotnością elementów hydraulicznych zaczęły się pojawiać wraz z zastosowaniem w obudowach siłowników hydraulicznych o średnicach cylindrów większych od 300 mm oraz po[...]
EN Basing on own studies, it was found that the hydraulic system is a main reason of roof support failures. Problems with life of hydraulic components have arisen together with an installation of cylinders of a diameter greater than 300 mm and pumps of volume flow Qv greater than 150 l/min. Now it is c[...]
19
80%
Izolacje
PL W artykule podjęto próbę określenia możliwości sterowania pracą ściany hybrydowej w sposób ograniczający straty ciepła strefy o regulowanej temperaturze. Przegrodę hybrydową stanowi układ ściany zewnętrznej z izolacją transparentną, wzbogacony o cieczowy wymiennik ciepła. Metoda badawcza przyjęta w [...]
EN The article attempts to identify the possibility of controlling the work of hybrid walls so as to minimise heat loss of temperature-controlled zones. Hybrid partitions are extemal wali systems with transparent insulation, equipped with liquid heat exchangers. The research method assumed in the paper[...]
20
80%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 38--41
PL Układy hydrauliki siłowej to złożone zespoły pozwalające m.in. na podnoszenie i transport obiektów o dużym ciężarze. Mimo to układy wykonawcze pozostają zwarte i nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Liczne zalety układu hydraulicznego mają swoje źródło w sposobie przeniesienia napędu. Energia jest [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last