Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ elektrohydrauliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2014 nr 6 22--25
2
88%
Maszyny Górnicze
PL W pracy przedstawiono problem synchronicznego pozycjonowania tłoczysk siłowników hydraulicznych z użyciem klasycznych regulatorów w celu likwidacji uchybu statycznego przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej jakości dynamicznej. Analizowany układ elektrohydrauliczny opisano modelami nieliniowymi oraz [...]
EN The paper deals with the problem of synchronous positioning the pistons of hydraulic cylinders when using conventional controllers to eliminate static error and to obtain high dynamic quality at the same time. The electrohydraulic system under analysis has been described with non-linear and quasi li[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 224-227
PL Zostało wykazane, że procesy kawitacji w układzie pompowym są charakteryzowane przez opary gazu, podnoszące moc hydrauliczną o 25 procent. Pokazano model matematyczny systemu kontroli układu pomp wraz z urządzeniem do rekuperacji energii oparów gazowych. (Otrz7ymane krzywe zmienności ciśnienia w hyd[...]
EN It has been determined that cavitation processes in a pump complex are characterized by gas-vapor mixture considerable power that may make up to 25% of hydraulic power of the liquid flow. A mathematical model of a pump complex electric drive control system with a device for recuperation of gas-vapor[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 163--164
PL Możliwe do osiągnięcia parametry ruchów wykonywanych przez elementy robocze układów hydraulicznych są jedną z cech określających obszar zastosowania tego rodzaju napędu. W porównaniu z elektrycznymi silnikami krokowymi układy hydrauliczne w większości charakteryzuje mniejsza dokładność nastawy położ[...]
EN In the article, based on the known advantages and disadvantages of the use of electro-hydraulic power systems, was indicated the proposed course of work, which aim is the improving the operating parameters of these systems. The simulations were performed based on the numerical model. The sample resu[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1354--1361
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy sterowania siłą lub momentem (ciśnieniem) elementu wykonawczego układu elektrohydraulicznego, którego pompę o stałej wydajności geometrycznej napędza silnik indukcyjny (AC) zasilany z falownika napięcia. Uwzględniając, że siła (moment) elementu wykonawczego jest [...]
EN The analysis results of force or torque (pressure) control of electrohydraulic system, where a constant displacement pump is powered by inverter-fed induction motor, are presented. Taking into consideration that the force (torque) of the hydraulic actuator is approximately proportional to the pressu[...]
6
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1429--1435, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy zagadnień modelowania matematycznego układu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym i siłownikiem. Zamieszczono nieliniowy i liniowy model matematyczny analizowanego układu. Do identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego układu zastosowano numerycz[...]
EN This paper discusses both the theoretical and practical aspects of the parametric identification of the electrohydraulic system. The numerical static optimisation method for identification of the system mathematical model was used. The influence of the excitation signals on identified parameters of [...]
7
75%
Maszyny Górnicze
1998 R. 16, nr 4 wyd. spec. 116--120,122-128
PL Przedstawiono wyniki analizy możliwości zastosowania sterowania typu deadbeat elektrohydraulicznym układem regulacji położenia i prędkości. Przedstawiono ciągły i dyskretny model matematyczny układu elektrohydraulicznego. Do identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego sterowanego układu zasto[...]
EN Results of analysing the applicability of deadbeat control for an electrohydraulic system of controlling the position and speed have been presented. The paper contains continuous and discrete mathematical models of the electrohydraulic system. A numerical method of static optimization has been used [...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy zademonstrowano możliwość aplikacji metody analizy harmonicznych sygnałów mocy w niestacjonarnych modach układów elektrohydraulicznych. Do zautomatyzowania procesu stworzono procedurę harmonicznej analizy mocy w analizatorach energii. Umożliwia to badanie procesów w układach elektrohydraulic[...]
EN A possibility of application of the method for the harmonic analysis of power signals in the non-stationary modes of electrohydraulic complexes operation is demonstrated. To automate the procedure of power harmonic analysis an energy analyzer is created. It enables the research of the electrohydraul[...]
9
63%
Logistyka
2014 nr 6 9994--10004
PL W pracy przedstawiono modele matematyczne oraz wyniki analizy układu elektrohydraulicznego ze sterowaniem objętościowym, którego pompę o stałej wydajności geometrycznej napędza silnik indukcyjny, zasilany z falownika napięcia. Przedstawiono nieliniowy i liniowy model matematyczny układu elektrohydra[...]
EN The mathematical models and the results of analysis of the electrohydraulic drive system with volumetric control were presented. The constant displacement hydraulic pump was powered by inverter-fed induction motor drive. Both non-linear and linear mathematical models of the input-output type of the [...]
10
63%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 1 26-32
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last