Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ FPGA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 8 526-528
PL W artykule jest przedstawiony algorytm korekcji niejednorodności odpowiedzi matrycy mikrobolometrycznej oraz jego implementacja w układzie programowalnym FPGA. Algorytm NUC (nonuniformity correction) łączy właściwości korekcji jednopunktowej i korekcji dwupunktowej, które są stosowane do kompensacji[...]
EN A nonuniformity correction (NUC) algorithm for microbolometer infrared focal plane array (FPA) and its implementation on a field programmable gate array (FPGA) device are presented. The NUC algorithm integrates features of the one-point correction and the two-point correction (TPC) to compensate FPA[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 437-442
PL Artykuł opisuje sposób implementacji cyfrowego algorytmu PID do zastosowania w sterowaniu aktywnym zawieszeniem magnetycznym. Do przetworzenia danych pomiarowych w tym układzie wykorzystane zostały przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe z interfejsem równoległym. Algorytm sterowania zost[...]
EN In this article was presented an PID algorithm and its implementation in the control system of an active magnetic bearing. For input and output analog data parallel converters from Texas Instruments were used too. Digital PID algorithms were implemented and tested on FPGA chips from Xilinx Spartan F[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W publikacji przedstawiono implementację w technologii FPGA cyfrowego, równoległego procesora obrazu, przeznaczonego do realizacji wybranych zadań przetwarzania i analizy obrazu takich jak segmentacja, wykrywania krawędzi oraz usuwanie szumu. Przedstawiona architektura procesora oraz modyfikacje alg[...]
EN This paper presents the parallel digital processor designed for image analysis. It is implemented in technology. The image processor is designed for image segmentation and other types of analysis like edge detection or noise removal. The processor architecture and modifications of the segmentation a[...]
4
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN In the article we propose a new design method for microprogrammed controllers. The traditional structure is improved by modifying internal modules and connections. Such a solution allows reducing the total number of logic elements needed for implementation in programmable structures, especially Fiel[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Układy FPGA to rodzaj półprzewodnikowych programowalnych układów logicznych. W odróżnieniu od układów specjalizowanych, tzw. ASIC, działanie układu FPGA zależy od liczby i rodzaju użytych bloków logicznych oraz od wykonanych pomiędzy tymi blokami połączeń. Podstawową zaletą zastosowania układów FPGA[...]
EN FPGA devices are a kind of semiconductor programmable logic devices. As opposed to their counterparts, the specialized ASIC devices, the FPGA devices operation depends on the type and the number of the logical blocks used and on the hierarchy of the interconnects between the blocks. The main advanta[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 3 (107) 69--73
PL W niniejszej pracy przedstawiono strukturę systemu sterowania czteropasmowego generatora reluktancyjnego przełączalnego 8/6. Układ sterowania zbudowano z zastosowaniem karty DS1104 firmy wyposażonej w procesor sygnałowy DSP (ang. Digital Signal Processor) oraz układu programowalnego FPGA (ang. Field[...]
EN In the paper a structure of a control system of four-phase 8/6 switched reluctance generator was presented. The control system was built based on DSP: dSPACE’s DS1104 card and FPGA: XILINX’s evaluation board Spartan 3-AN. DSP and FPGA were coupled together through serial port and proper functions in[...]
7
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule opisano wykorzystanie układu FPGA do realizacji układu automatycznej synchronizacji prądnic. Zastosowanie układu FPGA zapewnia w pełni sprzętową realizację procesu synchronizacji. Gwarantuje to deterministyczną i niezawodną realizację procesu synchronizacji. Układ FPGA pozwala również na [...]
EN In the paper there is described implementation of a power object automatic synchronizer with use of the FPGA chip. The FPGA unit is a programmable chip. It is equipped with a specific set of logic elements, among which you can define the network of connections (Fig. 1). In this way, a hardware impl[...]
8
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 301-303
PL W publikacji opisano wielokanałowy system sterujący zespołem LED-ów średniej mocy. Każda z obsługiwanych, wąskopasmowych diod IR lub VIS, posiada własny sterownik. Dodatkowy podsystem, oparty na ogniwach Peltiera, zapewnia stabilizację temperaturową całego systemu. Wszystkie podzespoły systemu stero[...]
EN The publication describes multi-band control system medium power LEDs. This system supports narrowband IR and VIS LEDs. Each of these LEDs has its own driver. The control system was supplemented with temperature stabilization unit. The individual components of the system are controlled in parallel b[...]
9
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 10 156-158
PL W artykule przedstawiono przykład projektu złożonego cyfrowego układu scalonego z wykorzystaniem prototypowania z użyciem układów FPGA. Wykonano dwa prototypy FPGA. Pierwszy z nich bazuje na gotowej płytce ewaluacyjnej zawierającej układ Xilinx Virtex-4, do której zaprojektowano dodatkową płytkę dru[...]
EN The paper presents an example of the System on a Chip design, where the FPGA prototyping has been used. Two FPGA prototypes have been realized. The first FPGA prototype uses AVNET board containing Xilinx Virtex4 device accompanied by custom board with required devices. The second FPGA prototype has [...]
10
84%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono krótkookresową analizę widmową prądów udarowych, prądu zwarciowego w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesora FFT zrealizowanego w FPGA.
EN The paper presents short-term spectral analysis of surge currents, short-circuit current at actual time using FFT processor realized with FPGA technology.
