Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 128
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ugięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL ''Okno jest to ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej, izolująca, przepuszczająca światło''. Izolacyjna funkcja okna polega na ochronie pomieszczeń przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi oraz utrzymanie odpowiedniego klimatu cieplnego, wilgotnościowego i akustycznego wewnątrz pomieszczeń.[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 3 171-173
PL Przedstawiono sposób rejestrowania ugięć i stanu zarysowania belek żelbetowych. Zastosowano metodę fotogrametryczną kamerami niemetrycznymi. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi z pomiarów tensometrycznych.
EN The method applied for recording of deflection and cracking process occuring in reinforced concrete elements is presented. Photogrammetric method using cameras without measuring system has been applied. Results obtained have been compared with the tensometric measurements.
3
100%
Przegląd Budowlany
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 329-331
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych za pomocą inklinometru, dotyczących ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu, kotwionej w trzech poziomach kotwiami gruntowymi. Wyniki takich pomiarów mogą być wykorzystane do oceny zachowania się konstrukcji ściany szczelinowej.
EN Results of inclinometer measurements of tilt changes of cavity wall, securing deep cut and anchored at three levels are presented. Results of such measurements may be helpful in construction of cavity walls and in evaluation of their behaviour.
5
100%
Archives of Civil Engineering
PL Zagadnienie wpływu sił tnących na ugięcia i redystrybucję sił w belkach dwuprzęsłowych przeanalizowano, wykorzystując badania LEONHARDTA, WALTHERA i DILGERA. Analizę przeprowadzono zarówno dla belek o przekroju prostokątnym, jak i teowym, przy różnym stopniu zbrojenia podłużnego i różnym stopniu zab[...]
EN The problem of shear influence on deflections and redistribution of forces in twospan beams was analysed taking advantage of the results of investigations by LEONHARDT, WALTHER and DILGER. The analysis was carried out for beams of rectangular cross-section as well as for T-beams at various longitudi[...]
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 3 152-154
PL Podano propozycję oceny. Rozpatrzono część ugięcia belki od obciążeń przyłożonych po zespoleniu.
EN Proposal of evaluation of this influence is given. Girder's deflection from loading applied after integration of the construcion has been analysed.
7
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono symulację zachowania się konstrukcji płyty pod wieżowej pojazdu bazowego będącej wynikiem analizy statycznej i dynamicznej korpusu pod wpływem zadanych obciążeń.
EN The paper presents the simulation of turret plate construction behaviour of base vehicle, which is the result of static and dynamic analyze of the hull under different loads.
8
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 203-205
PL Oszacowano wpływ podatności zespolenia i odkształceń postaciowych na ugięcie dźwigara mostowego. Analizę numeryczną oparto na przykładzie jednoprzęsłowego mostu zespolonego zbudowanego w Kluczborku.
EN The influence of flexibility integrations on deflections of bridge girder are estimated. The numerical analysis was based on the example of a single span combined bridge built in Kluczbork.
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 262-264
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań belek pod obciążeniem krótkotrwałym w dwóch stanach wilgotności betonu. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi w obliczeniach według zaleceń normowych i wybranych metod autorskich.
EN The results of experimental investigation of deflection of RC beams under short-term loading in two states of concrete moisture have been presented. The experimental results of deflection have been compared with values of calculated deflection according to the standard and some author's method.
10
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 41-43
11
75%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 11 600-602
PL Podano wyniki pomiarów ugięć belek żelbetowych pod obciążeniem krótkotrwałym. Stwierdzono, że metoda obliczania doraźnych ugięć elementów żelbetowych od obciążeń krótkotrwałych, zarówno według PN-B-03264:2002, jak i PN-EN 1992-1-1:2008, daje wyniki znacznie różniące się od rezultatów badań. Praktycz[...]
EN The paper presents results of reinforced concrete beams deflections under short-term load. The calculation results based on PN-B-03264:2002 or PN-EN-1992-1-1:2008 methodology of the reinforced concrete beams under short-term loads, running away from experimental considerably gives results. „Flowing”[...]
12
75%
Konstrukcje Stalowe
2009 nr 2 31-33
13
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 9 82-82
14
75%
Konstrukcje Stalowe
2006 nr 5 34-36
15
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 7 61-63
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 250-254
PL Podano wyniki analizy obliczania rozwartości rys i ugięć żelbetowych ustrojów płytowych. Wykazano możliwość wpływania na wartości ugięć przez odpowiednie rozłożenia zbrojenia.
EN Results of analysis of crack width and deflection of RC slab structures are presented. The possibility of influencing deflection values by appropiate location of reinforcement is indicated.
17
75%
Przegląd Budowlany
18
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 10 105-105
19
75%
Drogownictwo
2013 nr 10 314--318
PL Jedną z metod projektowania wzmocnienia nawierzchni jest metoda ugięć. Jak się jednak okazuje sposób ten nie zawsze jest możliwy do zastosowania. W artykule przedstawiono metodę określania grubości nakładki wzmacniającej, na podstawie ugięć, gdy szukana grubość warstwy tłucznia znajduje się poza gra[...]
EN One way to strengthen the pavement design is the method of deflections. As it turns out, this method is not always possible to apply. This paper presents a method for determining the thickness of the overlay reinforcement, based on deflection when looking for breakstone layer thickness is outside th[...]
20
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 9 16, 18--20
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last