Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ chłodniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 5 28--30
PL Układy chłodnicze nadkrytyczne z R744 jako czynnikiem roboczym, to jedne z najbardziej obiecujących systemów dla zimnych i umiarkowanych stref klimatycznych. Zużywana energia jest na poziomie układów opartych o R404A.
2
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
3
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W życiu codziennym, kiedy mamy do czynienia z układem chłodzenia cieczy, zawsze jest tak, że występują w nim wymienniki ciepła. Wymienniki te mają wspólną cechę - odbierają ciepło z jednego medium i przekazują je do drugiego. Medium chłodzone dopływa do wymiennika o temperaturze wyższej i opuszcza g[...]
4
63%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest występowanie niekorzystnych procesów, prowadzących do pogorszenia efektywności wymiany ciepła, korozyjnego niszczenia elementów konstrukcyjnych instalacji, a także porastania mikrobiologicznego wewnątrz [...]
5
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2004 R. 28, z. 1 85-102
PL W artykule przedstawiono ocenę efektywności pracy trigeneracyjnego układu energetycznego (CHCP) w KWK "Pniówek" w czasie jednego roku. Na podstawie wyników rejestracji parametrów pracy przedstawiono analizę pracy dołowego i powierzchniowego układu chłodniczego. W formie graficznej przedstawiono zmia[...]
EN This article presents the estimation of effectiveness of trigeneration energy system (CHCP) in "Pniówek" Coal Mine during one year. The analysis of operation of a cooling system underground and on the ground is presented on the basis of the parameters recorded. The change in basic cooling parameters[...]
6
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 10 46--48
PL W pierwszej części artykułu (CH&K 1-2/2012 str. 54) omówiono najczęściej stosowane czynniki chłodnicze oraz opisano zjawisko obiegu oleju w instalacjach chłodniczych. W drugiej części (CH&K 9/2012 str. 50) zostały opisane wytyczne do projektowania układów chłodniczych oraz powrotu oleju w instalacja[...]
7
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 11 64--66
PL Rozpoczynamy nową serię artykułów zatytułowaną „Co trzeba wiedzieć o układach chłodniczych”. Opierają się one na wielu bezpłatnych modułach eLearning firmy Danfoss do samodzielnej nauki, przeznaczonych zarówno dla osób początkujących, jak i dla fachowców w dziedzinie chłodnictwa. W pierwszym artykul[...]
8
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 8 38--40, 42--46
PL Przegrzanie par, dochłodzenie cieczy, parametry pracy instalacji chłodniczej, temperatura tłoczenia, oszronienie przewodu ssącego i sprężarki, przepalony silnik sprężarki i wilgoć wpływają znacząco na pracę układu chłodniczego.
9
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 1-2 54-56
PL W artykule przedstawiono analizę pracy sprężarki pod kątem smarowania olejem elementów ruchomych.
10
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 1-2 58-61
PL W instalacjach chłodniczych wykorzystuje się różne metody diagnostyki. Jednym z parametrów pozwalającym na diagnostykę układów chłodniczych jest temperatura. Można ją określać, wykorzystujqc techniki pomiarowe bazujące na metodach kontaktowych i bezkontaktowych. Jedną z metod bezkontaktowych jest [...]
11
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 6 58-61
PL W niniejszym artykule omówiono większość materiałów metalowych stosowanych w obiegach chłodniczych. Zwrócono uwagę na materiały najczęściej stosowane na rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła oraz systemy sprężarkowe i pompowe.
12
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 9 22-27
PL W ostatnich kilkunastu latach, jednym z najczęściej dyskutowanych tematów wśród inżynierów chłodnictwa i ochrony środowiska są czynniki chłodnicze. Przez wiele lat R 12, R22, R502 itp. były podstawowymi czynnikami w chłodnictwie domowym, handlowym, klimatyzacji i motoryzacji. Koniec lat 80-tych i [...]
13
51%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy opisano stanowisko badawcze, w którym wykorzystuje się komorę chłodniczą do badań bilansowych. Komora chłodnicza to pomieszczenie ograniczone ścianami wykonanymi z dobrej izolacji ciepłochronnej, w którym znajduje się niezbędna aparatura kontrolno-pomiarowa i wymiennik ciepła (parownik) służ[...]
EN An experimental stand has been described. A refrigerating chamber was used here to con-duct balance investigations. The chamber is a space limited with walls made with good thermal insulation. It is equipped with necessary apparatus for controlling and regulation of the system as well as heat exchan[...]
14
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 12 55-57
15
51%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Chłodnictwo to dziedzina techniki szeroko obecna w życiu ludzkości począwszy od zamrażania i przechowywania żywności, poprzez klimatyzację, skraplanie gazów, procesy przemysłowe po chłodzenie elektroniki. Można stwierdzić, że bez chłodnictwa cywilizowane życie byłoby niemożliwe. Szacuje się, że okoł[...]
16
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 12 31-35
PL W artykule przedstawiono stosowane układy wodne do zasilania wentylokonwektów czynnikiem grzewczym i chłodniczym. Porównano układy ze stałymi i zmiennymi przepływami zarówno od strony ich eksploatacji, jak również całorocznych kosztów użytkowania. Ponadto zwrócono uwagę na ograniczony wpływ zmienn[...]
17
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 12 47-50
PL W artykule omówiono współczesną rolę supermarketów, ich charakterystykę eksploatacyjną, wymagania stawiane urządzeniom chłodniczym oraz podano najnowsze ich rozwiązania przy wykorzystaniu naturalnych czynników chłodniczych i chłodziw. Najwięcej uwagi poświęcono przy tym aspektom bezpieczeństwa czł[...]
18
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 11 33-36
PL W artykule przedstawiono stosowane układy wodne do zasilania wentylokonwektów czynnikiem grzewczym i chłodniczym. Porównano układy ze stałymi i zmiennymi przepływami zarówno od strony ich eksploatacji, jak również całorocznych kosztów użytkowania. Ponadto zwrócono uwagę na ograniczony wpływ zmienn[...]
19
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 5 36--38, 40
PL W chłodnictwie i klimatyzacji jednym z ważniejszych elementów układu jest wymiennik ciepła. A tak naprawdę co najmniej dwa wymienniki ciepła w każdym układzie chłodniczym: skraplacz i parownik. Najczęściej są to wymienniki czynnik chłodniczy / powietrze, czyli chłodnice powietrza i skraplacze powiet[...]
20
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 7 55--59
PL W niniejszym artykule skupię się na zagadnieniach dotyczących obiegów absorpcyjnych bromolitowych jednostopniowych i wielostopniowych. Przytoczone i porównane zostały także wyniki obliczeń dla obiegu absorpcyjnego jednostopniowego chłodniczego i pompy ciepła.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last