11
84%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 15 61-66
PL W artykule opisano system monitorowania ruchu drogowego oparty na tanich kamerach i przetwarzaniu obrazu realizowanym w układzie FPGA wyposażonym dodatkowo w bezprzewodowy interfejs sieciowy. System ma być zasilany za pomocą ogniw słonecznych i dlatego został zoptymalizowany pod kątem zużycia energi[...]
EN A system for road traffic monitoring bas been described. This machine vision system is using small and cheap camera and FPGA postprocessor with wireless network interface. rower for the system will be delivered from solar panels and therefore the system is optimized to be power efficient. In this pa[...]
12
84%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 3 (119) 23--28
PL Klasyczna architektura układu sterowania urządzeń mechatronicznych składa się z jednego nadrzędnego sterownika oraz sterowników osi, skonfigurowanych do pracy w trybie pozycyjnym, prędkościowym lub momentowym. Wynika to z podziału funkcjonalnego systemu oraz rozłożeniu mocy obliczeniowej i zasobów s[...]
EN The classic control system architecture of mechatronic devices consists of one master controller and axle controllers configured to work in positional, velocity or torque mode. This is due to the functional system division and the distribution of computing power and hardware resources to several ind[...]
13
84%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 2 83--87
PL Klasyczna architektura układu sterowania urządzeń mechatronicznych składa się z jednego nadrzędnego sterownika oraz sterowników osi, skonfigurowanych do pracy w trybie pozycyjnym, prędkościowym lub momentowym. Wynika to z podziału funkcjonalnego systemu oraz rozłożenia mocy obliczeniowej i zasobów s[...]
EN The classic control system architecture of mechatronic devices consists of one master controller and axle controllers configured to work in positional, velocity or torque mode. This is due to the functional system division and the distribution of computing power and hardware resources to several ind[...]
14
67%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 1 97-100
PL W artykule przedstawiono rezultaty syntezy sześciu struktur układów mikroprogramowanych (CMCU), które wykorzystują koncepcję podziału zbioru łańcuchów operacyjnych na klasy łańcuchów pseudorównoważnych (POLC). Przedstawione w pracy struktury układów mikroprogramowanych są przeznaczone przede wszystk[...]
EN The paper presents new synthesis results of six structures of a compositional microprogram control unit (CMCU) targeted mainly at FGPAs. The structure of CMCU consist of two main parts: a control memory and an addressing circuit. The control memory stores microinstructions which are sent to the dat[...]
15
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Algorytm SVD (Singular Value Decomposition) jest zaliczany do najbardziej efektywnych metod pozwalających odwracać macierze. Artykuł opisuje próbę sprzętowej realizacji algorytmów CORDIC i SVD. Rozważono szereg architektur - warianty bardzo oszczędne sekwencyjne, a także rozwiązania pozwalające uzys[...]
EN Singular Value Decomposition (SVD) is classified among the most effective numeric methods of matrices inversion. The paper presents a study of hardware implementation of SVD and CORDIC algorithms. Various digital architectures were proposed and compared, including low-cost sequential and high-perfor[...]
16
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano metodologię projektowania układów cyfrowych realizujących algorytmy obliczeniowe. Omówiono podstawowe konfiguracje układów synchronicznych oraz naszkicowano praktyczne przykłady sprzętowych realizacji sieci neuronowych i algorytmów DSP. Przedstawiono analizy szybkości i złożoności poszczegól[...]
EN The paper describes contemporary methodology of digital circuits design. The canonic configurations of synchronous designs are described. Several architectures of circuits implementing computational algorithms are presented, with focus on neural networks and DSP. Complexity and speed of proposed sol[...]
17
67%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2011 z. 177 3-142
PL W rozprawie rozpatrzono zagadnienia modelowania, projektowania, realizacji oraz kontroli działania systemów Trygerowania i Akwizycji Danych (TRIDAQ) wykorzystywanych w eksperymentach fizyki wysokich energii. Omówiono problemy dystrybucji synchronicznych, cyfrowych potoków danych oraz zaproponowano m[...]
EN The thesis considers the issues of modeling, design, realization, testing and commissioning of the Triggering and Data Aquisition Systems (TRIDAQ), used in high energy physics experiments. Distribution problems of synchronous digital data streams are researched. A model of a synchronous stream used [...]
18
67%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 8 594-597
PL Praca poświęcona jest dedykowanemu konkretnej aplikacji testowaniu połączeń w układach FPGA. Na czas testowania komórki układu FPGA wchodzące w skład realizowanej aplikacji są przekształcane w elementy układu RL-BIST. Do budowy takiego układu został wybrany pierścieniowy rejestr LFSR, którego n pęt[...]
EN Due to rapidly growing complexity of FPGA circuits application-dependent techniques of their testing become more and more often exploited for manufacturing test instead of application'independent methods. In such the case not all but only a part of FPGA resources (i.e. CLBs and interconnects) is a s[...]
19
34%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Projektowanie układów VLSI wymaga stosowania systemów projektowania wspomaganych komputerowo. Niniejsza praca jest pierwszą częścią przeglądu metod rozmieszczania modułów, stosowanych podczas projektowania topografii układów VLSI. Opisano różne style topografii oraz przykłady układów dla poszczególn[...]
EN The design process of the VLSI circuits requires the use of computer aided design tools. This paper the first part of the survey of the cell placement techniques for digital VLSI circuits. Design styles used in VLSI circuits are described. Layouts of Standard Cell, Gate Array, Sea-of-Gates and Field[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last