Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ Common Rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 178-181
PL Artykuł przedstawia możliwości diagnozowania współczesnych pomp wtryskowych systemów Common Rail. Obiektem badawczym była pompa wtryskowa Bosch CP4. Pompa została rozebrana na elementy składowe i zweryfikowana przy pomocy mikroskopu. Referat opisuje w jaki sposób bada się i naprawia pompy wtryskowe [...]
EN Article describes the possibilities of diagnosing common injection pumps Common Rail systems. Research object was Bosch injection pump CP4. Injection pump has been being disassembled and verified by using microscope. Paper describes how to diagnose, research and repair common injection pumps.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 923--927, CD
PL W artykule omówiony został problem trwałości pary precyzyjnej wtryskiwacza paliwa w układzie Common Rail. Przeprowadzono badania zużycia pary precyzyjnej iglicy i rozpylacza stanowiących integralną część wtryskiwacza elektromagnetycznego w układzie zasilania typu Common Rail silnika o zapłonie samoc[...]
EN Paper presents the results of the study of the precision steam wear of the needle and the nozzle forming an integral part of the electromagnetic injector in the common rail feed system of the compression ignition engine. T-05 tribotester tests were used to evaluate the tribological properties of the[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 521--531
PL Okrętowe tłokowe silniki spalinowe wyposażane są coraz częściej w układy Common Rail zapewniające wieloczęściowy wtrysk dawki paliwa do cylindra. Dobór wielkości dawki musi uwzględniać m. in. czas jej trwania, prędkość obrotow silnika i jego obciążenie momentem obrotowym. Praktyczne zastosowanie okr[...]
EN Marine combustion piston engines are more often equipped with common rail systems, which provide multi-part injection fuel delivery to the cylinder. Dose selection must take into account, among others, its duration, the engine speed and load torque. Practical use of a specific fuel dosing is usually[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 129--131
PL Celem artykułu było przedstawienie możliwości diagnozowania układów zasilania paliwem silników ZS z układem Common Rail. W artykule przedstawiono prostą procedurę diagnostyczną silnika ZS z systemem CR. Obiektem badawczym był pojazd marki Volvo C 30 z silnikiem 1,6 D2 typu D4162T. Przebieg pojazdu 5[...]
EN Article aim was describing possibilities of diagnosis Diesel Common Rail fuel system. Paper shows simply diagnostic procedure Common Rail Diesel engine. Research object was Volvo C 30 vehicle with 1,6 D2 engine D4162T type. Vehicle millage is 50 000 km. Vehicle injection system is Continental VDO Si[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1061--1067
PL Współczesne samochody z silnikami Diesla zasilanymi układami Common Rail są chętnie wybierane przez użytkowników. Cechuje je duża moc i elastyczność, niskie spalanie oraz spełnianie ekologicznych norm emisji. Jednak niewielu użytkowników jest świadomych jak istotna jest jakość paliwa użytego do zasi[...]
EN Modern cars with diesel engines powered by Common Rail systems are willingly chosen by users. They are characterized by high power and flexibility, fuel efficiency, fulfilling the ecological emission standards. However, very few users are aware of how important is the quality of the fuel used to pow[...]
6
84%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 2 3--5
PL W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówi[...]
EN Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mec[...]
7
84%
Diagnostyka
PL Ograniczone zasoby ropy naftowej, a także konieczność ograniczenia emisji związków toksycznych do atmosfery wymuszają poszukiwanie alternatywnych paliw do silników spalinowych. Według prognoz jednym z paliw którego znaczenie w przyszłości będzie wzrastać jest gaz ziemny. Ze względu na właściwości ga[...]
EN Limited oil resources, combined with the need to stem the toxic emissions to the atmosphere, necessitate seeking alternative fuels for combustion engines. According to forecasts, natural gas will be one of those fuels whose importance is likely to increase in future. Because of its properties, natur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last