Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ hybrydowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 75-82
PL Poniżej przedstawiono rower z zamontowaną przekładnią łańcuchową o ciągłej regulacji przełożenia z mechanizmem cięgnowym, jako alternatywę dla rowerów z tradycyjnymi przekładniami łańcuchowymi czy planetarnymi. Prezentowany rower posiada ponadto rozłączną przekładnię zębatą o dużym przełożeniu na je[...]
EN In the publication present a bicycle with continues variable chain transmission that can be alternativ for traditional bicycles. Showed bicycle has tothed gear with big transmission ratio on one degree, drive high-speed direkt-current motor. Present detailed specification working equipments and expe[...]
2
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 12 36-39
3
80%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 3-4 91-94
PL Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych hybrydowej sprężyny pneumatycznej, wypełnionej elastomerem porowatym. Przedstawione wyniki wskazują na możliwość uzyskania zwiększenia tłumienia i sztywności w układzie, jednocześnie cały czas pozwalając regulować te parametry zmianą ilości powietrz[...]
EN Results of experimental measure hybrid airspring filled with cellular elastomer are described. Showed results suggest possibility to increase of stiffness and damping in airsystem with ability of regulation thus control the air volume in airsystem. The durability of hybrid system is showed.
4
80%
Czysta Energia
2007 nr 5 21-21
5
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 53-54
EN This paper presents a new design concept and construction simple hybrid system with planetary gear for the light hybrid vehicle. The transmissions combine the power from two sources, a gasoline engine and electric motor. This solution maximize the performance of combustion engine and reduce emission[...]
6
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 19-24
EN The increasing requirements regarding the protection of environment and more and more restricted regulations on emission control, makes that soon the conventional simple propulsion system of vehicle would not fulfill environmental demands. "Zero emission" or "partial zero emission" vehicles can be p[...]
7
70%
Przemysł Spożywczy
PL Procesy membranowe są nadal rozwijającymi się technikami coraz częściej stosowanymi w różnych gałęziach przemysłu, również w przetwórstwie żywności. Jednym z ważniejszym trendów we współczesnych technologiach jest stosowanie układów hybrydowych i zintegrowanych. W wielu gałęziach przemysłu wprowadza[...]
EN Membrane processes are still evolving techniques, finding more and more applications in different branches of industry, including food processing. The use of hybrid and integrated systems is one of the most important trends in contemporary technologies. In many industry branches the clean technologi[...]
8
70%
Czysta Energia
2008 Nr 11 28-29
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 271-273
PL Źródła zasilania na bazie ogniw paliwowych zaczynają być wykorzystywane w szerokim zakresie różnorodnych zastosowań. Przedstawiony artykuł zawiera opis konstrukcji hybrydowego układu zasilania, ogniwo paliwowe – superkondensator, który wykorzystano do zasilania napędu pojazdu elektrycznego wyposażon[...]
EN Fuel cell based power source systems start to be practically used in wide range and variety of applications. Presented paper includes description of construction of fuel cell – supercapacitor hybrid powering system mounted in vehicle in which specially designed energy flow monitoring unit was instal[...]
10
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 211 207--214
PL Przedstawiono strukturę modułu ogniwa paliwowego typu MCFC. Sformułowano założenia niezbędne do budowy modelu numerycznego tego modułu. Zasymulowano numerycznie układ hybrydowy z ogniwem paliwowym w trzech wersjach połączeń elektrycznych modułów. Dokonano analizy wyników uzyskanych w procesie symula[...]
EN The structure of MCFC module was presented. Assumptions which are necessary for numerical modeling of this module were formulated. Fuel Cell Hybrid System was simulated with three types of MCFC modules connection and analysis of simulating results was done.
11
61%
Wodociągi - Kanalizacja
2015 nr 5 52--53
12
61%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2014 Vol. 24, no. 2 341--355
EN This paper deals with stability analysis of hybrid systems. Various stability concepts related to hybrid systems are introduced. The paper advocates a local analysis. It involves the equivalence relation generated by reset maps of a hybrid system. To establish a tangible method for stability analysi[...]
13
60%
Czysta Energia
2008 Nr 9 53-54
14
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy analizowano efektywność pompy ciepła pracującej w układzie hybrydowym (kolektory słoneczne dostarczają ciepło do zbiornika akumulacyjnego zaś ciepło ze zbiornika stanowi dolne źródło dla pompy grzewczej). Określono całościowy współczynnik efektywności pompy w funkcji masy wody zmagazynowanej[...]
EN The analysis covered effectiveness of heat pump working in a hybrid system (solar collectors deliver heat to the storage tank, and heat from the tank is a lower source for heat pump). The researchers determined global coefficient of heat pump effectiveness as a function of mass of water stored in th[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 59-60
EN This paper present a simple concept hybrid system with planetary gear trains. The transmissions combine the power from two sources, a gasoline engine and electric motor. This solution maximize the performance of combustion engine and reduce emission.
16
51%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 151 31-36
PL Badanie dynamiki układów hybrydowych jest źródłem wielu interesujących i trudnych problemów matematycznych. Celem tej pracy jest zreferowanie postępów w badaniach własności dynamiki układów hybrydowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu stabilności. Z problemem stabilności ściśle związane są pro[...]
EN The study of the hybrid systems dynamics gives rise to a number of interesting and challenging mathematical problems. The objective of this paper is to review progress made in research of hybrid systems dynamics. We concentrate our attention on stability. Closely related to the concept of stability [...]
17
51%
Czysta Energia
2008 Nr 2 32-35
18
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A polyacrylonitrile ultrafiltration (UF) membrane was tested in order to examine its applicability for water purification in the adsorption - ultrafiltration (PAC/UF) system. The influence of the presence of humic acids (HA) in a feed on the membrane fouling was examined. Moreover, the effect of pow[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 146 85-104
PL W niniejszej pracy badano stabilność układu hybrydowego z zastosowaniem wielokrotnej funkcji Lapunowa. Do parametryzacji wielokrotnej funkcji Lapunowa użyto funkcji przedziałami liniowej. Rozważano układ hybrydowy złożony z dwóch dynamik przełączanych w zależności od stanu dyskretnego i liniowej fun[...]
EN In the paper a study of application of piecewise linear Lyapunov function as a Multiple Lyapunov function for analyzing the stability of hybrid system is presented. An example of hybrid system composed of two linear dynamics with switching is analyzed. The switching is controlled by a discrete contr[...]
20
51%
Ekologia i Technika
2016 R. 24, nr 2 55--60
PL Układy hybrydowe mogą wykorzystywać odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Przykładem takiego systemu hybrydowego może być pompa ciepła skojarzona z fotowoltaiką. Wyprodukowany prąd solarny w takim układzie wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przez sprężark[...]
EN Hybrid systems can use renewable energy to produce electricity and heat. An example of such hybrid system may be a heat pump associated with the photovoltaic. The solar electricity produced in such system is used in the first instance by the heat pump compressor. Energy not used by the heat pump can[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last