Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ugięcie belki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2002 Vol. 22 83-88
PL W pracy pokazano możliwości wykorzystania zjawiska fototermicznego do badań własności gazów i procesów w nich zachodzących. Przedstawiono to na przykładzie przeprowadzonych pomiarów z użyciem tlenków azotu.
EN The work presents the possibilities of the application of photothermal phenomena for the examination of gases and the processes taking place in the gas. The obtained results for nitrogen peroxide in different temperatures are described.
2
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono model belki trójwarstwowej, w którym uwzględniono cienkie warstwy kleju łączące okładziny z rdzeniem. Sformułowano całkowitą energię potencjalną belki, a z zasady stacjonarności tej energii wyznaczono układ równań różniczkowych równowagi. Układ ten rozwiązano i wyznaczono ugięc[...]
EN The subject of the paper is an analysis of deflection of a five layer sandwich beam. The mechanical and physical properties vary through the thickness of the beam and depend on the material of each layer, which are: the metal face, binding material (the glue) and metal foam core. The main aim of the[...]
3
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy propozycję trzyliniowego modelu zależności moment-krzywizna, który może mieć zastosowanie do analizy deformacji belek żelbetowych. Model ten pozwala na ocenę ciągliwości i obliczanie ugięcia.
EN A trilinear moment-curvature model is constructed by presenting each of uncracked, cracked, and yielded behavior of reinforced concrete beams as linear segments. The trilinear moment-curvature relationship considered here is defined by the points of cracking, yielding and ultimate. The curvature at [...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 401-408
EN The note presents four some types of distributions couples of forces for Euler beam with constant flexural rigidity. These couples of forces bring about antideflection of the beam on interval (c, d) ⊂ (0,l). The effect of this antideflection should be such that real line deflection of axis of the be[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2013 Z. 19 (169) 20--25
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych belek teowych z uszkodzoną półką. Badania wykonano w celu przestudiowania wpływu uszkodzeń na resztkową nośność belek. Udowodniono, że rodzaj uszkodzenia wpływa na resztkową nośność, charakter występowania i dalszy rozwój rys oraz ugięcie belek.
EN The aim of the paper is the experimental determination of residual bearing capacity prototypes - beams with damaged shelf. Tests conducted to study the effect of beam damage on its residual load carrying capacity. In this paper it is proved that the type of damage affects the residual load-bearing c[...]
6
63%
Advances in Science and Technology Research Journal
2018 Vol. 12, no 3 233--241
EN Weigh-in-Motion (WIM) systems are designed for weighing vehicles driving across a measurement site. Because during measurements the vehicle has to come in physical contact with the components of the system, WIM systems always use built-in sensors installed in road pavement. Each WIM system consists [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last